Solution trong toán học là gì?

Solution trong toán học là gì? chắc chắn là câu hỏi chung của rất nhiều người. Để hiểu hơn về ý nghĩa của Solution trong Toán học như thế nào, hãy cùng Ngolongnd.net tìm hiểu chi tiết ngay trong bài viết dưới đây.

Solution trong toán học là gì?
Solution trong toán học là gì?

Solution trong toán học là gì?

  • Solution có nghĩa là:

“Solution” được hiểu là nghiệm, lời giải, phép giải cho một câu đố hay một bài toán nào đó. 

  1. the process of determining the answer to a problem.
  2. the answer itself.

A solution is an assignment of values to the unknown variables that makes the equality in the equation true. Một giải pháp là một phép gán các giá trị cho các biến chưa biết để làm cho đẳng thức trong phương trình đúng.

  • solution là danh từ, động từ hay tính từ ?

Solution là danh từ.

“Solution” được phát âm là /səˈluːʃn/ trong cả ngữ điệu Anh – Anh và ngữ điệu Anh – Mỹ. Đây là cách phát âm duy nhất của từ này. Giống như những danh từ kết thúc bằng đuôi “ion” khác, “Solution” có ba âm tiết và trọng âm được đặt ở âm tiết thứ hai. Khi phát âm từ này, bạn cần chú ý đến phát âm âm đuôi sao cho chuẩn nhất. 

  • Ví dụ:

    • Students must find the solution to this exercise in 15 minutes. 
    • Học sinh phải tìm ra lời giải cho bài tập này trong vòng 15 phút.

solution of an equation

[nghiệm, lời giải] của phương trình

a solution to an equation

một nghiệm cho một phương trình: có nghĩa là các giá trị làm cho phương trình đúng.

According to this definition, if y=f(x)y=f(x), then finding the coordinates of xx that make y=0y=0 means finding the values that make the following equation true:

y=0y=0

The solution to several simultaneous equations, called a system of equations, are the values that make all equations true at the same time.

Also note that some equations have no solutions, while others might have solutions for every xx in the domain of the equation.

The definition is similar for inequalities.

edit: you can also find solutions to things like y4mod7y≡4mod7, which means that yy has a remainder of four when divided by seven. Or things like  2x+9 is a real number2x+9 is a real number, or x and y+1 have the same absolute valuex and y+1 have the same absolute value. You’re finding the values of the variables that make the statement true.

Also note that it is incorrect to find solutions to things that cannot be called true or false, as then there is nothing to solve. For example, it doesn’t make sense to find the solutions to 22x+1x+1, or divisible by 5divisible by 5.

 

Sponsored Links:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);