Giải đề thi thuế vòng 2 – chính thức- 2017 Miền Nam

Giải đề thi thuế vòng 2 – chính thức- 2017 Miền Nam. Tổng hợp các đề thi thuế chính thức giải theo luật mới ôn thi công chức thuế 2020

 

Chú ý”

khoản chi được bù đắp bằng nguồn kp khác thì luôn luôn là cp k đc trừ, điểm c khoản 2 điều 9 gì đó. vd chi phúc lợi lấy từ quỹ phúc lợi, chí khcn từ quỹ khoa học công nghệ là k đc trừ. còn nếu lấy từ doanh thu của hoạt động sản xuất kd mới là cp k đc trừ

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);