5 bài tập ôn thi thuế hay tuần qua- phần 1

Gứi tới các bạn 5 bài tập ôn thi thuế hay tuần qua- phần 1. Lời giải chỉ mang tính chất tham khảo nhé các bạn. Các câu trắc nghiệm khác các bạn search ở ô tìm kiếm hoặc xem ở đây. Các bạn cũng nên xem qua kinh nghiệm ôn thi ở đây.

Bài số 1

DN tư nhân A hoạt động được 5 năm. Năm tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Số liệu báo cáo năm tính thuế 2015 của DN như sau: (đơn vị triệu đồng)

1. Doanh thu bán hàng ( chưa có thuế GTGT): 32.000

2. Tổng chi phí phân bổ cho sản phẩm tiêu thụ: 21.085. Trong đó:

– Chi phí khấu hao xe ô tô 24 chỗ dùng để đưa đón công nhân trích theo chế độ quy định: 10
– Chi phí xây dựng nhà để xe của DN: 100
– Chi tài trợ học bổng cho sinh viên trường ĐH công lập: 200
– Chi phí tiền lương cho công nhân viên theo bảng lương và đã chi trả trong năm: 5.000 trong đó: tiền lương của chủ DN 1.000.
– Chi hỗ trợ cho công nhân của DN bị tai nạn: 50
– Chi trả lãi vay vốn dùng cho SXKD của DN: 5.940, trong đó trả lãi vay Ngân hàng ADB là: 5.400 với lãi suất 12%/năm, trả lãi cho các cá nhân của DN: 540 với lãi suất 13,5%/năm. Lãi suất cơ bản do NHNN công bố tại thời điểm vay là 7%/năm.
– Chi tiền phạt Vi phạm HĐKT cho phía đối tác: 200
– Tiền ăn giữa ca tại bếp ăn cho nhân viên bình quân 1 triệu đồng/người/tháng. Tổng số thực chi cả năm là: 600 triệu
3. Các thu nhập khác:
– Thu nhập nhận được từ hoạt động kinh doanh ở nước ngoài: 4.200. Khoản thu nhập này nhận được sau khi nộp thuế TNDN ở nước ngoài với thuế suất 25%. Quốc gia chưa ký Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần với VN.
– Thu nhập từ tiền bồi thường do bên đối tác Vi phạm HĐ cung cấp nguyên liệu: 1.500
Yêu cầu: Xác định thuế TNDN trong kỳ tính thuế.
Biết rằng:
– DN năm trước có doanh thu dưới 20 tỷ đồng và không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.
– Lỗ từ hoạt động SXKD năm trước: 190
– DN đã góp đủ Vốn điều lệ.
– Các khoản chi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Chứng từ thanh toán bằng tiền mặt theo quy định của Pháp luật.


Trả lời

Tổng chi phí phân bổ cho sản phẩm tiêu thụ: 21.085. Trong đó:
– Chi phí khấu hao xe ô tô 24 chỗ dùng để đưa đón công nhân trích theo chế độ quy định: 10 >> ĐƯỢC TRỪ
– Chi phí xây dựng nhà để xe của DN: 100 >> KHÔNG ĐƯƠC TRỪ
– Chi tài trợ học bổng cho sinh viên trường ĐH công lập: 200 >> ĐƯỢC TRỪ
– Chi phí tiền lương cho công nhân viên theo bảng lương và đã chi trả trong năm: 5.000 trong đó: tiền lương của chủ DN 1.000. >> ĐƯỢC TRỪ 4000. KO ĐƯỢC TRỪ 1000
– Chi hỗ trợ cho công nhân của DN bị tai nạn: >> 50 ĐƯỢC TRỪ min(50; 4000/12)
– Chi trả lãi vay vốn dùng cho SXKD của DN: 5.940, trong đó trả lãi vay Ngân hàng ADB là: 5.400 với lãi suất 12%/năm, trả lãi cho các cá nhân của DN: 540 với lãi suất 13,5%/năm. Lãi suất cơ bản do NHNN công bố tại thời điểm vay là 7%/năm. >> ĐƯỢC TRỪ 5400 + 540*7*1,5/13.5
– Chi tiền phạt Vi phạm HĐKT cho phía đối tác: >> 200 BÙ TRỪ VỚI TN TỪ BỒI THƯỜNG HĐ 200
– Tiền ăn giữa ca tại bếp ăn cho nhân viên bình quân 1 triệu đồng/người/tháng. Tổng số thực chi cả năm là: 600 triệu >> ĐƯỢC TRỪ 600

Bài 2

Trả lời:

1. ý 1 thì do dịch vụ sửa chữa thực hiện tại VN nên dịch vụ sửa chữa này là đối tượng chịu thuế GTGT.
2. ý 2 thì nếu phía sửa chữa là TC NN, TC QT ko có cơ sở thường trú tại VN hoặc CN NN là CN ko cư trú tại VN thì dịch vụ sửa chữa ko phải kê khai, tính nộp thuế
– Nếu phía sửa chữa là TC NN, TC QT có CSTT tại VN, CN cư trú tại VN thì chịu thuế.

Bài số 3

Một DN nhà nước sản xuất trong năm tính thuế TNDN 2015 có các số liệu như sau:
1. Doanh thu bán hàng chưa thuế GTGT: 7.200
2. Chi mua vật tư chưa có VAT là: 4.500
3. Khấu hao TSCĐ theo chế độ quy định: 1.100
4. Các khoản chi cho con người:
– Tiền lương, tiền công phải trả cho người LĐ: 200 triệu, đã trả 160 triệu hết thời hạn nộp báo cáo quyết toán thuế năm còn nợ NLĐ: 40
– BHXH, BHYT, KPCĐ phải nộp theo quy định
– Chi cho nghĩ mát: 20 triệu
5. Chi cho hoạt động đầu tư Xây dựng cơ bản: 75 triệu
6. Vật tư tồn kho đầu năm: 200 triệu. Vật tư tồn kho cuối năm 100 triệu
7. Các khoản chi khác 100 triệu (trong đó có số VAT được khấu trừ là 5 triệu)
8. Các khoản thuế, phí khác phải nộp trong năm
– Thuế môn bài: 3 triệu
– Thuế đất: 2,5 triệu
– Phí giao thông 1 triệu (trong đó 0,2 triệu là tiền vi phạm giao thông phát hiện sau khi đã hoạch toán vào phí giao thông)
9. Thuế suất các loại thuế
– Thuế suất thuế TNDN: 22%
10. DN không được ưu đãi, không được miễn thuế giảm thuế và thực hiện đầy đủ chứng từ hóa đơn, sổ sách kế toán. DN có trích quỹ dự phòng tiền lương phải trả theo chế độ quy định.
Yêu cầu: Tính thuế TNDN
Note: Chủ yếu giải thích chỗ chi phí được trừ và không được trừ
CP được trừ:

Lời giải
-Vât tư xuất dùng: 4500+200-100=4600
-KH TSCĐ: 1100
-Tiền lương: 160 x 1.17= 187.2
-BHXH,BHYT,BHCĐ = 200 x 0.22= 44
-Chi cho nghỉ mát: =min (20; 160/12) = 13.3
-Chi khác: 100-5= 95
-Khoản thuế, phí khác: 3+2.5+0.8= 6.3

Bài  số 4

Lời giải

Áp dụng quy định hiện hành:
I. TN trong nước:
1. DTTT: 4500
2. Tổng CP: 3800
3. CPKĐT:

– Ủng hộ PTTT: 317.5
– Phạt VP chế độ ATLĐ: 50
– Lãi: 120-500*12%*150% = 30
– Chi phạt VPHĐKT: 100
– Phạt chậm nộp thuế: 20
– Thuế GTGT đầu vào đã KT: 150
 CPKĐT = 317.5+50+30+100+20+150 = 667.5
4. CPĐT: 3800-667.5 = 3132.5
5. TNK:
– Thưởng: 100
– Chênh lệch thu phạt VPHĐKT – chi phạt HĐKT: 150 – 100 = 50
– Cho thuê tài sản: 120-30 = 90
 TNK: 100+50+90 = 240
6. TNCT: 4500-3132.5+240 = 1607.5
7. TNMT: 0; Lỗ KC: 200
8. TNTT: 1607.5-200 = 1407.5
9. Trích lập QKHCN: 0
10. Phải nộp: 1407.5*20% = 281.5
II. TN từ nước ngoài:
1. TNTT: 1700/(1-15%) = 2000
2. Phải nộp: 2000*(20%-15%) = 100

 

Bài số 5

1. Cty A chuyên NK phần mềm và dv bảo hành phần mềm qua đường internet của cty B đặt tại nước ngoài về bán cho các đối tác tại Việt Nam và dùng cho nội bộ công ty. Vậy cty A có phải khấu trừ thuế GTGT khi nộp thuế nhà thầu cho đối tác không?

2. T11/2013, cty A nhận chuyển nhượng 300m2 đất kèm theo nhà xưởng trên đất của cá nhân B với giá 10 tỷ đồng và không có đủ hồ sơ để xác định giá đất tại thời điểm chuyển nhượng. Đến T4/2014 cty A chuyển nhượng 300m2 đất cùng nhà xưởng trên với giá 14 tỷ đồng. Giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất UBND tỉnh quy định tại thời điểm nào?
a, T11/2013 b, T4/2014

3. 15/05/15 người nộp thuế phát hiện hóa đơn GTGT mua vào ps T12/2014 chưa kê khai thì việc kê khai bổ sung điều chỉnh thực hiện vào kỳ tính thuế nào?

a, T12/2014 nhưng phải trước khi CQT có quyết định thanh tra kiểm tra tại trụ sở NNT

b, T4/2015 nếu còn trong thời hạn khai thuế hoặc T5/2015 nhưng phải trước khi CQT có quyết định thanh kiểm tra tại trụ sở NNT

Câu 1 ko phải khấu trừ: vì phần mềm ko chịu thuế, dịch vụ bảo hành phần mềm ko chịu thuế.

Câu 2: A

Câu 3: Đề cũ, quy định bây giờ là trước khi cơ quan thuế KTT, TTT.

 

Phần 2 xem ở đây

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);