Đề thi vietcombank : 180 câu hỏi ôn thi Vietcombank

Đề thi vietcombank : 180 câu hỏi ôn thi Vietcombank

I. Hình thức thi
Thi online trên máy tính trong 1 buổi sáng hoặc chiều (Là đủ cho cả 2 môn)
Hành trang khi thi:
 Máy tính F(x) Casio
 Chứng minh nhân dân
II. Các môn thi
– Nghiệp vụ chuyên ngành: 50 câu / 45 phút
Gồm lẫn lộn khoảng 5 mảng kiến thức (Mỗi mảng 5 câu): Kinh tế học, Tín dụng, Hiểu biết
chung, Kế toán tài chính, Kỹ năng bán hàng, Tin học văn phòng…

Đề thi vietcombank : 180 câu hỏi ôn thi Vietcombank
Đề thi vietcombank : 180 câu hỏi ôn thi Vietcombank

Link tải bản đầy đủ : 180cauthivcbonline-170630110630

Đọc nhiều tuần qua: