[Cao Bằng] UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức y tế năm 2021

UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức y tế năm 2021 [Cao Bằng] UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức y tế năm 2021.

UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức y tế năm 2021 như sau:

2. Hình thức tuyển dụng:

Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 05/04/2021 đến hết ngày 20/05/2021
– Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng, tòa nhà Bưu điện tỉnh Cao Bằng, số 58 đường Hoàng Đình Giong, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng.
(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);