Review đề Kiến thức chung công chức thuế Miền Bắc 2020 chính thức

Review đề Kiến thức chung công chức thuế Miền Bắc 2020 chính thức. Tổng hợp đề thi thuế 2020 chính thức gửi tới các bạn

3 câu văn thư như ( thừa lệnh ký có đưoc uỷ quyền ký, được uỷ quyền ký thì ký như thế nào thừa lệnh, ký thay…) luật 80/2015/QH13 nhiều, luật cán bộ công chức, bãi nhiệm, bãi miễn, trách nhiệm của doanh nghiệp trong nộp thuế, trách nhiệm của cơ quan thuế

 

Ktc ca mình thi chủ yếu là Hiến pháp, CBCC, VBQPPL, CQDP, quản lý thuế. Luật quản lý thuế khá nhiều ạ. Tầm 12,13 câu rồi.

 

Ko có số lượng hay % gì hết bạn ơi. Đề của mình chủ yếu bốn luật: Hiến pháp, CBCC, Tổ chức Chính phủ và Quản lí thuế
VB qppl 1 câu, Chính quyền địa phương 1 câu, ko có vụ hay phòng, đội thuế gì hết
 
 
Mình không học cái gì, chỉ hay nghe thời sự, với suy luận linh tinh, đánh bừa ktc được 39/60. Thế nên mọi người học rồi thì sẽ đỗ thôi nhé.
 

Đọc nhiều tuần qua: