12 câu trắc nghiệm, hỏi đáp thuế thu nhập cá nhân ôn thi công chức thuế theo luật mới

12 câu trắc nghiệm, hỏi đáp thuế thu nhập cá nhân ôn thi công chức thuế theo luật mới- có đáp án Trắc nghiệm thuế thu nhập cá nhân, Trắc nghiệm thuế mới nhất, 500 câu trắc nghiệm thuế, Thuế thu nhập cá nhân, Trắc nghiệm thuế TNDN, Trắc nghiệm thuế xuất nhập khẩu, Bài tập thuế thu nhập cá nhân 2021, Trắc nghiệm thuế tiêu thụ đặc biệt

1.Cá nhân nào dưới đây được coi là cá nhân cư trú theo quy định của Luật thuế TNCN
A. Cá nhân ở tại Việt Nam liên tục trong thời gian từ 01/01/2016 đến hết 30/7/2016.
B. Cá nhân ở tại Việt Nam liên tục trong thời gian từ 01/10/2015 đến hết 30/04/2016.
C. Cá nhân lần đầu tiên đến Việt nam và ở tại Việt Nam đủ 183 ngày nhưng không liên tục trong khoảng thời gian bắt đầu từ 15/08/2016 đến hết 15/08/2017.
D. Tất cả các trường hợp nêu trên

2.Một cá nhân cư trú đủ điều kiện được giảm trừ hai người phụ thuộc trong năm tính thuế 2016 có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công sau khi đã trừ phí đóng góp bảo hiểm bắt buộc là 808 triệu đồng. Trong năm cá nhân này có ủng hộ đồng bào bão lụt qua đài THVN là 5 triệu đồng. Thu nhập tính thuế trong năm của cá nhân này là (triệu đồng);
A. 808
B. 700
C. 613,6
D. 608,6
 3.Anh A là cá nhân cư trú phải nuôi bố mẹ già ngoài độ tuổi lao động, không có thu nhập và trực tiếp nuôi dưỡng 1 cháu tàn tật không có khả năng lao động, không nơi nương tựa, không có thu nhập. Thu nhập từ tiền lương của anh là 35 triệu đồng/tháng sau khi đã trừ đi các khoản BHXH và BHYT. Thu nhập tính thuế hàng tháng của anh là bao nhiêu?
4.Một gia đình có 2 con nhỏ và một mẹ già ngoài độ tuổi lao động không có thu nhập. Thu nhập của người chồng là 27 triệu đồng/tháng. Thu nhập của người vợ bị tàn tật không có khả năng lao động là 450.000 đồng/tháng. Thu nhập tính thuế bình quân một tháng là bao nhiêu?

5. Cá nhân C là đối tượng cư trú đồng sở hữu 2 căn hộ. Tháng 8/2016 anh C quyết định bán 1 căn hộ với giá 800 triệu đồng. Giá mua căn hộ này là 500trđ (có hoá đơn chứng từ hợp lý) chi phí cho việc chuyển nhượng có chứng từ hợp pháp là 30trđ. Thuế thu nhập cá nhân do bán căn hộ này là bao nhiêu?

6.Một gia đình có 2 con nhỏ và một mẹ già ngoài độ tuổi lao động không có thu nhập. Thu nhập của người chồng là 17 triệu đồng/tháng. Thu nhập của người vợ bị tàn tật không có khả năng lao động là 450.000 đồng/tháng. Thu nhập tính thuế bình quân một tháng là bao nhiêu?
A. 5.500.000 đồng
B. 6.200.000 đồng
C. 6.500.000 đồng
D. 6.600.000 đồng

7.Cá nhân C là đối tượng cư trú đồng sở hữu 2 căn hộ. Tháng 8/2016 anh C quyết định bán 1 căn hộ với giá 800 triệu đồng. Giá mua căn hộ này là 500trđ (có hoá đơn chứng từ hợp lý) chi phí cho việc chuyển nhượng có chứng từ hợp pháp là 30trđ. Thuế thu nhập cá nhân do bán căn hộ này là bao nhiêu?

8.Cá nhân C là đối tượng cư trú đồng sở hữu 2 căn hộ. Tháng 8/2016 anh C quyết định bán cả 2 căn hộ với giá 800 trđ và 750 trđ mỗi căn. Anh C không còn giấy tờ mua 2 căn hộ nên không xác định được giá vốn của 2 căn hộ này. Thuế thu nhập cá nhân do bán 2 căn hộ này được xác định như thế nào?
A. 23.000.000 đồng
B. 27.500.000 đồng
C. 31.000.000 đồng
D. 30.000.000 đồng

9.Cá nhân C trúng thưởng 01 vé xổ số với giá trị là 25 triệu đồng, thuế TNCN phải nộp là bao nhiêu?
A. 500.000 đồng
B. 750.000 đồng
C. 1.500.000 đồng
D. 2.200.000 đồng

10.Năm 2016, Ông B bán 500 cổ phiếu của Công ty đại chúng A với giá bán là 25.000 đồng/cổ phiếu, giá mua 8.500 đồng/cổ phiếu, chi phí liên quan cho việc bán 500 cổ phiếu này là 750.000 đồng (các chứng từ mua, bán và chi phí hợp lý). Thuế TNCN ông B còn phải nộp là bao nhiêu biết rằng ông B đăng ký nộp thuế chuyển nhượng chứng khoán theo biểu thuế suất toàn phần với mức thuế là 20% (Giả sử trong năm ông B chỉ phát sinh một giao dịch từ chuyển nhượng chứng khoán và đã tạm nộp thuế TNCN theo thuế suất 0,1% trên giá bán).
A. 1.487.500 đồng
B. 1.500.000 đồng
C. 1.950.000 đồng
D. 2.200.000 đồng


11.  Chị C được ông B tặng một chiếc xe máy trị giá 25 triệu đồng. số thuế TNCN chị C phải nộp là bao nhiêu?
A. 1.200.000 đồng
B. 1.500.000 đồng
C. 1.750.000 đồng
D. 2.100.000 đồng

12.Bà Jolie sang Việt Nam giảng dạy từ tháng 3/2016 đến tháng 6/2016. Tháng 3/2016 Bà nhận được khoản lương là 2,500USD thì thuế TNCN của Bà phải nộp là bao nhiêu với tỷ giá 1USD = 17.000 VN đồng? (giả thiết Bà Jolie không phải đóng góp các khoản BHXH, BHYT bắt buộc và không có khoản đóng góp từ thiện nhân đạo nào)
A. 7.500.000 đồng
B. 8.200.000 đồng
C. 8.500.000 đồng
D. 8.000.000 đồng

13.Ông Henmus trong 2 tuần du lịch tại Việt Nam đã trúng thưởng 01 vé xổ số 300 tr đồng. Thuế TNCN ông Henmus phải nộp là bao nhiêu?
A. 29.000.000 đồng
B. 30.000.000 đồng
C. 31.000.000 đồng
D. 32.000.000 đồng

Đáp án cho riêng câu 10:
ông B đăng ký nộp thuế chuyển nhượng chứng khoán theo biểu thuế suất toàn phần với mức thuế là 20% nhưng vẫn phải tạm nộp thuế theo thuế suất 0.1%/ Giá chuyển nhượng chứng khoán một lần. Với lập luận trên thì:
+/ Số Thuế TNCN tạm nộp: (500 CP x 25.000 đ/ CP) x 0.1% = 12.500 đ
+/ TNTT = 500 CP x ( 25.000 đ – 8.500 đ) – 750.000 đ = 7.500.000 đ
+/ Thuế TNCN = TNTT x Thuế suất
Thuế TNCN = 7.500.000 đ x 20% = 1.500.000 đ
=> Do ông B đã tạm nộp 12.500 đ, nên số thuế TNCN còn phải nộp là: 1.500.000 đ – 12.500 đ = 1.487.500 đ
=> Đáp án a

Sponsored Links:

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);