Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang thi tuyển viên chức năm 2020 bắt đầu từ ngày 05-04-2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang thi tuyển viên chức năm 2020 bắt đầu từ ngày 05-04-2020 . Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang thông báo kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2020 như sau:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang thi tuyển viên chức năm 2020 bắt đầu từ ngày 05-04-2020
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang thi tuyển viên chức năm 2020 bắt đầu từ ngày 05-04-2020

*****Tài liệu đính kèm:
 
 
Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn

Đọc nhiều tuần qua: