Tỉnh Cao Bằng tuyển dụng 120 công chức năm 2021

UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 120 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Chi tiết xem tại: sonoivu.caobang.gov.vn

Đọc nhiều tuần qua: