Tuyển công chức Tổng cục Hải quan 2021: Thông báo tạm hoãn kỳ thi

Tuyển công chức Tổng cục Hải quan 2021: Thông báo tạm hoãn kỳ thi. Trên trang Tổng cục Hải quan vừa có thông báo về việc tạm hoãn kỳ thi tuyển công chức với nội dung cụ thể như sau.

Tuyển công chức Tổng cục Hải quan 2021
Tuyển công chức Tổng cục Hải quan 2021

Thông báo tạm hoãn kỳ thi Tuyển công chức Tổng cục Hải quan

​Do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid 19 trên cả nước, Tổng cục Hải quan thông báo tạm hoãn kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2021 dự kiến được tổ chức từ ngày 27/5/2021 đến ngày 30/5/2021.

Căn cứ diễn biến của dịch bệnh Covid 19, Tổng cục Hải quan sẽ quyết định và thông báo cụ thể thời gian tổ chức kỳ thi tuyển công chức hải quan năm 2021 đảm bảo phù hợp với các chỉ thị, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính trong phòng, chống dịch bệnh Covid 19. 

Đề nghị các thí sinh chủ động theo dõi Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và thời gian thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có chỉ tiêu tuyển dụng.

NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỔNG CỤC HẢI QUAN NĂM 2021

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 02 vòng thi:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm công chức Hải quan năm 2021, hình thức thi trên máy vi tính

Vòng thi này gồm 02 phần với nội dung và thời gian như sau:

– Phần I: Kiến thức chung trong thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2021

Phần Kiến thức chung gồm 60 câu hỏi thuộc 04 lĩnh vực: hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan. Thời gian thi 60 phút và sử dụng ngân hàng đề thi chung cho tất cả các vị trí dự tuyển.

– Phần II: Ngoại ngữ tiếng Anh trong thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2021

Phần Ngoại ngữ tiếng Anh gồm 30 câu hỏi, thời gian thi 30 phút. Nội dung thi theo trình độ ngoại ngữ yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì thí sinh được thi tiếp vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành thi tuyển công chức Hải quan năm 2021, theo hình thức thi viết

  • Thang điểm: 100 điểm.
  • Thời gian thi: 180 phút.
  • Nội dung thi: kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kiến thức, năng lực; kỹ năng thực thi công vụ của thí sinh dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; bao gồm quy định tại các văn bản sau:

Đối với vị trí việc làm Kiểm tra viên hải quan (mã ngạch: 08.051): kiến thức tại Luật Hải quan; Luật quản lý ngoại thương, Luật thuế xuất nhập khẩu…

MIỄN THI NGOẠI NGỮ (VÒNG 1) TRONG THI TUYỂN TỔNG CỤC HẢI QUAN NĂM 2021

Căn cứ quy định tại Khoản 1; Điều 8 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ; miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

  • Thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học, sau Đại học chuyên ngành ngoại ngữ thuộc 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung.
  • Thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học; sau Đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định; học bằng 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung.
  • Thí sinh Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số; trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

XÁC ĐỊNH TRÚNG TUYỂN CÔNG CHỨC TỔNG CỤC HẢI QUAN NĂM 2021

Xác định; thông báo thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng công chức thực hiện theo quy định tại Điều 9; Điều 16 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng; sử dụng và quản lý công chức.

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

  • Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
  • Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí dự tuyển tại đơn vị.

Lưu ý trong thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2021

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng; chứng chỉ không đúng quy định thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức xử lý theo quy định.

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức xem xét quyết định việc trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề mà bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển theo quy định.

Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);