Liên đoàn Vật lý Địa chất tuyển dụng 12 viên chức kế toán thống kê năm 2020 (Lần 2)

Liên đoàn Vật lý Địa chất tuyển dụng 12 viên chức kế toán thống kê năm 2020 (Lần 2). Liên đoàn Vật lý Địa chất tuyển dụng viên chức năm 2020 (Lần 2) như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu

Liên đoàn Vật lý Địa chất tuyển dụng 12 viên chức kế toán thống kê năm 2020 (Lần 2)
Liên đoàn Vật lý Địa chất tuyển dụng 12 viên chức kế toán thống kê năm 2020 (Lần 2)

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày thông báo đến hết ngày 15/05/2020

– Địa điểm: Liên đoàn Vật lý Địa chất, Số 1, ngõ 95 Chiến Thắng, P. Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: vatlydiachat.gov.vn

Đọc nhiều tuần qua: