Sở Nội vụ tỉnh Bình Định tuyển dụng 7 viên chức năm 2020

Sở Nội vụ tỉnh Bình Định tuyển dụng 7 viên chức năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 1262/KH-SNV ngày 12/8/2020 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh trực thuộc Sở Nội vụ năm 2020;

Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh trực thuộc Sở Nội vụ, cụ thể như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu

Sở Nội vụ tỉnh Bình Định tuyển dụng 7 viên chức năm 2020
Sở Nội vụ tỉnh Bình Định tuyển dụng 7 viên chức năm 2020

2. Phương thức tuyển dụng: Thông qua thi tuyển.

3. Thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

– Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày, kể từ ngày 20/8/2020-19/9/2020 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Sở Nội vụ số 80 Tăng Bạt Hổ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định . Số điện thoại liên hệ: 0256.3822.603.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

– Kế hoạch chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: snv.binhdinh.gov.vn

Đọc nhiều tuần qua: