Download Mẫu đơn ly hôn mới nhất – bản mềm chuẩn do tòa án cung cấp

Download Mẫu đơn ly hôn , ?mẫu đơn xin ly hôn mới nhất ? bản mềm chuẩn do tòa án cung cấp?. Đơn xin ly hôn là một trong những hồ sơ bắt buộc của vụ án hôn nhân và gia đình. Ly hôn (tiếng Anh là Divorce)  là chấm dứt quan hệ hôn nhân do Tòa án quyết định theo yêu cầu của vợ hoặc của chồng hoặc cả hai vợ chồng, hủy bỏ các trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm của hôn nhân và các ràng buộc dân sự khác.

Lưu ý: Nếu hai người thuận tình ly hôn thì đơn ly hôn do cả hai vợ chồng cùng ký, trường hợp vợ hoặc chồng ở nước ngoài thì phải có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước đó

Dưới đây là mẫu đơn xin ly hôn chính tắc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN……………………………………………………….……………………………………………………….……………………………….
Tôi tên :………………………………………………………………………….năm sinh :…………………………………………………………………………………
CMND (Hộ chiếu) số:: …………………………………………………….ngày và nơi cấp : ……………..……………………………….……………………………
Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) …………………………………………………………………………..……………………………….……………………………
Xin được ly hôn với: ………………………………………………………..năm sinh :……………………….……………………………….……………………………
CMND (Hộ chiếu) số:………………………………………………………ngày và nơi cấp :……………………………………………….……………………………
Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ) ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
* Nội dung xin ly hôn:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….
* Về con chung:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….
* Về tài sản chung: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….
……………… Ngày ……….. tháng……….. năm……..

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);