Một số tuyến xe khách từ Hà Nội về Nam Định 2021

Một số tuyến xe, nhà xe , xe khách đi từ Hà Nội về các huyện Nam Định 2021. Một số tuyến xe, nhà xe khách về Nam Định,xe về nghĩa hưng nam định, xe khách giáp bát giao thủy  đi từ Hà Nội về các huyện Nam Định, các xe chạy từ bến Giáp Bát, Bến xe Nước Ngầm, bến xe Mỹ Đình, bến xe Yên Nghĩa, bến xe Phùng,Xe khách tuyến Quất Lâm – Giao Yến đi bến xe Mỹ Đình, xe từ Quất lâm, Giao Thủy đi Mỹ Đình, Hà Nội. Update 2021
Một số tuyến xe, nhà xe , xe khách đi từ Hà Nội về các huyện Nam Định (cập nhập 2019)
Một số tuyến xe, nhà xe , xe khách đi từ Hà Nội về các huyện Nam Định (cập nhập 2019)

Xe nghĩa hưng- hà nội

PHẦN I-TUYẾN “NGHĨA HƯNG – GIÁP BÁT”

01. Nhà Xe Thanh Tùng 01
-Biển số xe: 18B 01175
-Số ĐT liên hệ: 0975. 297. 306
-Sáng đi: 05h10 – Quỹ Nhất – Nghĩa Phú – Giáp Bát
-Trưa về: 10h30 – Giáp Bát – Nghĩa Hưng
02. Nhà Xe Thanh Tùng 02
-Biển số xe: 18B 00821
-Số ĐT liên hệ: 0919. 872. 306
-Sáng đi: 05h10 – Ngọc Lâm – Quỹ Nhất – Giáp Bát
-Trưa về: 10h00 – Giáp Bát – Nghĩa Hưng
03. Nhà Xe Quốc Huy
Chú ý: “điểm đi-đến” của nhà xe ở phía đầu huyện nên bà con ở phía cuối huyện đi xe này phải chú ý
-Biển số xe: 18B01000
-Số ĐT liên hệ: 0912. 976. 777
-Sáng đi 05h30: Liễu Đề – Nghĩa Thái – Nghĩa Đồng – Giáp Bát
-Sáng về 09h30: Giáp Bát – Nghĩa Hưng
04. Nhà Xe Tiều Bích
Chú ý: “điểm đi-đến” của nhà xe ở phía đầu huyện nên bà con ở phía cuối huyện đi xe này cân nhắc kĩ trước khi lên xe. -Biển số xe: 18B00674
-Số ĐT liên hệ: 0942. 638. 638
-Sáng đi 05h30: Liễu Đề – Tam Thôn – Giáp Bát
-Sáng về 09h00: Giáp Bát – Nghĩa Hưng
05. Nhà Xe Ngọc Hà
-Biển số xe: 18B01210
-Số ĐT liên hệ: 0946. 038. 393 – 0988. 214. 240
-Sáng đi 05h45: Ngọc Lâm – Liễu Đề – Giáp Bát
-Trưa về 11h40: Giáp Bát – Nghĩa Hưng
06. Nhà Xe Liên Hùng
18B 00389 ( 0986. 239. 455 )
-Sáng đi : 05h50 – Nam Điền –Liễu Đề – Giáp Bát
-Trưa về : 12h00 – Giáp Bát – Nghĩa Hưng
07. Nhà Xe Gia Tặng
-Biển số xe: 18N 1341
-Số điện thoại: 0975. 717. 114
-Sáng đi: 06h00 – Đông Bình – Liễu Đề – Giáp Bát
-Chiều về: 13h00 – Giáp Bát – Nghĩa Hưng
08. Nhà Xe Duy Tuấn
-Biển số xe: 18B01981
-Số diện thoại: 0915. 548. 909 )
-Sáng đi: 06h30 – Ngọc Lâm – Quỹ Nhất – Giáp Bát
-Chiều về: 15h00 – Giáp Bát – Nghĩa Hưng
09. Nhà Xe Hiền Khơi (Đã cập nhật lại lúc 20h ngày 09.09.2019)
-Biển số xe: 18B 00551
-Số điện thoại: 0912. 997. 728
-Sáng đi(06h20): Đội 9 Nông Trường(06h20) →Rạng Đông(06h40) →Đông Bình (06h45) →Nghĩa Bình (07h00) →Nghĩa Hồng(07h10) →Đò Cau(07h15) →Liễu Đề (07h20) →Tam Thôn (07h40) →Chợ Chùa (08h05) →Bến xe Giáp Bát (09h45)
-Chiều về(14h30): Giáp Bát (14h30) →Liêm Tuyền (15h30) → Nam Định (16h05) →Chợ Chùa(16h30) →Liễu Đề (16h50) →Đò Cau(17h00) →Nghĩa Hồng (17h05) →Nghĩa Bình (17h20) →Đông Bình (17h30) →Rạng Đông (17h40)
10. Nhà Xe Tuấn Bình
-Biển số xe: 18B 01635
-Số điện thoại: 0917. 646. 596
-Sáng đi : 06h15 – Nam Điền – Liễu Đề – Giáp Bát
-Chiều về : 13h30 – Giáp Bát – Nghĩa Hưng
11. Nhà Xe An Phú :
-Biển số xe: 18B 01656
-Số điện thoại: 0914. 530. 467
-Sáng đi : 07h25 – Quỹ Nhất – Liễu Đề – Giáp Bát
-Chiều về : 15h30 – Giáp Bát – Nghĩa Hưng
12. Nhà Xe Tuấn Bình
-Biển số xe: 18B 01447
-Số điện thoại: 0384. 211. 242 (Số nguyên bản khi chưa đổi đầu sốcủa nhà mạng 0168. 421. 1242 )
-Sáng đi : 07h30 – Nghĩa Hải – Liễu Đề – Giáp Bát
-Chiều về : 16h00 – Giáp Bát – Nghĩa Hưng
13. Nhà Xe Đức Mới
-Biển số xe: 18B 01441
-Số điện thoại: 0974. 642. 575
-Sáng đi : 08h45 – Ngọc Lâm – Liễu Đề – Giáp Bát
-Chiều về : 14h00 – Giáp Bát – Nghĩa Hưng
14. Nhà Xe Đức Mỡi
-Biển số xe: 18B 01343
-Số điện thoại: 0964. 255. 177
-Trưa đi : 12h05 – Nghĩa Hải – Liễu Đề – Giáp Bát
-Sáng về : 06h30 – Giáp Bát – Nghĩa Hưng
15. Nhà Xe An Phát
-Biển số xe: 29B3654
-Số điện thoại: 0942. 665. 088
-Trưa đi: 12h10 – Đông Bình – Ngã Tư Sở – Nghĩa Đô
-Sáng về: 06h25 – Công Viên Nghĩa Đô
16. Nhà Xe Hà Cường
-Biển số xe: 29B 09006
-Số điện thoại: 0912. 622. 535
-Chiều đi: 12h45 Đông Bình – Giáp Bát 15h45
-Sáng về: 8h30 Giáp Bát – Đông Bình 11h15
17. Nhà Xe An Đông
-Biển số xe: 18B 00722
-Số điện thoại: 0982. 301. 377 – 0915. 301. 377
-Chiều đi: 13h10 – Quỹ Nhất – Liễu Đề – Giáp Bát
-Chiều về: 16h30 – Giáp Bát – Nghĩa Hưng
18. Nhà Xe Quốc Huy
-Biển số xe: 18B 01000
-Số điện thoại: 0912. 976. 777
-Chiều đi : 14h30 – Liễu Đề – Nghĩa Thái – Nghĩa Thịnh
-Chiều về : 17h50 – Giáp Bát – Nghĩa Hưng
19. Nhà Xe Tiều Bích
-Biển số xe: 18B 01019
-Số điện thoại: 0942. 638. 638
-Chiều đi: 14h30 – Liễu Đề – Tam Thôn – Giáp Bát
-Chiều về: 17h15 – Giáp Bát – Nghĩa Hưng
20. Nhà Xe Ngọc Hà (Đã cập nhật lại lúc 20h ngày 09.09.2019)
-Biển số xe: 18B 00093
-Số điện thoại: 0912. 926. 936
-Chiều đi (15h30): Rạng Đông (15h30) →Nghĩa Hải(15h45) →Quỹ Nhất (16h00) → Nghĩa Tân (16h20) → Nghĩa Lạc (16h40) → Liễu Đề (16h50) →Chợ Chùa(17h10) →Nam Định (17h20)
-Trưa về (11h00): Giáp Bát(11h00) →Đồng Văn (12h00) →Phủ Lý(12h20) → Nam Định (12h50) →Liễu Đề (13h20) →Quỹ Nhất (13h45) → Nghĩa Hải(14h00) →Rạng Đông (14h10)

TUYẾN NGHĨA HƯNG – MỸ ĐÌNH – THƯƠNG MẠI – DIỄN – NHỔN – SƠN TÂY

01. Nhà Xe Ngọc Hải
-Biển số xe: 18B 00667
-Số điện thoại: 0857. 277. 277 (Số nguyên bản khi chưa đổi đầu sốcủa nhà mạng 01257 277 277)
-Sáng đi: Nam Điền (6h30) →Nam Định→ Xuân Khanh → Sơn Tây
-Chiều về : Xuân Khanh (12h15) → Thương Mại → Nam Định→Nghĩa Hưng→Nam Điền
02. Nhà Xe Đặng Phùng (đã cập nhật thông tin lại lúc 20h ngày 09.09.2019)
-Biển số xe: 18B 02084
-Số điện thoại: 0984. 747. 039 – 0856. 545. 535
-Sáng đi (7h00): Nghĩa Hải (7h00) →Nghĩa Hùng (7h10) → Bến xe Quỹ Nhất (7h20) → Liễu Đề (8h05) → Giao Cù(8h30) → Chợ Chùa(8h35)
-Chiều về(12h25): Đại học Công Nghiệp (12h25) →Diễn (12h35) → Đại Học Thương Mại (12h40) → Bến xe Nước Ngầm (13h00) → Cầu Vượt Vòng (13h35) → Nam Định (14h05) → Liễu Đề (14h40) → Quỹ Nhất (15h15)
03. Nhà Xe Đức Mới 1
-Biển số xe: 18B 01400
-Số điện thoại: 0989. 527 615 – 0982 155 229
-Sáng đi: Ngọc Lâm (7h15) → ĐH Công Nghiệp
-Chiều về: Đại Học Công Nghiệp(14h30)
04. Nhà Xe Đức Mới 02:
-Biển số xe:
-Số điện thoại:
-Sáng đi :
05. Nhà Xe Tuấn Anh :
-Biển số xe: 18B 01423
-Số điện thoại: 0947. 000. 127
-Sáng đi: Liễu Đề (09h15)→ Đại Học Công Nghiệp
-Chiều về: Đại Học Công Nghiệp (13h50)
06. Nhà Xe Đức Mới :
-Biển số xe: 18B 00398
-Số điện thoại: 0974. 010. 838
-Sáng đi: 9h30 – Nghĩa Hải – Quỹ Nhất – Nhổn
-Chiều về: 16h00 – Nhổn – Thương Mại – Mỹ Đình
07. Nhà Xe Bảo Hân :
-Biển số xe: 18B 00948
-Số điện thoại: 0912. 800. 948
-Sáng đi: 8h50 – Nghĩa Minh – Đại Học Công Nghiệp
-Chiều về: 15h10 – Đại Học Công Nghiệp – Cầu Diễn
08. Nhà Xe Quốc Huy :
-Biển số xe: 18B 01756
-Số điện thoại: 0913. 601. 756
-Trưa đi: 10h15 – Nghĩa Hải – Quỹ Nhất – Sơn Tây
-Chiều về: 15h30 – Xuân Khanh – Thương Mại
09. Nhà Xe Đức Triệu:
-Biển số xe: 29B 13925
-Số điện thoại: 0966. 255. 259
-Chiều đi: 14h00 – Đông Bình – Mỹ Đình – Nhổn
-Tối về: 17h30 – Nhổn – Thương Mại – Nghĩa Hưng
(Chi chú: Các bạn liên hệ số ĐT ở trên trước khi đi vì tôi thấy có lần liên hệ nhà xa mà không được)
10. Nhà Xe Đức Mỡi :
-Biển số xe: 18B 00772
-Số điện thoại: 0976. 255. 177
-Chiều đi: 14h10 – Chợ Ngọc Lâm – Quỹ – Nhổn
-Sáng về: 06h00 – Sân Bóng Kiều Mai – Thương Mại
11. Nhà Xe Đức Mỡi VIP :
-Biển số xe: 18B 00765
-Số điện thoại: 0975. 717. 419
-Chiều đi: 14h20 – Quỹ Nhất – Mỹ Đình – Nhổn
-Sáng về: 5h20 – UBND Minh Khai – Cầu Diễn
12. Nhà Xe Đức Mỡi 05 :
-Biển số xe: 18B 00953
-Số điện thoại: 0984. 961. 977
-Chiều đi: 14h45 – Nam Điền – Mỹ Đình – Nhổn
-Sáng về: 6h50 – Sân Bóng Minh Khai – Nhổn
13. Nhà Xe Đức Mỡi:
-Biển số xe: 18B 01123
-Số điện thoại: 0968. 208. 479 – 0978. 375. 099
-Chiều đi: 16h15 – Cầu Đen Rạng Đông – Nhổn
-Sáng về: 07h00 – Minh Khai – Thương Mại
14. Nhà Xe Đức Mỡi 09 (đã cập nhật thông tin lại lúc 20h ngày 09.09.2019) :
-Biển số xe: 18B 02078
-Số điện thoại: 0912. 033. 600
-Chiều đi (17h55): Chợ Nam Điền (17h55) →Cây Xăng Khu 6 Rạng Đông (18h00) → Đông Bình (18h05) → Chợ Bình Lãng (18h10) → Nghĩa Thành (18h15) → Nghĩa Bình (18h20) →Nghĩa Phong (18h25) →Nghĩa Lạc (18h30) →Liễu Đề(18h45) → Mỹ Đình (21h00) → Sơn Tây(22h00)
-Sáng về (6h15): Xuân Khanh (06h15) →Bến Xe Sơn Tây (06h50) → Cầu Phùng (07h20) → Thị Trần Trôi (07h35) → Đại học Công Nghiệp-Nhổn (07h45) →Cầu Diễn (07h50) →Đại học Thương Mại (08h00) → Bến xe Mỹ Đình (08h10) → Bến Xe Đông Bình(10h30)
15. Nhà xe Đặng Phùng 2 (đã cập nhật thông tin lại lúc 20h ngày 09.09.2019)
-Biển số xe: 18B-01996
-Điện thoại: 0941. 565. 569 hoặc 0967. 339. 509
-Tối đi (18h): Cống đen (18h)→ Nghĩa Hải (18h30) → Nghĩa Lâm (18h40) →Quỹ Nhất (18h45) →Nghĩa Tân (18h55) →Nghĩa Lạc (19h20) →Cầu Quần Liêu (19h25) →Liễu Đề (19h30)→Giao Cù (19h45)→Chợ Chùa(19h50)→Nam Định (20h15).
-Sáng về (7h30): Xuân Khanh(7h30)→BX. Sơn Tây (8h00)→ Cầu Phùng (8h30)→ Thị trấn Trôi(8h40)→ĐH. Công Nghiệp(8h50)→ Cầu Diễn (9h00)→ ĐH Thương Mai(09h05)→ SVĐ Mỹ Đình (9h15)→BigC Nam Định (10h30).

TUYẾN NGHĨA HƯNG – NƯỚC NGẦM -YÊN NGHĨA

01. Nhà Xe Quang Đỉnh :
-Biển số xe: 18B 01589
-Số điện thoại: 0914. 838. 850
-Sáng đi: 05h00 – Bến Quỹ Nhất – Nước Ngầm
-Trưa về: 12h20 – Nước Ngầm – Nghĩa Hưng
02. Nhà Xe Đặng Phùng :
-Biển số xe: 18B 01065
-Số điện thoại: 0984. 747. 039
-Sáng đi: 06h30 – Nghĩa Hải–Quỹ Nhất –Nước Ngầm
-Trưa về: 12h50 – Nước Ngầm – Nghĩa Hưng
03. Nhà Xe Tâm Duyên:
-Biển số xe: 18B 01567
-Số điện thoại: 0982. 840. 322
-Sáng đi: 08h30 – Chợ Nam Điền – Nước Ngầm
-Chiều về: 13h25 – Nước Ngầm – Nghĩa Hưng
04. Nhà Xe Tuấn Anh
-Biển số xe: 18B 01423
-Số điện thoại: 0947. 000. 127
-Sáng đi: 09h15 – Xuất bến Liễu Đề – Nước Ngầm
-Chiều về: 15h00 – Nước Ngầm – Nghĩa Hưng
05. Nhà Xe Bảo Hân :
-Biển số xe: 18B 00948
-Số điện thoại: 0912. 800. 948
-Sáng đi: 08h50 -Nghĩa Minh– Liễu Đề – Nước Ngầm
-Chiều về: 15h30 – Nước Ngầm – Nghĩa Hưng
06. Nhà Xe Tiến Đăng :
-Biển số xe: 18B 00777
-Số điện thoại: 0912. 289. 345
-Trưa đi: Nam Điền( 11h) – Đông Bình (11h20) -Nghĩa Tân (11h35)-Nghĩa Lạc (11h50)-Liễu Đề (12h05)-Tam Thôn (12h15)-Giao Cù (12h25)-Chợ Chùa (12h35)-Nam Định (12h55)
-Chiều về: Yên Nghĩa (16h30) – Ngã 3 Ba Lan (16h40)-Văn Phú (16h45)-Tô Hiệu, Cầu Đen (16h55)-Viện 103(Xa La 17h)-Cầu Tó (Đại Thanh 17h05)-Ngã ba Văn Điển (17h15)-Bến Xe Nước Ngầm (Chùa Tứ Kỳ 17h25)-Pháp Vân (17h30)
07. Nhà Xe Anh Tuấn :
-Biển số xe: 18B 01018
-Số điện thoại: 0942. 687. 655
-Trưa đi: 11h45 – Liễu Đề – Nghĩa Thái – Nghĩa Thịnh – Nước Ngầm
-Chiều về: 16h15 – Nước Ngầm – Nghĩa Hưng
08. Nhà Xe Đức Mỡi :
-Biển số xe: 18B 00765
-Số điện thoại: 0975. 717. 419
-Chiều đi: 14h15 – Nghĩa Hải – Quỹ Nhất – Nước Ngầm
-Sáng về: 06h15 – Nước Ngầm – Nam Định – Nghĩa Hưng

TUYẾN NGHĨA HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÒA BÌNH

01. Nhà Xe Xuân Hinh :
-Biển số xe: 18B 01730
-Số điện thoại: ( 0904. 364. 891 )
-Sáng đi: 04h10 – Quỹ Nhất – Viện 103 – Hòa Bình
-Chiều về: 14h Chợ Lồ – Tân Lạc – Cao Phong
02. Nhà Xe Nam Hưng 02 :
-Biển số xe: 18B 01800
-Số điện thoại: 0912. 955. 040
-Sáng đi: 05h15 Quỹ Nhất – Liễu Đề – Hà Đông – Hòa Bình
-Chiều về: 12h25 – Sông Đà – BX TT Hòa Bình
03. Nhà Xe Nam Hưng 01 :
-Biển số xe: 18B 01451
-Số điện thoại: 0979. 438. 116
-Sáng đi: 06h15 Nghĩa Hải – Rạng Đông- BX Hòa Bình
-Chiều về: 13h10 Sông Đà – BX Hòa Bình
04. Nhà Xe Hải An :
-Biển số xe: 28B 00383
-Số điện thoại: 0964. 666. 169
-Chiều đi: 12h50 – ĐôngBình – Liễu Đề – Xa La – Hòa Bình
-Sáng về: 06h40 – Hòa Bình – Xuân Mai – Yên Nghĩa
05. Nhà Xe Đức Mỡi 10 :
-Biển số xe: 18B 01749
-Số điện thoại: 0961. 235. 737
-Chiều đi: 15h – ĐôngBình – Nghĩa Tân – Yên Nghĩa
-Tối về: 19h30 – Yên Nghĩa – Hà Đông
06. Nhà Xe Đức Mới 06
-Biển số xe: 18B 01176
-Số điện thoại: 0962. 505. 386
-Chiều đi: 16h40 – Nam Điền – 17h45 Liễu Đề – Yên Nghĩa
-Sáng về: 6h30 – Yên Nghĩa – Văn Phú – Viện 103
07. Nhà Xe Đức Thắng :
-Biển số xe: 18B 01512
-Số điện thoại: 0965. 255. 755
-Chiều đi: 17h25 – Nam Điền – Liễu Đề – BX Yên Nghĩa
-Sáng về: 06h05 – Yên Nghĩa – Viện 103 – Ngọc Hồi
08. Nhà Xe Đại Soái :
-Biển số xe: 18B 02032
-Số điện thoại: 0967. 339. 509
-Chiều đi: 17h30 – Quỹ Nhất – Đông Bình – Xuân Mai
-Sáng về: 6h40 – Xuân Mai – Yên Nghĩa – Xa La

TUYẾN NGHĨA HƯNG – GIA LÂM (XE CÓ CHẠY QUA CẦU MAI ĐỘNG HÀ NỘI)

01. Nhà Xe An Khánh :
-Biển số xe: 18B 01686
-Số điện thoại: 0378. 586. 549( Số nguyên bản khi chưa đổi đầu sốcủa nhà mạng 01678. 586. 549)
-Sáng đi: 07h50 Liễu Đề – Mai Động – Gia Lâm
-Chiều về: 12h40 – Gia Lâm – Mai Động – Pháp Vân
02. Nhà Xe Quỹ Nhất :
-Biển số xe: 18B 01178
-Số điện thoại: 0837. 385. 385
-Sáng đi: 09h25 – Nam Điền – Đông Bình – Gia Lâm
-Chiều về: 14h15 – Gia Lâm – Sài Đồng – Vĩnh Tuy
03. Nhà Xe Đức Mỡi :
-Biển số xe: 18B 01771
-Số điện thoại: 0382. 908. 558
-Chiều đi:16h15 – Đông Bình – Liễu Đề – Hà Nội – Gia Lâm
-Sáng về: 7h30 – Gia Lâm – Tam Trinh – Mai Động
TUYẾN NGHĨA HƯNG – VĨNH PHÚC (XE CÓ CHẠY QUA GIA LÂM)
01. Nhà Xe Quỹ Nhất :
-Biển số xe: 18B 01565
-Số điện thoại: 0912. 208. 702
-Sáng đi: 10h20 – Quỹ Nhất – Bắc Thăng Long – Sư phạm 2
-Chiều về: 16h – Sư phạm 2 – Quỹ Nhất
02. Nhà xem Đức Hiền (đã cập nhật thông tin lại lúc 20h ngày 09.09.2019)
-Biển số xe: 18B 02058
-Số điện thoại: 0989. 913. 925
-Chiều đi: Nam Điền (17h30)-Chợ Nghĩa Lâm (17h45)-Quỹ Nhất (17h50)-Nghĩa Hồng (18h10)->Liễu Đề (18h30)->Tam Thôn (18h35)-> Giao Cù (18h45)-> BigC Nam Định (19h15)-> Nước Ngầm (20h35)-> Mỹ Đình (20h45)-> Nội Bài (21h20)-> Sư Phạm 2 (21h45)
-Sáng về: Sư phạm 2(5h55)-> Bến xe Phúc Yên (06h05)->Nội Bài (06h25)-> Bắc Thăng Long (06h35)-> Nam Thăng Long (06h45) -> Đại Học Quốc Gia (Mỹ Đình 08h35)-> Nam Định (08h35)-> Quỹ Nhất (09h35)-> Nam Điền (09h50)

TUYẾN NGHĨA HƯNG-HẢI PHÒNG

01. Nhà Xe Đại Soái :
-Biển số xe: 18T 3247
-Số điện thoại: 0912. 207. 831
-Sáng đi: 05h30 – BX Quỹ Nhất – Niệm Nghĩa.
-Chiều về: 13h00 – BX Niệm Nghĩa – Quỹ Nhất
02. Nhà Xe Quang Soạn :
-Biển số xe: 18B 01343
-Số điện thoại: 0912. 856. 164 – 0948. 037. 374
-Sáng đi: 6h10 – Đông Bình – Cầu Rào.
-Chiều về: 14h – Cầu Rào – Thái Bình – Nghĩa Hưng.
03. Nhà Xe Quốc Khánh :
-Biển số xe: 18B 01985
-Số điện thoại: 0974 896 100 – 0988. 866. 028
-Chiều đi : 13h25 – Đông Bình – Liễu Đề – Niệm Nghĩa.
-Sáng về : 06h50 – BX Niệm Nghĩa– Nghĩa Hưng.
04. Nhà Xe Ngọc Sự 02 :
-Biển số xe: 18B 01065
-Số điện thoại: 0912 116 259 – 0947. 690. 355
-Trưa đi : 12h45 – BX Đông Bình – Thái Bình – Cầu Rào.
-Sáng về : 06h10 – BX Cầu Rào – Nam Định – Nghĩa Hưng.
05. Nhà Xe Tuấn Tài :
-Biển số xe: 15B 02285
-Số điện thoại: 0962. 070. 7 70
-Chiều đi : 15h50 – BX Quỹ Nhất – Liễu Đề – Cầu Rào.
-Sáng về : 07h45 – BX Cầu Rào – Nam Định – Nghĩa Hưng.

TUYẾN NGHĨA HƯNG-HẢI DƯƠNG

01. Nhà Xe Quốc Thắng:
-Biển số xe:
– Số điện thoại: 0948. 826. 691
-Sáng đi: Đông Bình (08h05)-> Liễu Đề (08h45)-> BigC Nam Định (09h25)-> Thái Bình (09h50) -> Quý Cao (10h45)
-Chiều về: Mạo Khê (14h10)-> Đông Triều (14h25)-> Sao Đỏ(14h50) -> Hải Dương (15h30)-> Tứ Kỳ (15h45).
-Loại hình xe: Chưa cập nhật (xe giường nằm hay ghế ngồi)

TUYẾN NGHĨA HƯNG – QUẢNG NINH

01. Nhà Xe Hương Chung 01:
-Biển số xe: 18B01618
-Số điện thoại: 0912. 356. 073 – 0981. 889. 159
-Sáng đi : 05h20 – Nam Điền – Đông Bình – Mông Dương
-Chiều về : BX Mông Dương – BX Bãi Cháy – Đông Bình
02. Nhà Xe Hương Chung 02
-Biển số xe: 18B 01580
-Số điện thoại: 0912. 098. 085 – 0966. 039. 587
-Sáng đi: 05h30 – Nghĩa Hải – Quỹ Nhất – Vân Đồn
-Chiều về: 11h55 – BX Cửa Ông – BX Bãi Cháy
03. Nhà Xe An Bình
-Biển số xe: 18B 01729
-Số điện thoại: 0945. 616. 616 – 0912. 431. 942
-Sáng đi: 06h00 – Đông Bình – Quỹ Nhất – Vân Đồn
-Chiều về: 14h30 – Vân Đồn – Cửa Ông – Nghĩa Hưng
04. Nhà Xe Quốc Thắng
-Biển số xe: 18B 01970
-Số điện thoại: 0948. 826. 691
-Sáng đi: 08h05 – Đông Bình – Sao Đỏ – Đông Triều – Mạo Khê
-Chiều về: 14h20 – Mạo Khê – Đông Triều – Nghĩa Hưng
05. Nhà Xe Khiêm Chung
-Biển số xe:
-Số điện thoại: 0961. 043. 366 – 0916. 302. 44?
-Trưa đi: 11h25 – Quỹ Nhất – Quảng Ninh – Cửa Ông
-Sáng về: 04h50 – Cửa Ông – Cẩm Phả – Nghĩa Hưng
06. Nhà Xe Hùng Vương
-Biển số xe: 18B 01884
-Số điện thoại: 0912. 346. 617 – 0912. 846. 617
-Chiều đi: 13h00 – Đông Bình – Cẩm Phả – Vân Đồn
-Sáng về: 04h55 – Vân Đồn – Cẩm Phả – BX Bãi Cháy
07. Nhà Xe Hải Phương
-Biển số xe: 18B 00878
-Số điện thoại: 0913. 956. 588 ( Xe đi ngày lẻ về ngày chẵn âm lịch )
-Tối đi: 19h30 – Đông Bình – Liễu Đề – BX Móng Cái
-Tối về: 20h00 – BX Móng Cái – Nam Định – Nghĩa Hưng
08. Nhà Xe Tiến Đạt
-Biển số xe: 18B 00117
-Số điện thoại: 0944 588 747 – 0912. 461. 035 (Xe đi ngày chẵn về ngày lẻ âm lịch )
-Tối đi: 20h00 – Đông Bình – Liễu Đề – BX Móng Cái
-Tối về: 20h00 – BX Móng Cái – Nam Định – Nghĩa Hưng.

TUYẾN NGHĨA HƯNG – BẮC NINH – BẮC GIANG – LẠNG SƠN

01. Nhà Xe Tuấn Huy 2
-Biển số xe: 18B 01768
-Số điện thoại: 0903. 472. 369 – 0914. 633. 269
-Sáng đi: 04h30 – Liễu Đề – Bắc Ninh – Bắc Giang – Lạng Sơn
-Chiều về: 13h – BX Lạng Sơn – Bắc Giang – Bắc Ninh
02. Nhà Xe Đức Mỡi
-Biển số xe: 18B 00733
-Số điện thoại: 0912. 300. 733
-Sáng đi: Quỹ Nhất(05h) –>Liều Đề (05h45)-> Nam Định (06h05)-> Hà Nội (07h45)-> Bắc Ninh(08h45) –> Bắc Giang(10h15) –> Lạng Sơn(11h45)
-Chiều về: BX Lạng Sơn(13h50) –> Bắc Giang(15h) –> Bắc Ninh(15h20) –> Hà Nội(17h20) –> Nam Định (19h)->Nghĩa Hưng(19h20)
03. Nhà Xe Tuấn Huy 3
-Biển số xe: 18B01873
-Số điện thoại: 0912. 606. 689
-Trưa đi: 12h45 – Liễu Đề – Bắc Ninh – Bắc Giang – Lạng Sơn
-Sáng về: 05h45 – BX Lạng Sơn – Bắc Giang – Bắc Ninh
04. Nhà Xe Thanh Khâm
-Biển số xe: 18B 010 27
-Số điện thoại: 0353. 344. 774( Số nguyên bản khi chưa đổi đầu sốcủa nhà mạng 0165. 33. 44.774)
-Trưa đi: 12h40 – Nam Điền – Nam Định – Mai Động – Gia Lâm – Bắc Ninh
-Sáng về: 6h30 – Bắc Ninh – Gia Lâm – Nam Định – Nghĩa Hưng
05. Nhà xe Đức Mỡi
-Biển số xe: 18B02071
-Số điện thoại: 0835. 311. 222
-Chiều đi: Nghĩa Hưng (17h)-> Nam Định (18h)-> Phủ Lý (19h)-> Hà Nội (20h)-> Bắc Ninh (21h)-> Bắc Giang (22h)-> Lạng Sơn (23h)
-Sáng về: Lạng Sơn (08h)-> Bắc Giang (09h)-> Bắc Ninh (10h) -> Hà Nội (11h)-> Phủ Lý (12h)-> Nam Định (13h)-> Nghĩa Hưng (14h)

TUYẾN NGHĨA HƯNG – THÁI NGUYÊN

01. Nhà Xe Anh Hạnh
-Biển số xe: 18B 01421
-Số điện thoại: 0912. 284. 375 – 0913. 284. 375
-Sáng đi: 05h20 – Rạng Đông – Nghĩa Lâm – Thái Nguyên
-Chiều về: 13h – BX Thái Nguyên – Cầu Đuống – Thanh Trì – Nghĩa Hưng
02. Nhà Xe Anh Hạnh
-Biển số xe: 18B 02007
-Số điện thoại: 0919. 383. 284
-Sáng đi : 05h30 – Đông Bình – Nghĩa Lâm – Đại Từ – Sơn Dương
-Chiều về : 13h30 – Sơn Dương – Đại Từ – Bồ Đậu – Kinh Tế
03. Nhà Xe Tuấn Hà 1
-Biển số xe: 18B 01401
-Số điện thoại: 0913. 027. 278
-Trưa đi : 12h10 Cống ông Cương (Nghĩa Hải) – Chợ chiều Nghĩa Hùng-Quỹ Nhất – Thái Nguyên – Đại Từ
-Tối về: 18h – Đại Từ – Thái Nguyên – Sóc Sơn – Gia Lâm
*Chú ý:
→Riêng nhà xe này về qua Hà Nội(chợ Mai Động) khoảng 20h45 nên rất phù hợp cho bà con ở Hà Nội mà không kịp về các xe ở Giáp Bát, Nước Ngầm (Nhổn), Gia Lâm,….
→Xe về đến Nghĩa Hùng, Nghĩa Hải khoảng 23h
04. Nhà Xe Tuấn Hà 2
-Biển số xe: 18B00370
-Số điện thoại liên lạc: 0943. 616. 345
-Chiều đi 17h50 từ Rạng Đông(cây xăng Lân-Ngát)
Rạng Đông 17h50– Cầu trường cấp 2 Nghĩa Hải 18h-Bến xe Quỹ Nhất 18h20 – Ngã tư Liễu Đề 18h50 – Giao Cù 19h10 – Big C Nam Định 19h40 – Cầu Đuống – Thái Nguyên -Sáng về 08h00 từ bến xe Thái Nguyên
Bến xe Thái Nguyên 08h – Ngã tư Phổ Yên 08h40 – Ngã tư Sóc Sơn 9h10 – Ngã tư Đông Anh 09h40 – Cầu Đuống(Gia Lâm) 09h50 – Nghĩa Hưng
-Đặc điểm xe: Xe giường nằm (nhưng không có nhà vệ sinh)

TUYẾN LÀO CAI

01. Nhà Xe Quang Đỉnh
-Biển số xe: 18B 01469
-Số điện thoại: 0918. 001. 885
-Sáng đi : 5h Đông Bình – Lào Cai
-Chiều về : 14h Lào Cai – Nghĩa Hưng
-Đặc điểm xe: Xe giường nằm
02. Nhà Xe Phương Nam (cập nhật hồi 15h ngày 20.09.2019)
-Biển số xe: 18B 01322
-Số điện thoại: 0912. 351. 705 – 0987. 652. 372
-Chiều đi (14h15phút ): Các ngày chẵn âm lịch
Đông Bình( 14h15phút) →Liều Đề→Nam Định→Hà Nội→Nội Bài→Yên Bái→Đền Bảo Hà→Phố Mới→Lào Cao
-Chiều về(11h 15 phút) : Các ngày lẻ âm lịch
Lào Cai(11h15 phút) → Phố Mới → Đền Bảo Hà → Yên Bái → Nội Bài → Hà Nội → Nam Định → Nghĩa Hưng → Đông Bình
03. Nhà Xe Anh Thư
-Biển số xe: 18B-02369
-Số điện thoại: 0983. 507. 566
-Tối đi: Đông Bình 20h
(Đông Bình 20h-Nghĩa Hải 20h15-Quỹ Nhất 20h30-Liễu Đề 21h- Tam Thôn 21h10- Nam Định 21h40)
-Sáng về: Bến xe Lào Cai 9h30
-Đặc điểm xe: Chưa cập nhật

TUYẾN THANH HÓA-VINH

01. Nhà Xe Thanh Khâm
-Biển số xe: 18B01131
-Số điện thoại: 0366. 454. 555
-Sáng đi : 6h Đông Bình – Thanh Hóa – Vinh
-Chiều về : 13h Vinh – Nghĩa Hưng
02. Nhà xe Đại Phát : 18B00501
-Biển số xe:
-Số điện thoại: 0969. 388. 268 – 0966. 622. 066 )
-Xe đi: Các ngày Lẻ
-Xe về: Các ngày Chẵn

TUYẾN HÀ GIANG

01. Nhà Xe Đại Phát
-Biển số xe: 18B00501
-Số điện thoại: 0969. 388. 268 hoặc 0966. 622. 066
-Nghĩa Hưng đi các ngày lẻ(Nghĩa Hưng →Hà Giang): 03h50 sáng
-Hà Giang về các ngày chẵn (Hà Giang → Nghĩa Hưng): 04h50
-Đặc điểm xe: Xe giường nằm cao cấp

TUYẾN SƠN LA

01. Nhà xe Tấn Hằng
-Biển số xe: 26B00324 và 26B00326
-Số điện thoại: 0963 566 366 và 0977 566 266
-Xe đi về tất cả các ngày trong tháng(trong ngày có: một xe về-một xe lên)
– Chuyên tuyến: Mường La-Nam Định
-Lộ trình
+Chiều từ Mường La về Nam Định:
*Xuất bến xe Mường La lúc 19h15 phút
*Lộ trình: Bến xe Mường La (19h15)->TL 106->QL6-> Mộc Châu-> Hòa Bình-> Bến Xe Yên Nghĩa Ngã Ba -BaLa-> QL 21B-> Vân Đình Chợ Chanh->Chợ Dầu -> Đồng Văn-> QL 38 TT Hòa Mạc ->Duy Tiên-> Vĩnh Trụ -> QL39 Lý Nhân-> TP. Nam Định -> QL55-> BX. Nghĩa Hưng -> Bến Xe Đông Bình
+Chiều từ Đông Bình lên Mường La:
*Xuất bến xe Đông Bình lúc 19h00 phút
*Lộ trình: Bến xe Đông Bình (19h00)->

TUYẾN SÀI GÒN

1. Nhà xe Công Dụng
-Số điện thoại: 0979. 402. 626 – 0981. 515. 779 hoặc 0911. 115. 826
-Vào và ra đều vào ngày chẵn âm lịch hàng tháng, cụ thể
+Vào ngày : 02- 04-06-08- 10-12- 14-16- 18-20- 22-24- 26-28- 30 (Các ngày chẵn âm)
+Ra các ngày: 02- 04-06-08- 10-12- 14-16- 18-20- 22-24- 26-28- 30 (Các ngày chẵn âm)
Riêng từng xe:
*Xe 01 (Số điện thoại: 0979. 402. 626-Biển số xe: 18B-018. 58)
->Vào ngày : 02- 06- 10- 14- 18- 22- 26- 30
->Ra các ngày: 04- 08- 12- 16- 20- 24- 28
*Xe 02 (Số điện thoại: 0981. 515. 779-Biển số xe: 18B-015. 98)
+Vào ngày : 04- 08- 12- 16- 20- 24- 28

+Ra các ngày: 02- 06- 10- 14- 18- 22- 26- 30 (Các ngày chẵn âm)

2. Nhà xe Cách Yên
-Số điện thoại đặt vé: 0942. 637. 638 hoặc 0966. 32. 33. 88
+Xe số 01 (biển số: 18B-018. 00):
*Điện thoại đặt vé: 0942. 637. 638, điện thoại theo xe: 0866. 609. 638
+Xe số 02(Biển số xe: 18B-014. 85):
*Điện thoại đặt vé: 0942. 637. 638, điện thoại theo xe: 0964. 958. 638
+Xe số 03(Biển số xe: 18B-018. 81)
*Điện thoại đặt vé: 0966. 32. 33. 88, điện thoại theo xe: 0866. 809. 638
+Xe số 04(Biển số xe: 18B-02288)
*Điện thoại đặt vé: 0966. 32. 33. 88, điện thoại theo xe: 0989. 819. 288
-Giờ xe chạy: Liên hệ nhà xe để biết thêm thông tin
-Vào và ra tất cả các ngày trong tháng
3. Nhà xe Ngọc Hân
-Số điện thoại: 0918. 215. 783 -0918. 608. 445
+Xe số 01: 0945. 322. 323 hoặc 0988. 139. 787
+Xe số 02: 0988. 909. 221 hoặc 0918. 062. 366
+Xe số 03: 0966. 594. 595 hoặc 0915. 409. 368
+Xe số 04: 0918. 608. 445 hoặc 0918. 215. 783
+Xe só 05: 0971. 594. 595 hoặc 0888. 594. 595
Vào ra tất cả các ngày trong tháng ngoài tuyến Sài Gòn thì nhà xe còn chạy tuyến Nam Định -Lâm Đồng (Đà Lạt-Bảo Lộc, Phương Lâm, Cát Tiên, Định Quán, La Ngà)

TUYẾN VŨNG TÀU

01. Nhà xe Phương Trang (chủ xe Nguyễn Văn Bản)
-Lịch chạy vào và giờ chạy:
+Vào ngày : 02- 04-06-08- 10-12- 16- 18-20- 22- 26-28 (Chạy vào các ngày chẵn trong tháng trừ 3 ngày 14, 24 và 30 không chạy)
+Giờ chạy: Xe khởi hành từ Nghĩa Hưng lúc 04h sáng
-Lịch chạy ra và giờ chạy:
+Ra các ngày: 02- 04-08- 10-12- 14- 18-20- 22-24- 28- 30 (Chạy ra các ngày chẵn trong tháng trừ 3 ngày 06, 16 và 26 không chạy)
+Giờ chạy: Xe khởi hành từ Vũng Tàu lúc 04h sáng
-Số điện thoại: 0918. 188. 170 hoặc 0937. 376. 878
(Số ĐT 0937. 376. 878 có dùng zalo)
-Đặc điểm xe:
+Xe Trường Hải, bóng hơi, có nhà vệ sinh
+Biển số xe: 72B002.50 và 72B021.77
+Xe có chạy qua Sài Gòn-Nhà Bè

TUYẾN KONTUM-GIA LAI-ĐĂK LĂK

Nhà xe Quốc Việt
-Lịch chạy vào và giờ chạy: Tất cả các ngày trong tháng đều có xe chạy vào và ra
-Số ĐT nhà xe: 0976. 533. 355 hoặc 0917. 79. 79. 00
-Các cơ sở bán vé:
+Cơ sở 1: Thị tứ Nghĩa Bình-Nghĩa Hưng-Nam Định
+Cơ sở 2: Câu ông Kiểm vào 300m(đối diện nhà thờ Nam Phú)-Nghĩa Hồng-Nghĩa Hưng-Nam Định
-Tuyến chạy: Quỹ Nhất/Đông Bình-Nghĩa Hưng-Nam Định
(Miền nam về: Ngọc Hồi-KonTum-Gia Lai-Đăk Lăk- Đắk mil- Thuần Hạnh- Bút So – Quảng Trực-Bù Đăng- Đăk Nhau- Phướnc Long -Bù Gia Mập – Đắk Ơ -Đồng Xoài – Bình Phước)
-Đặc điểm của xe: Xe giường nằm, có WC trên xe, tương đối tiện nghi

Cập nhật 2021-xe giao thủy hà nội

Hội đi chung xe  xe giao thủy hà nội

https://www.facebook.com/groups/171852676562386/

Xe tiện chuyến Hà Nội- nam định:

Giao thủy- mỹ đình

Xe về Nam Định sớm nhất

Xe 01: 29B – 038.35 * SĐT: 0981.724.111
Giao Yến – Giao Thủy đi: 4h 25′ – Bx Giao Thủy: 4h 40′
Bx Mỹ Đình – Hà Nội về: 9h 20′
Xe 02: 29B – 000.05 * SĐT: 0962775488
Bạch Long – Giao Thủy đi: 5h 40′ – Bx Giao Thủy: 6h 10′
Bx Mỹ Đình – Hà Nội về: 10h 20′

Xe về Nam Định muộn nhất

Quất Lâm – Giao Thủy đi: 10h 40′ – BX Giao Thủy: 11h 10′
Bx Mỹ Đình – Hà Nội về: 16h 30′
Xe 04: 29B – 00447 * SĐT 0989224290
Quất Lâm – Giao Thủy đi: 16h 00 – Bx Giao Thủy: 16h 30′
BX Mỹ Đình – Hà Nội về : 06h 00′
Xe 05: 29B – 00444 * SĐT: 0976508245
Giao Hải – Giao Thủy đi: 16h 15′ – Bx Giao Thủy: 16h 40′
Bx Mỹ Đình – Hà Nội về: 07h 20′

Bx Mỹ Đình – Hà Nội về: 16h 30′
Xe 04: 29B – 00447 * SĐT 0989224290
Quất Lâm – Giao Thủy đi: 16h 00 – Bx Giao Thủy: 16h 30′
BX Mỹ Đình – Hà Nội về : 06h 00′
Xe 05: 29B – 00444 * SĐT: 0976508245
Giao Hải – Giao Thủy đi: 16h 15′ – Bx Giao Thủy: 16h 40′
Bx Mỹ Đình – Hà Nội về: 07h 20′

Các tuyến xe khách phổ biến hiện nay

TUYẾN HÀ NỘI – NAM ĐỊNH

PHƯƠNG TRANG

Lịch trình : Hà Nội – Nam Định
Giờ xuất bến : Giáp Bát 7h35 đến 20h30 Nam Định 5h đến 18h
Điện thoại : 02438641919 – 0228 3863863
THANH SƠN

Lịch trình : Hải An – Mỹ Đình
Giờ xuất bến : Hải An 12h Mỹ Đình 17h
Điện thoại : 0936727888 – 0916039688
CHỈNH LUÂN

Lịch trình : Hải Thịnh – Vô Tình – Phủ Lý – Giáp Bát
Giờ xuất bến : Hải Thịnh 8h Giáp Bát 15h20
Điện thoại : 0916 952669 – 0986 425070
TUẤN BÌNH

Lịch trình : Hà Nội – Nam Định
Giờ xuất bến : Nam Điền 6h Nghĩa Hải 7h20 Giáp Bát 13h30-16h
Điện thoại : 0917 515929 – 0917 646596 – 0168 4211242
VIỆT LINH

Lịch trình : Đông Bình – Nghĩa Hưng – Giáp Bát
Giờ xuất bến :  Đông Bình 12h35 Giáp Bát 8h30
Điện thoại : 0912622535
KHÁNH THỦY

Lịch trình : Nam Định Lai Châu
Giờ xuất bến : Giao Thủy 2h Lai Châu 19h30
Điện thoại : 0988 976321 – 0976 652400 – 0912 131215
NAM TIẾN

Lịch trình : Nam Thái (Nam Trực) – Nam Định – Hà Nội
Giờ xuất bến : Nam Thái  5h45 Giáp Bát 12h45
Điện thoại : 0946 642728
ANH KIÊN

Lịch trình : Yên Trị (Ý Yên) – Hà Nội
Giờ xuất bến : Yên Trị 6h Giáp Bát 14h
Điện thoại : 0350 3826474 – 0985 114820
CHIẾN DUNG

Lịch trình : Hải Hậu – Mỹ Đình
Giờ xuất bến : Hải An 5h30-6h Mỹ Đình 13h
Điện thoại : 0912 947284 – 0987 059766
ĐỨC MỠI

Lịch trình : Ngọc Lâm (Nghĩa Hưng) – Mỹ Đình
Giờ xuất bến : Ngọc Lâm 9h30 Mỹ Đình 17h
Điện thoại : 0350 3872043 – 0974 010838
GIA TẶNG

Lịch trình : Đông Bình – Nghĩa Hưng – Hà Nội
Giờ xuất bến : Đông Bình 6h Giáp bát 13h
Điện thoại :  0350 3726444 – 0913 099486
AN ĐÔNG

Lịch trình : Nghĩa Hải – Nam Định – Quỹ Nhất – Giáp Bát
Giờ xuất bến : Nghĩa Hải 12h45 Giáp bát 16h30
Điện thoại : 0350 3872222 – 0915 301377 – 0983 937688

Các tuyến xe buýt chạy nội tỉnh Nam Định

Tuyến 01 : Tân Đệ – Quốc Lâm

Tân Đệ – Cầu Vượt – Bến xe Nam Định – Trần Đắc Ninh – Ga – Bưu điện – Nhà Thờ – Cổ Lễ – Lạc Quần – Thị trấn Xuân Trường – Thị trấn Ngô Đồng – Thị trấn Quốc Lâm

Tuyến 02 : Mỹ Lộc – Thịnh Long

Mỹ Lộc – Cầu Vượt – Bến xe Nam Định – Trường Chinh – Sân vận động – Hàn Thuyên –Quang Trung – Bệnh viện phụ sản – Bưu điện – Nhà thờ – Cổ lễ – Lạc quần – Yên định – Thị trấn cồn – Thị trấn Thịnh Long

Tuyến 03 : Tp Nam Định – Đông Bình

Ngã 3 đường Nguyễn Văn Cao – Bến xe – Trần Đắc Ninh – Bưu điện – Nhà thờ – Liễu Đề – Quần Vinh – Thị trấn Đông Bình

Tuyến 05 : Đò Quan – Khu công nghiệp Châu Sơn

Đò Quan – Lê Hồng Phong – Nguyễn Du – Hùng Vương – Hàn Thuyên – Trường Chinh – Bến xe – Cầu Vượt – Khu công nghiệp Châu Sơn

Tuyến 06 : Tân Đệ – Thị trấn Lâm

Phà Tân Đệ – Bến xe Nam Định – Ngã tư quốc lộ 10 Văn Cao – Gôi – Cát Đằng – Thị trấn Lâm

Tuyến 07 : TP. Nam Định – Trực Đại

Lộ trình : Đang cập nhật

Tuyến 08 :  Tp Nam Định – Xuân Đài

Đường Văn Cao – ga Nam Định – ĐH Lương Thế Vinh – ĐH Sư phạm kỹ thuật – đường Lê Hồng Phong – Chợ Rồng – Cổ Lễ – Lạc Quần – Xuân  Trường – Xuân Đài. 

Xe đi từ Giao Thủy, Quất Lâm -Hà Nội

Lộ trình xe khách Hoàng Lâm đi Bx Mỹ Đình, Hà Nội:

Quất Lâm – Giao Yến – TT Ngô Đông – Bx Giao Thủy – Dốc Hoành Nha Giao Tiến – Tượng Đài Trường Chinh – Cổ Lễ – Trực Ninh – Nam Trực – Big C Nam Định – Pháp Vân – Bx Mỹ Đình – Hà Nội.
Lịch trình – Giờ xe khách Hoàng Lâm xuất bến:

Quất Lâm – Giao Thủy → Bx Mỹ Đình: 15h 10′

Bx Mỹ Đình → Quất Lâm – Giao Thủy: 07h 30′ xe về nam định sớm nhất

Liên hệ: 0975899473

Lộ trình xe khách Trung Hiếu:


Quất Lâm – Giao Yến – TT Ngô Đông – Bx Giao Thủy – Dốc Hoành Nha Giao Tiến – Tượng Đài Trường Chinh – Cổ Lễ – Big C Nam Định – Cao Tốc Mới – Bx Mỹ Đình – Hà Nội
Liên hệ xe khách Trung Hiếu 0975899473.

Giờ xe khách Bạch Long đi bến Giao thủy và tới Quất lâm:

Xe 01: 29B – 038.35 * SĐT: 0981.724.111
Giao Yến – Giao Thủy đi: 4h 25′ – Bx Giao Thủy: 4h 40′
Bx Mỹ Đình – Hà Nội về: 9h 20′
Xe 02: 29B – 000.05 * SĐT: 0962775488
Bạch Long – Giao Thủy đi: 5h 40′ – Bx Giao Thủy: 6h 10′
Bx Mỹ Đình – Hà Nội về: 10h 20′
Xe 03: 29B – 00443 * SĐT: 0969964447
Quất Lâm – Giao Thủy đi: 10h 40′ – BX Giao Thủy: 11h 10′
Bx Mỹ Đình – Hà Nội về: 16h 30′
Xe 04: 29B – 00447 * SĐT 0989224290
Quất Lâm – Giao Thủy đi: 16h 00 – Bx Giao Thủy: 16h 30′
BX Mỹ Đình – Hà Nội về : 06h 00′
Xe 05: 29B – 00444 * SĐT: 0976508245
Giao Hải – Giao Thủy đi: 16h 15′ – Bx Giao Thủy: 16h 40′
Bx Mỹ Đình – Hà Nội về: 07h 20′

Yên Nghĩa, Hà Nội -Giao Thủy, Hải Hậu,✅ Nam Định

Số 1: Tuyến xe : Trực Phú – Hải Hậu – Hà Đông – Viện 103 – Yên Nghĩa , 
► Tuyến xe : Trực Phú – Hải Hậu – Hà Đông – Viện 103 – Yên Nghĩa , 
► Giờ xe khách : Trực Phú – Hải Hậu – Yên nghĩa:
★ Trực phú – Hải Hậu đi:2h30′ đêm –Yên Định 03h00′ 
★ Bx Yên Nghĩa – Hà Nội về: 06h00′ 
★ Trực phú – Hải Hậu đi:12h00′ –Yên Định12h30′ – 
★ Bx Yên Nghĩa – Hà Nội về15h30′ 
► Lộ trình xe khách Thanh Phong:
Trực Phú – Chợ Đình – Yên Định – Lạc Quần – Cổ Lễ – Tp Nam Định – Cao Tốc Mới – Bx Yên Nghĩa – Hà Nội
► Liên hệ xe khách Thanh Phong :☎☎ 0888.789.179 – 094.815.860
► Biển số: 18B-016.11
► Loại xe : 29 chỗ
 
♦Xe Đại Duy Tuyến: Giao Thủy (Nam Định) – Yên Nghĩa (TP. Hà Nội)
 
♦ Hành trình chạy xe: Bến xe khách huyện Giao Thủy – Tỉnh lộ 489 – Quốc lộ 21 – Đường Lê Đức Thọ – Quốc lộ 10 – Quốc lộ 21B – Đường cao tốc Liêm Tuyền – Cầu Giẽ – Pháp Vân – Ngọc Hồi – Đường Phan Trọng Tuệ – Đường Cầu Bươu – Đường Phùng Hưng – Đường Quang Trung – Quốc lộ 6 – Bến xe Yên Nghĩa và ngược lại.

Giờ xe khách Hải Phúc Hải Hậu đi Mỹ Đình:

Giao Yến – Giao Thủy đi: 16h 40′
Qua Quất Lâm: 16h 55′
Hải Phúc – Hải Hậu: 17h 00′
Yên Định: 17h 10′
Bx Mỹ Đình về: 08h 05′

Lộ trình xe khách Hải Phúc:
Giao Yến – Quất Lâm – Hải Phúc – Yên Định – Hải Hậu – Cổ Lễ – Big C Nam Định – Bx Mỹ Đình – Hà Nội
Liên hệ nhà xe Hải Phúc 0962051237

 Giao Thủy, Nam Định – Mỹ Đình – Sơn Tây – Trung Hà – Thị xã Phú Thọ và Việt Trì

►►► 1- Nhà xe Đại Duy : ☎☎☎ 0912.800.110 

► Giờ xe: ★ Quất Lâm 03h50. Cầu Diêm 04h15. Lạc Quần 04h40, Cổ Lễ 05h00
★ Thị xã Phú Thọ về 11h45′. Cổ Tiết 12h10. Sơn Tây 13h10. Nhốn 13h50. Cầu Diễn 14h00
► Lộ trình : Quất Lâm – Giao Thủy – Nam Định – Mỹ Đình – Diễn – Nhổn – Trôi – Phùng – Sơn Tây – Trung Hà – Cổ Tiết – Thị xã Phú Thọ
► Loại xe: Samco ghế ngả 29 ghế
► Biển số : 18B-017.54
►►► 2- Nhà xe Duy Khánh: ☎☎☎ 0912.121.750
► Giờ xe: ★ Quất Lâm 04h50. Cầu Diêm 05h20. Lạc Quần 05h50, Cổ Lễ 06h00. Big C Nam Định 06h30
★ Thành phố Việt Trì về 12h40′. Phong Châu 13h00. Sơn Tây 13h50. Nhốn 14h25. Cầu Diễn 14h30
► Lộ trình : Quất Lâm – Giao Thủy – Nam Định – Mỹ Đình – Diễn – Nhổn – Trôi – Phùng – Sơn Tây – Trung Hà – Lâm Thao – Việt Trì
► Loại xe: Samco ghế ngả 29 ghế
► Biển số : 18B-016.12
►►► 3- Nhà xe Đại Duy : ☎☎☎ 0912.892.182
► Giờ xe: ★ Giao Lạc 05h20. Cầu Diêm 05h38. Lạc Quần 06h10, Cổ Lễ 06h25
★ Thị xã Phú Thọ về 11h00′. Cổ Tiết 11h30. Sơn Tây 12h35. Nhốn 13h10. Cầu Diễn 13h20
► Lộ trình : Giao Lạc – Giao Xuân – Bình Hòa – Giao Thủy – Nam Định – Mỹ Đình – Diễn – Nhổn – Trôi – Phùng – Sơn Tây – Trung Hà – Cổ Tiết – Thị xã Phú Thọ
► Loại xe: Samco ghế ngả 29 ghế
► Biển số : 18B-001.10

Quất Lâm – Giao Thủy – Xuân Trường – Cổ Lễ – Thái Bình – Hải Dương – Nam Sách – Sao Đỏ – Chí Linh – Đông Triều – Mạo Khê.

✈Giờ xuất bến:
►Lượt đi: Quất Lâm đi: 06h20; Cầu Diêm 06h45; Dốc Hoành Nha 07h00, Tượng đài Trường Chinh 07h15; Cầu Lạc Quần 07h25; Cổ Lễ 07h35 Big C Nam Định 08h15, Đệ tứ 08h20,
►Lượt về: ĐH công nghiệp Mạo Khê 12h50; Đông Triều 13h10; Sao Đỏ: 13h30; Cầu Bình 13h45; Tiền Trung 14h05. Nhà hàng 559: 14h10; BX Hải Tân 14h25. Tứ Kỳ 14h35
☎Điện thoại: 0912010693

xe khách hà nội xuân trườngXe khách tuyến Xuân Tân – Xuân Trường đi Giáp Bát, xe khách từ xã Xuân Tân huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định đi bến xe Giáp Bát Hà Nội tuyến xe khách cố đình nhà xe Xuân Tân.

Giờ xe khách tuyến Xuân Thiện – Xuân Trường – Giáp Bát:


Xuân Tân đi: 06h 00
Xuân Đài đi: 06h 20′
Cầu 50 Hành Thiện: 06h 45′
Cầu Lạc Quần: 07h 10′
Cổ Lễ: 07h 25′
Bx Giáp Bát về: 12h 30′
Lộ trình xe khách Xuân Tân

Xuân Tân – Xuân Đài – Hành Thiện – Xuân Trường – Cầu Lạc Quần – Cổ Lễ – Big C Nam Định – Cao Tốc Mới – Pháp Vân – Giải Phóng – Bx Giáp Bát – Hà Nội
Liên hệ nhà xe Xuân Tân 0987 698 212

Hải Thịnh – Cồn – Hải Hậu – Mỹ Đình – Sơn Tây- BX Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc

►Giờ xe chạy:
★Hải Thịnh đ 06h10′
Cồn đi:06h50′ sáng
Yên Định 07h10′
★BX Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc về 12h20′ –
Sơn Tây 12h55′ – Hà Nội-
Mỹ Đình 13h40′
►Lộ trình xe khách Thanh Khâm
Hải Thịnh – Cồn – Yên Định – Lạc Quần – Cổ Lễ – Tp Nam Định – Cao Tốc Mới – Bx MỸ Đình – ĐH Công Nghệp – TX. Sơn Tây – BX Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc
►Liên hệ xe khách Thanh Khâm :01684.325648
► Biển số: 18B – 012.93

Xem thêm : Các tuyến xe khách Lạng Sơn Hà Nội và lộ trình các tuyến xe bus Lạng Sơn

Hải Minh- Hải Hậu – Nam Định – Mỹ Đình-ĐH Thương Mại – ĐH Công nghiệp – Nhổn – Trôi – BX Sơn Tây:

► Giờ xe: ★Hải Minh- Hải Hậu đi BX Sơn Tây: 9h00′
★ BX Sơn Tây về – Hải Hậu: 13h50′
► Lộ trình : Hải Minh- Hải Hậu – Nam Định – Mỹ Đình ĐH Thương Mại – Cầu Diễn – ĐH Công nghiệp – Nhổn – Trôi – Phùng – BX Sơn Tây
► Liên hệ nhà xe Hải Minh: ☎☎☎ 0917 286 239 – 0912 154 437
► Loại xe: Ghế ngồi 29 chỗ
► Biển số : 18B 000.70

Hải Phong- Hải Toàn – Hải Hậu – Mỹ Đình – Sơn Tây

– Giờ xe khách Hải Phong-Hải Toàn –Hải Hậu Mỹ Đình-Sơn Tây:

Hải Ninh – Hải Hậu đi: 14h40′ – Yên Định – Lạc Quần – Cổ Lễ
Sơn Tây – Hà Nội về: 5h00’′-
– Lộ trình xe khách Tuyến Hường:
Hải Phong- Hải Toàn – Yên Định – Lạc Quần – Cổ Lễ – Tp Nam Định – Cao Tốc Mới – Bx MỸ Đình – Sơn Tây – Hà Nội
– Liên hệ xe khách Tuyến Hường : 0984 468 208- 0986 640 624
– Biển số: 18B – 006.10

TUYẾN : NGHĨA HƯNG – HÀ NỘI – XA LA – YÊN NGHĨA.

🚒🚒 Nhà Xe Tiến Đăng : 18B 00777 – 0912 289 345
➡️➡️ Đi : 11h Nam Điền – Quỹ Nhất – Liễu Đề – Nước Ngầm – Văn Điển – Xa La – Yên Nghĩa.
➡️➡️ Về : 16h30 BX Yên Nghĩa – Văn Phú – Viện 103 – Văn Điển – Pháp Vân – Nam Định – Nghĩa Hưng.

🚒🚒 Nhà Xe Đức Mới 10 : 18B 01749 – 0961 235 737

➡️➡️ Đi : 15h Đông Bình – Liễu Đề – Hà Nội – Yên Nghĩa .
➡️➡️ Về : 19h30 BX Yên Nghĩa – Văn Phú – Viện 103 – Văn Điển – Pháp Vân – Nam Định – Nghĩa Hưng.

🚒🚒 Nhà Xe Đức Mỡi 10 : 18B 01486 – 0915 792892 ,0987901464.

➡️➡️ Đi : 15h Quỹ Nhất – 15h25 Nam Điền – Đông Bình – Nghĩa Lạc – 16h20 Liễu Đề – 16h35 Tam Thôn – BX Nước Ngầm – Xa La – Yên Nghĩa.
➡️➡️ Về : 07h50 BX Yên Nghĩa – 8h10 Xa La – Chợ Phùng Khoang – Khuất Duy Tiến – KĐT Linh Đàm – BX Nước Ngầm – Nam Định Nghĩa Hưng.

🚒🚒 Nhà Xe Đức Mỡi 06 : 18B 01176 – 0962 505 386.

➡️➡️ Đi : 16h25 Chợ Nghĩa Lâm – Nghĩa Hải – Nam Diền – Rạng Đông – 17h55 Tam Thôn – Nam Định – Yên Nghĩa.
➡️➡️ Về : 06h05 Phùng Khoang – Yên Nghĩa – Ba La – Văn Phú – Tô Hiệu – Viện 103 – Viện K3 – Văn Điển – Cầu Tó – Nghĩa Hưng.

🚒🚒 Nhà Xe Đức Thắng : 18B 01512 – 0965 255 755.

➡️➡️ Đi : 17h25 Nam Điền – Liễu Đề – Hà nội – Xa La – BX Yên Nghĩa.
➡️➡️ Về : 06h05 BX Yên Nghĩa – Quang Trung – Vạn Phúc – Viện 103 – Ngọc Hổi – Pháp Vân – Nam Định – Nghĩa Hưng.

🚒🚒 Nhà Xe Đại Soái : 18B 02032 – 0967 339 509
➡️➡️ Đi : 17h30 Quỹ Nhất – Đông Bình – Liễu Đề – Hà Nội – Yên Nghĩa – Xuân Mai.
➡️➡️ Về : 6h40 Xuân Mai – Yên Nghĩa – Xa La – Văn Điển – Nam Định – Nghĩa Hưng.

Xem thêm các tuyến xe khác: 

Xe về Thái Bình
Xe về Thanh Hóa
Xe về Nghệ An
Xe về Quảng Ninh
Xe về Nam Định
Xe ship hàng ngon bổ rẻ đi mọi tỉnh

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);