Tuyển Công chức KẾ TOÁN tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình (Hạn Nộp HS 10/12/2020)

 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tuyển dụng công chức năm 2020 

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu
2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:
– Thời gian: kể từ ngày 10/11/2020 đến hết ngày 10/12/2020
– Địa điểm: phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình, 79 Trương Hán Siêu, Phú Thành, Tp. Ninh Bình, Ninh Bình.
 

Đọc nhiều tuần qua: