Vietcombank tuyển dụng 2021 :Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng 2021

Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng chuyên viên quản trị dữ liệu 2021

Hiện tại, Phòng Quản lý rủi ro tích hợp – Trụ sở Chính Ngân hàng Vietcombank đang tìm kiếm những ứng viên phù hợp cho vị trí Chuyên viên quản trị dữ liệu để thực hiện các công việc sau:

– Định nghĩa dữ liệu, xây dựng chính sách, quy định, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dữ liệu về quản trị rủi ro.

– Xây dựng yêu cầu về quy hoạch dữ liệu trên kho dữ liệu về quản trị rủi ro.

– Giám sát chất lượng dữ liệu. Đề xuất và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dữ liệu.

– Tham gia điều phối công tác xây dựng và quản trị dữ liệu của Khối rủi ro.

– Tổ chức, quản lý, xử lý dữ liệu thuộc phạm vi của Phòng QLRRTH.

– Đề xuất nhu cầu đào tạo; phối hợp xây dựng và tham gia triển khai kế hoạch đào tạo.

– Nhiệm vụ khác:

  • Tham gia triển khai các dự án chuyển đổi, nâng cao năng lực của VCB như: MIS&EDW,…
  • Các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo phòng.

Yêu cầu để ứng tuyển vị trí này như sau:

 Trình độ:

  •  Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên, hệ đào tạo chính quy dài hạn thuộc các chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính ngân hàng, Công nghệ thông tin, Toán học, Toán tin, Xác suất, Thống kê, hoặc các chuyên ngành có liên quan thuộc các trường Học viện Ngân hàng, Đại học Quốc gia (HN & HCM), Đại học Bách khoa (HN & HCM), Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương (HN & HCM), Học viện Tài chính, các trường Đại học có uy tín khác trong và ngoài nước (Không nhận hồ sơ của thí sinh tốt nghiệp hệ liên kết, liên thông, văn bằng 2, tại chức, vừa học vừa làm).
  •  Trình độ ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tiếng Anh các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.  Trình độ tin học: Thành thạo Tin học văn phòng.
  •  Ưu tiên: Các ứng viên có chứng chỉ CFA, FRM, PRM.

 Kinh nghiệm:

 Có kinh nghiệm về xây dựng cơ sở dữ liệu ngân hàng.

 Có kinh nghiệm làm việc với dữ liệu có số lượng bản ghi lớn, đã từng xử lý, ghép nối nhiều loại dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu ngân hàng (ví dụ: dữ liệu tín dụng, thị trường, kinh tế vĩ mô, v.v.).

 Sử dụng thành thạo SQL.

 Ưu tiên:

  •  Có kinh nghiệm về Quản trị dữ liệu (Data governance), đặc biệt quản trị dữ liệu ngân hàng.
  •  Có kinh nghiệm về thiết kế và triển khai mô hình dữ liệu của ngân hàng (data model).
  •  Sử dụng được một trong các ngôn ngữ lập trình phân tích dữ liệu như SAS, R, Python, Matlab, …

 Kiến thức:

 Am hiểu ở mức thông dụng về tài chính ngân hàng, quản trị rủi ro.

 Ưu tiên: Các ứng viên có kiến thức về mô hình hóa định lượng (modelling).

Quy trình tuyển dụng:

– Ứng viên gửi CV (tiếng Việt) tới địa chỉ email trinhnt1.ho@vietcombank.com.vn với tiêu đề [VCB 0121] Chuyên viên quản trị dữ liệu – Họ tên

– Phòng Quản lý rủi ro tích hợp sẽ liên hệ với ứng viên được đánh giá là phù hợp để mời tham dự phỏng vấn

Các bạn hãy chia sẻ thông tin này tới những ai quan tâm nhé! Xin trân trọng cảm ơn!

Đọc nhiều tuần qua: