(Google driver) Tài liệu thi thuế v1+v2 full từ bạn Ngọc Lan + full folder thuế thầy Trường

Tài liệu thi thuế v1+v2 full từ bạn Ngọc Lan + full folder thuế thầy Trường link tải là link google driver gửi các bạn ôn thi công chức thuế 2020

TÀI LIỆU THI THUẾ V1+V2 – ĐỢT 2 – MIỀN BẮC – 2020

 
Các bạn tải tại đây nhé !
Gửi tất cả các bạn !
Ngọc Lan

Full tài liệu thầy trường :

https://drive.google.com/drive/folders/1IZiuXgW7SttDPT4uq4mPkKiTttnmm02T?usp=sharing

Đọc nhiều tuần qua: