Tạo usb boot mini

Tạo usb boot mini. 2 file tạo usb boot mini. Nó sẽ rất hữu ích cho các anh em. Tốc độ boot nhanh hơn so với Anhdv boot. Cả 2 đều tích hợp đầy đủ các tool, có cả UEFI và LEGACY. Link tải google driver ở phần dưới đây.
Tạo usb boot mini
Tạo usb boot mini

Nội dung chính:

1. HKBoot

chứa mini windows 8 &10
các công cụ test RAM, HDD, GHOST, phá pass….

2. DLCD 2019

Tương tự HKBoot nhưng có hỗ trợ boot qua mạng LAN và có nhiều chức năng hơn nữa.
 

Đọc nhiều tuần qua: