Sửa lỗi đã kết nối WiFi nhưng không vào được mạng

Sửa lỗi đã kết nối WiFi nhưng không vào được mạng – WiFi được kết nối nhưng lại có thông báo rằng ” No Internet, secured “? Nếu mạng của bạn không hoạt động như bình thường, khi tín hiệu không dây của ổn định, tất cả các chỉ báo dường như cho biết rằng mọi thứ đều ổn, nhưng bạn không thể kết nối với Internet.
Wi-Fi connected-but-no-internet

 Lý do của lỗi có thể liên quan đến bộ định tuyến, địa chỉ IP, địa chỉ cổng mặc định hoặc địa chỉ máy chủ DNS của bạn. Dưới đây là một số bước để hướng dẫn nếu bạn đang gặp sự cố phổ biến này.

Làm gì khi đã kết nối WiFi nhưng không vào được mạng

 • Kiểm tra cáp mạng của bạn
 • Khởi động lại thiết bị của bạn
 • Quên mạng WiFi và kết nối lại
 • Đảm bảo bạn có địa chỉ IP thích hợp
 • Định cấu hình địa chỉ IP tĩnh và thử một máy chủ DNS khác
 • Kiểm tra bộ lọc địa chỉ MAC (Media Access Control)

Kiểm tra cáp mạng của bạn

Đảm bảo rằng cáp mạng được kết nối với cổng WAN của bộ định tuyến và máy tính có dây cần được kết nối với cổng LAN, như hình dưới đây:

Check the network cable

Nếu kết nối cáp mạng đúng, nhưng đèn chỉ báo cổng WAN không sáng, hãy kiểm tra dây nối của cổng WAN xem có tiếp xúc kém không, v.v. Hãy thử thay thế cáp mạng được kết nối với cổng WAN.

Khởi động lại tất cả các thiết bị của bạn

Nếu máy tính hoặc điện thoại của bạn được kết nối với mạng Wi-Fi nhưng bạn không thể kết nối mạng, hãy thử sử dụng mạng Wi-Fi của bạn trên các thiết bị khác. Nếu bạn không thể kết nối mạng bằng các thiết bị khác của mình, thì có thể dịch vụ đã ngừng hoạt động. Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể khởi động lại thiết bị cũng như bộ định tuyến và hiện đại của mình nếu có thể.

 • Khởi động lại PC Windows
 • Khởi động lại iPhone / iPad
 • Khởi động lại bộ định tuyến và modem của bạn
Reboot your router and modem

Quên mạng WiFi và kết nối lại

Đảm bảo rằng thiết bị Wi-Fi của bạn không cố kết nối với mạng bên cạnh. Nếu bạn đang gặp sự cố với mạng không dây, việc quên nó rồi kết nối lại với Internet thường sẽ giải quyết được sự cố. Điều này cũng có thể tránh gặp phải xung đột mạng.

 • Mở Settings Network & Internet.
 • Chọn Wi-Fi trong ngăn bên trái. Ở đó, bạn sẽ thấy một liên kết ” Manage known networks“. Nhấn vào nó.
 • Bạn sẽ thấy danh sách đầy đủ tất cả các mạng Wi-Fi mà bạn đã từng kết nối. Chỉ cần nhấp vào mạng bạn muốn quên.
 • Nhấp vào Forget từ menu bật lên.
Forgot WiFi Network

Đảm bảo rằng bạn có địa chỉ IP thích hợp

Nếu thiết bị của bạn được thiết lập để sử dụng địa chỉ IP tĩnh nhưng bộ định tuyến không cho phép địa chỉ IP đó trên mạng, điều gì đó có thể xảy ra nếu bạn kết hợp địa chỉ IP tĩnh với mạng DHCP.

Cách dễ nhất để khắc phục sự cố này là bật DHCP trên bộ định tuyến và xóa địa chỉ tĩnh khỏi thiết bị hoặc định cấu hình địa chỉ IP trong một thiết bị riêng lẻ.

Ví dụ: trong Windows, bạn có thể thực hiện việc này trong Control Panel bằng cách đi vào thuộc tính của bộ điều hợp mạng và chọn Tự động nhận địa chỉ IP thay vì tùy chọn gán thủ công.

Bước 1: Mở cửa sổ Network Connections , bạn sẽ thấy tất cả các kết nối với máy tính.

Network Connections

Bước 2: Nhấp đúp vào kết nối mạng mà bạn muốn thay đổi địa chỉ IP và máy chủ DNS.

Open a network connection

Bước 3: Trong cửa sổ Trạng thái, chọn Properties

Click properties

Bước 4: Trong cửa sổ Thuộc tính, chọn Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)  hoặc chọn Giao thức Internet Phiên bản 6 (TCP / IPv6) để thay đổi cài đặt máy chủ DNS IPv6.

Bước 5: Chọn Properties

Click IP properties

Bước 6: Trong cửa sổ Thuộc tính Giao thức Internet, chọn Obtain an IP address automatically.

