Đề thi công chức thuế miền Bắc vòng 2 ngạch văn thư lưu trữ 17/01/2021

Đề thi công chức thuế miền Bắc vòng 2 ngạch văn thư lưu trữ 17/01/2021.

Đề thi công chức thuế ngạch văn thư

Câu 1:

Quy trình tổ chức hội họp?

Câu 2

Nêu thành phần thể thức văn bản? Trình bày nội dung phần địa danh văn bản?

Câu 3

Nêu trách nhiệm văn thư trong quản lý con dấu và những hành vi pháp luật cấm?

Câu 4

Ví dụ bạn làm văn thư mà cơ quan chưa có danh mục thì hãy xây dựng danh mục và căn cứ xây dựng?

Đáp án 

Updating…

Xem thêm

Đề thi ngạch văn thư cũ có đáp án

Tài liệu ôn thi công chức thuế vòng 2

 

Đọc nhiều tuần qua: