Tiêu chuẩn WRAP: Trách nhiệm toàn cầu về sản xuất may mặc

Tiêu chuẩn WRAP: Trách nhiệm toàn cầu về sản xuất may mặc. WRAP là một tiêu chuẩn độc lập của sản xuất đúng với nguyên tắc ứng xử, được thực hiện và kiểm soát một cách độc lập và bảo đảm rằng hoạt động của các nhà sản xuất đúng nguyên tắc ứng xử theo một quy tắc gắn kết và bao hàm toàn diện.

Tiêu chuẩn WRAP: Trách nhiệm toàn cầu về sản xuất may mặc
Tiêu chuẩn WRAP: Trách nhiệm toàn cầu về sản xuất may mặc

12 tiêu chí – nguyên tắc của  Tiêu chuẩn WRAP

WRAP chứng nhận rằng các sản phẩm may mặc được sản xuất phù hợp với 12 nguyên tắc chủ yếu sau:
1.   Luật pháp và quy tắc nơi làm việc
2.   Ngăn cấm lao động cưỡng bức
3.   Ngăn cấm lao động trẻ em
4.   Ngăn cấm quấy rối và ngược đãi
5.   Bồi thường và phúc lợi
6.   Giờ làm việc phải không được vượt quá giới hạn của luật pháp
7.   Ngăn cấm phân biệt đối xử
8.   Sức khoẻ và an toàn môi trường làm việc
9.   Các quyền hợp pháp của nhân viên về tự do hiệp hội và thoả thuận tập thể
10. Các điều lệ, quy tắc và tiêu chuẩn về môi trường
11. Thực hiện đúng thủ tục thuế quan
12. Cấm chất ma tuý

CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG NHẬN TRÁCH NHIỆM TOÀN CẦU VỀ SẢN PHẨM MAY MẶC – WRAP

Mục tiêu của chương trình chứng nhận WRAP là xúc tiến và chứng nhận hợp pháp, sản xuất mang tính nhân đạo và đúng nguyên tắc xử thế ở khắp nơi trên thế giới.
Tham gia vào chương trình chứng nhận WRAP chứng minh lời cam kết của ngành công nghiệp may mặc đối với trách nhiệm xã hội trong thực tiễn kinh doanh bằng việc tôn trọng triệt để các nguyên tắc sản xuất WRAP.
Chương trình nhắm vào việc thực hiện các mục tiêu này bằng việc chứng nhận rằng các điều kiện làm việc được cam kết trong sản xuất tuân theo các tiêu chuẩn cốt lõi của trách nhiệm toàn cầu về sản xuất sản phẩm may mặc mà trọng tâm tập trung vào người lao động, các điều kiện nhà máy, môi trường và tuân thủ các thủ tục thuế quan.
Đây là chương trình chứng nhận cho một nhà máy cơ bản. Các đơn vị sản xuất tham gia vào chương trình tự nguyện thoả thuận rằng một giám sát viên sẽ đánh giá tại chỗ nhà sản xuất về việc tuân thủ các nguyên tắc.
Ủy ban chứng nhận WRAP bao gồm một uỷ ban độc lập có uy tín của các giám đốc và nhân viên điều hành, chịu trách nhiệm quản trị diễn tiến của chương trình. WRAP xem xét các báo cáo tuân thủ tại nhà sản xuất, phê duyệt các giám sát viên độc lập, và chứng nhận các nhà sản xuất khi thủ theo các nguyên tắc.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA WRAP LÀ GÌ ?

WRAP là bộ tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội có thể áp dụng cho các doanh nghiệp may mặc, da giày vv thuộc mọi quy mô. Chính vì thế mà bất cứ Doanh Nghiệp nằm trong lĩnh vực may mặc da giày dệt may vv cũng có thể áp dụng WRAP cho hoạt động của doanh nghiệp

QUÁ TRÌNH CHỨNG NHẬN NƠI SẢN XUẤT

Để đạt được chứng nhận các nhà sản xuất phải hoàn thành quá trình gồm 3 bước:
Bước 1: Đăng ký và tự đánh giá theo chương trình chứng nhận WRAP
Nhà sản xuất đệ trình mẫu đăng ký và nộp lệ phí cho WRAP. WRAP cung cấp cho nhà sản xuất sổ tay tự đánh giá và giám sát. Nhà sản xuất phải đáp ứng việc tuân thủ các yêu cầu.
Bước 2: Yêu cầu đối với đánh giá tuân thủ WRAP – Giám sát độc lập
Nhà sản xuất lập kế hoạch làm việc tại chỗ cho việc đánh giá bởi một giám sát viên độc lập được công nhận chính thức. Giám sát viên này sẽ thẩm tra việc tuân thủ tại nhà sản xuất với các nguyên tắc sản xuất.
Bước 3 – Chứng nhận WRAP – Xem xét cuối cùng
Giám sát viên đệ trình báo cáo đánh giá và thư giới thiệu đến WRAP về đánh giá tuân thủ các nguyên tắc. WRAP phát hành chứng nhận cho nhà sản xuất đủ điều kiện

Đọc nhiều tuần qua:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);