Tài Liệu Tiếng Anh Chuyên Ngành – Học Viện Tài Chính- link Google driver

Tài Liệu Tiếng Anh Chuyên Ngành – Học Viện Tài Chính- link Google driver. Tài liệu học tiếng anh chuyên ngành cho sinh viên Học viện tài chính kế toán, kinh doanh, tài chính, ngân hàng mới nhất 2018


Ai chưa có thì tải về và share nhé !
Tag bạn bè vào để bạn bè cùng biết.

– Accouting https://drive.google.com/…/fol…/0BwKgxEJXco7XX3YzZTBtZEMyODQ
– Banking (Ngân Hàng)
https://drive.google.com/…/fol…/0BwKgxEJXco7XX3YzZTBtZEMyODQ
– Bussiness ( Kinh doanh)
https://drive.google.com/…/fol…/0BwKgxEJXco7XX3YzZTBtZEMyODQ
– Finance (Tài Chính)
https://drive.google.com/…/fol…/0BwKgxEJXco7XX3YzZTBtZEMyODQ
– Secresctary( Kế Toán)
https://drive.google.com/…/fol…/0BwKgxEJXco7XX3YzZTBtZEMyODQ
– EngLish page
https://drive.google.com/…/fol…/0BwKgxEJXco7XX3YzZTBtZEMyODQ

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply