Tác dụng của chứng chỉ B tiếng Anh – Chứng chỉ B tiếng Anh có thi được công chức hay không ?

Tác dụng của chứng chỉ B tiếng Anh – Chứng chỉ B tiếng Anh có thi được công chức hay không ? Điều kiện thi công chức đã được nêu rất rõ trong nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010. Tuy nhiên còn rất nhiều bạn còn chưa hiểu rõ hoặc còn vướng mắc. Nếu bạn đang có ý định dự thi công chức năm 2020, ngoài những điều kiện bắt buộc về trình độ đào tạo cũng như bằng cấp phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển, chắc chắn hồ sơ của bạn sẽ không thể thiếu chứng chỉ tiếng anh và chứng chỉ tin học theo thông tư 03 nếu không muốn bị loại ngay từ đầu.

Tác dụng của chứng chỉ B tiếng Anh - Chứng chỉ B tiếng Anh có thi được công chức hay không ?
Tác dụng của chứng chỉ B tiếng Anh – Chứng chỉ B tiếng Anh có thi được công chức hay không ?

Quy định về chứng chỉ tiếng Anh cho người thi công chức nhà nước

Hiện nay, các Bộ, ngành đã ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn các ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; các quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo tiêu chuẩn mới (tại Thông tư số 01/2004/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin).

Người đăng ký tham gia tuyển dụng công chức, viên chức phải có đủ các điều kiện theo quy định về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức, các quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; trong đó cần thực hiện đúng các quy định mới và chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ quản lý nhà nước theo ngạch đối với công chức, chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

Đối với chứng chỉ ngoại ngữ: Tùy thuộc vào đơn vị bạn thi yêu cầu ngoại ngữ gì thì cần chứng chỉ tương ứng. Nếu với tiếng Anh sẽ quy định chứng chỉ A2 trở lên nằm trong khung 6 bậc năng lực ngoại ngữ: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Như vậy, để có đủ điều kiện dự thi công chức, người đăng ký dự tuyển cần phải đạt ít nhất từ trình độ tiếng Anh A2 (đối với ngoại ngữ tiếng Anh) (bạn cũng có thể sử dụng 1 số loại chứng chỉ quốc tế như TOEFL). Đồng thời các chứng chỉ nên phải có trước kỳ thi công chức hàng năm từ ít nhất 1- 2 tháng.

Tùy thuộc vào đơn vị bạn thi yêu cầu ngoại ngữ gì thì cần chứng chỉ tương ứng. Nếu với tiếng anh sẽ quy định chứng chỉ A2 trở lên nằm trong khung 6 bậc năng lực ngoại ngữ: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Vậy có nghĩa là chỉ cần thi chứng chỉ A2 là đủ chứ không cần các trình độ cao hơn.

Nếu có nhu cầu thi chứng chỉ Tiếng Anh Tin Học, bạn có thể đăng ký thi trực tiếp tại trường. Hoặc để thuận tiện hơn trong quá trình ôn luyện cũng như làm thủ tục thi, các cũng có thể đăng ký tại Trung tâm Tiếng Anh – Tin học Liên Việt Education – đơn vị liên kết đào tạo trực tiếp với Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Hà Nội, ĐH Thái Nguyên…. Cam kết đào tạo chất lượng uy tín, chứng chỉ tiếng Anh đầu ra được cấp bởi Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Hà Nội.

Đọc nhiều tuần qua: