7 câu hỏi hay ôn thi công chức thuế môn Luật công chức

Tiếp tục trong thi ôn thi công chức thuế, gửi tới các bạn  7 câu hỏi hay ôn thi công chức thuế môn Luật công chức. Luật viên chức sửa đổi 2020, Nội dung cơ bản của Luật viên chức luật cán bộ, công chức và luật viên chức sửa đổi, bổ sung năm 2019, Luật viên chức 2021, Luật viên chức 2010 sửa đổi 2019, luật viên chức 2010 sửa đổi bổ sung 2019, luật viên chức số 26/vbhn-vpqh, luật viên chức số 52/2019/qh14

7 câu hỏi hay ôn thi công chức thuế môn Luật công chức

Câu 1: Một trong những nhiệm vụ của cơ quan thuế được quy định là công khai hóa thủ tục để tạo thuận lợi phục vụ cho người nộp thuế thực hiện chính sách, pháp luật về thuế. Anh/chị hiểu như thế nào về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và ý nghĩa của việc cải cách thủ tục hành chính thuế?
Câu 2: Anh/Chị hãy cho biết đối với các trường hợp nộp thuế khai sai số thuế, người nộp thuế vi phạm pháp luật về thuế. Tổng cục thuế có các quyền thực hiện các biện pháp nào?
Câu 3: Anh/Chị hãy cho biết, liên quan đến pháp luật thuế, Tổng cục thuế có những nhiệm vụ chủ yếu nào? Đơn vị nào thuộc Tổng cục thuế có nhiệm vụ tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế?
Câu 4: Một trong những quyền hạn của Tổng cục thuế là “Ban hành văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, văn bản quy phạm nội bộ, văn bản cá biệt thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục thuế”. Anh/chị hãy cho một số ví dụ về các loại văn bản trên đối với việc thực hiện chức năng của Tổng cục thuế?
Câu 5: Theo yêu cầu nhiệm vụ, công chức D đang làm việc tại bộ Y (Hà Nội) được biệt phái đến làm việc tại tỉnh M với thời hạn 2 năm. Sau 1 năm làm nhiệm vụ, công chức D có đơn đề nghị trở về làm việc tại Bộ. Đề nghị của công chức D có được chấp thuận theo Luật cán bộ công chức không? Vì sao?
Câu 6: Công chức A có hành vi vi phạm quy định tại Luật cán bộ công chức vào tháng 12/2009 ở mức độ cảnh báo đến tháng 4 năm 2011 mới bị phát hiện. Công chức A có bị xử lý kỷ luật không? Vì sao?
Câu 7: Ông A làm việc theo chế độ hợp đồng một số công việc tại Tổng cục X, được hưởng lương hàng tháng. Ông A có phải là công chức Nhà nước không? Vì sao?

Bonus thêm các bạn một bài thứ 8 khá hay :

Một DN trong năm tính thuế 2015 có tài liệu sau: 
– Doanh thu tiêu thụ sản phẩm: 5.000trđ
– Chi phí phân bổ cho sản phẩm tiêu thụ: 2.500trđ, trong đó:
+ Khấu hao của 1 TSCĐ trong thời gian 9 tháng dừng do sản xuất mùa vụ là 300trđ
+ Chi tài trợ cho hội cựu chiến binh địa phương: 10tr
+ Trích dự phòng nợ phải thu khó đòi: 100trđ
+ Chi đào tạo tay nghề cho công nhân: 200trđ
+ Chi họp mặt giao lưu cuối năm giữa các nhân viên trong công ty: 20tr
+ Chi đầu tư xây dựng nhà ăn giữa ca: 400tr
+ Chi nộp tiền chậm nộp tiền thuế: 10trđ
+ Chi nộp thuế môn bài: 3trđ
– Thu nhập được chia từ hoạt động liên doanh trong nước (chưa nộp thuế TNDN tại nơi góp vốn): 300trđ
– Thu nhập từ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư tài khoản tiền gửi bằng ngoại tệ cuối năm tài chính 100tr
– Thu nhập từ một hoạt động thực hiện dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp 100 tr. Đây là năm thứ hai có thu nhập
– Doanh nghiệp áp dụng theo mức thuế suất phổ thông. Trong năm không phát sinh nợ quá hạn nào. Số dư trên tài khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi tại thời điểm khóa sổ kế toán năm bằng không. Các khoản chi đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và thanh toán không dùng tiền mặt. Các chi phí còn lại đều được trừ theo quy định của PL.
Tính thuế TNDN phải nộp.

Sponsored Links:

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);