Lịch thi thuế vòng 2 miền Bắc 2020

Lịch thi thuế vòng 2 miền Bắc 2020 

Trả lời :

Miền bắc thi vào ngày 17/1/2021

Các vùng khác đang chờ diễn biến có thông báo khác

Lịch thi công chức thuế miền Bắc vòng 2 chính thức

Thực hiện Quyết định số 1250/QĐ-BTC ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020; căn cứ kết quả thi (vòng 1) vào Cơ quan Tổng cục Thuế và 25 Cục Thuế các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Miền Bắc; Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020 thông báo:

– Danh sách dự thi tuyển công chức TCT năm 2020 (vòng 2) vào Cơ quan Tổng cục Thuế và 25 Cục Thuế các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Miền Bắc (Danh sách đính kèm Thông báo).

– Thời gian thi: 08 giờ 30 phút, chủ nhật ngày 17/01/2021.                    

– Địa điểm thi: Học viện Hậu Cần, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

– Lưu ý:  Khi đi thi cần mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.

Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020 trân trọng thông báo./

Tài liệu đính kèm :

Đọc nhiều tuần qua: