Sở Y tế tỉnh Long An tuyển dụng 18 viên chức y tá, điều dưỡng, kế toán… năm 2020

Sở Y tế tỉnh Long An tuyển dụng 18 viên chức y tá, điều dưỡng, kế toán… năm 2020

Căn cứ Công văn 7457/UBND-THKSTTHC ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh Long An về việc tuyển dụng viên chức thuộc Sở Y tế.

Căn cứ Công văn 6240/SYT-TCHC ngày 14/12/2020 của Sở Y tế Long An về việc thông báo chủ trương của UBND tỉnh đồng ý tuyển dụng viên chức của TTYT Tân Thạnh (18 chỉ tiêu);

Trung tâm Y tế Tân Thạnh thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

1. Số lượng người cần tuyển

Nhu cầu cần tuyển dụng: 18 chỉ tiêu, gồm:

01 Đại học chuyên ngành Kế toán,

02 Điều dưỡng cao đẳng,

03 Dược sĩ cao đẳng,

02 Hộ sinh cao đẳng,

01 Y sĩ Y học cổ truyền,

09 Y sĩ trung cấp,

Ghi chú:

09 viên chức có trình độ trung cấp y sĩ: thực hiện tuyển dụng nhân viên y tế học đường tại các huyện, thị xã, thành phố theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời y tế học đường tại các huyện, thị xã, thành phố khi nộp hồ sơ dự tuyển phải có giấy giới thiệu của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện, thị xã, thành phố (có ký tên và đóng dấu đỏ của thủ trưởng đơn vị thuộc huyện, thị xã, thành phố).

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người dự tuyển vào làm việc tại TTYT huyện Tân Thạnh phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 5 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 Nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

3. Hình thức tuyển dụng: 

Xét tuyển

4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

a. Phiếu đăng ký dự tuyển:

Thí sinh nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020.

b. Địa điểm, thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Địa điểm nộp hồ sơ:

Hồ sơ dự tuyển nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh, địa chỉ: số 54, đường tỉnh 829, Khu phố 1, Thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Điện thoại: 02723. 941495

Ghi chú: Hồ sơ không hoàn trả kể cả trong trường hợp người dự tuyển không trúng tuyển.

Thời gian nhận:

Từ ngày 18/12/2020 đến hết ngày 18/01/2021 (trong giờ hành chính)

+ Nhận hồ sơ của 09 chỉ tiêu gồm các chuyên ngành: Y sĩ Y học cổ truyền/ định hướng Y học cổ truyền, Điều dưỡng cao đẳng. Hộ sinh cao đẳng, Dược sĩ cao đẳng.

+ Đối với 09 chỉ tiêu y sĩ trung cấp: ưu tiên tuyển dụng nhân viên y tế học đường tại các huyện, thị xã, thành phố phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (vị trí y sĩ trung cấp).

Sau thời gian trên nếu thiếu chỉ tiêu y sĩ trung cấp thì đơn vị sẽ xem xét tuyển đối tượng nguồn ngoài y tế học đường nhưng phải phù hợp với vị trí việc làm sau tuyển dụng, nhận hồ sơ từ ngày 01/02/2021 đến hết ngày 08/03/2021 (trong giờ hành chính) để đảm bảo kịp nhu cầu nhân lực y tế Tân Thạnh, phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương.

5. Nội dung xét tuyển viên chức:

Nội dung, hình thức xét tuyển viên chức bao gồm 2 vòng theo Điều 11 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 Nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Nội dung xét tuyển viên chức được thực hiện 2 vòng như sau

Vòng 1: kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn sẽ được Hội đồng tuyển dụng thông báo triệu tập tham dự vòng 2. Thông báo được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế Long An (địa chỉ http://syt.longan.gov.vn), cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Tân Thạnh (http://ttyttanthanh.vn) và niêm yết công khai tại Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh. Thời gian thông báo từ ngày 22/01/2021-26/01/2021.

Vòng 2: được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 115/2020/NĐ-CP. Hình thức thi: phỏng vẩn.

Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Dự kiến từ ngày 28/01/2021 đến ngày 29/01/2021 (tùy tình hình cụ thể thí sinh đăng ký dự xét tuyển có thể rút ngắn thời gian hoặc kéo dài thời gian).

Thời gian thi phỏng vấn 30 phút.

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi phỏng vấn.

6. Thông báo kết quả trúng tuyển:

Thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020.

Nội dung thông báo này được thông báo công khai trên Đài truyền thanh huyện Tân Thạnh, trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế Long An (địa chỉ http://syt.longan.gov.vn), cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Tân Thạnh (http://ttyttanthanh.vn) và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh, từ ngày 18/12/2020.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Tổ tiếp nhận hồ sơ – Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh.

Địa chỉ: số 54, đường tỉnh 829, Khu phố 1, Thị trấn Tân Thạnh huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Điện thoại: 0272.3941495.

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);