Obtain an IP address automatically

Định cấu hình địa chỉ IP tĩnh và thử một máy chủ DNS khác

Nếu bạn vô tình cấu hình địa chỉ IP, cổng mặc định, cài đặt máy chủ DNS không chính xác, nó có thể không gây ra sự cố Internet. Do đó, cấu hình địa chỉ IP để sử dụng IP tĩnh và sau đó thay đổi máy chủ DNS có thể giúp giải quyết vấn đề.

 • Định cấu hình địa chỉ IP và thay đổi máy chủ DNS trong Cài đặt Windows 10
 • Định cấu hình địa chỉ IP và thay đổi máy chủ DNS trên iPhone / iPad
 • Định cấu hình địa chỉ IP và thay đổi máy chủ DNS trên Mac

Thay đổi cài đặt IP và máy chủ DNS trên ứng dụng Cài đặt

Bước 1: Mở Settings Windows 10 và nhấp vào biểu tượng Network & Internet

Bước 2: Nhấp vào Wi-Fi hoặc Ethernet ở phía bên trái và nhấp vào kết nối mà bạn muốn chỉnh sửa địa chỉ DNS.

Select WiFi settings

Bước 3: Vào phần cài đặt IP, chọn Manual  trong menu thả xuống Edit IP settings.

Select the Manual in the Edit IP settings drop menu

Bước 4: Bật IPv4 và nhập các thông tin liên quan mà bạn muốn sử dụng.

 • IP Address: 192. 168. 1. X (X nằm trong khoảng từ 2 ~ 254)
 • Subnet Mast: 255. 255. 255. 0
 • Default Gateway: 192. 168. 1. 1
 • Preferred DNS: 8.8.8.8
 • Alternate DNS: 8.8.4.4

Bước 5: Khi hoàn tất, nhấp vào Save.

Enter IP address

Thay đổi cài đặt địa chỉ IP và máy chủ DNS trên iPhone / iPad

Theo mặc định, DNS được tự động định cấu hình trên tất cả các mạng Wi-Fi. Tuy nhiên, đôi khi thay đổi nó thành OpenDNS hoặc Google DNS có thể giúp giải quyết các vấn đề về Internet.

Bạn cũng nên cố gắng làm điều này trong tình huống này. Để làm điều này, hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại, truy cập Wi-Fi.

Bước 2: Nhấn vào mạng Wi-Fi sẽ khiến bạn gặp sự cố.

Bước 3: Chạm vào “Định Configure IP” và chọn “ Manual ”.

Bước 4: Nhập

IP Address, Subnet Mask and Router, sau đó chạm vào Save .

Configure IP

Bước 5: Chạm vào “Configure DNS” và chọn “ Manual”.

Bước 6: Nhấn vào Add Server trong máy chủ DNS, sau đó nhập Google DNS trước, là 8.8.8.8 , sau đó nhập 8.8.4.4 bằng cách nhấp vào Add Server. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng giá trị OpenDNS: 208.67.222.123, 208.67.220.123.

Configure the DNS

Thay đổi cài đặt địa chỉ IP và máy chủ DNS trên Mac

Để tìm ra địa chỉ IP chính xác và máy chủ DNS bằng cách kiểm tra với ISP hoặc quản trị viên mạng của bạn.

Bước 1: Trên máy Mac của bạn, chọn menu Apple > System Preferences, sau đó nhấp vào Network.

Bước 2: Trong danh sách ở bên trái, chọn dịch vụ kết nối mạng bạn muốn sử dụng (chẳng hạn như Wi-Fi hoặc Ethernet), sau đó nhấp vào Advanced.

Open Advanced

Bước 3: Nhấp vào TCP / IP, sau đó chọn “ Manually ” ở hộp bên phải của Cấu hình IPv4. Nhập thông tin liên quan mà bạn muốn sử dụng. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào OK.

Manually configure IP address

Bước 4: Nhấp vào DNS , sau đó nhấp vào nút Add ở cuối danh sách Máy chủ DNS. Nhập địa chỉ IPv4 hoặc IPv6 cho máy chủ DNS. Nhấp vào nút Add ở cuối danh sách Tên miền Tìm kiếm, sau đó nhập tên miền tìm kiếm — ví dụ: apple.com.

Bước 5: Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào OK.

Edit the DNS

Kiểm tra bộ lọc địa chỉ MAC (Media Access Control)

Thông thường, một bộ định tuyến cho phép bất kỳ thiết bị nào kết nối miễn là nó biết mật khẩu thích hợp. Với tính năng lọc địa chỉ MAC, trước tiên, bộ định tuyến sẽ so sánh địa chỉ MAC của thiết bị với danh sách địa chỉ MAC đã được phê duyệt và chỉ cho phép nó truy cập vào mạng Wi-Fi nếu địa chỉ MAC của thiết bị được phê duyệt cụ thể.

Nếu bộ định tuyến của bạn có tính năng lọc địa chỉ MAC, bạn có thể không truy cập được Internet. Nếu thiết bị không có địa chỉ MAC cụ thể, cài đặt này sẽ ngăn thiết bị kết nối với bộ định tuyến.

Cách dễ nhất để giải quyết vấn đề này là thêm địa chỉ MAC của bạn vào danh sách các địa chỉ MAC đã được phê duyệt.

Add MAC address

Chúc các bạn thành công.

Sponsored Links:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);