ĐỀ THI + Tài liệu MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ +Hướng dẫn giải (chọn lọc)- -HVTC

ĐỀ THI + Tài liệu MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ +Hướng dẫn giải (chọn lọc)- -HVTC Share tài liệu môn KINH TẾ QUỐC TẾ

**Slide
Slide Kinh tế quốc tế: http://www.mediafire.com/?prqj0deo0fhpi4r

**Tài liệu
-Đề cương KTQT: http://www.mediafire.com/?qqxod994v19nm99
-Câu hỏi ôn thi Kinh tế quốc tế: http://www.mediafire.com/?znch4uhq3u9q999
-Tài liệu ôn thi Kinh tế quốc tế: http://www.mediafire.com/?89r91bxlo5b9ked

**Đề thi
-Đề thi Kinh tế quốc tế 3tc kỳ 3 năm 2013: http://www.mediafire.com/?b88bw8pryf325ow
-Đề thi Kinh tế quốc tế 3tc kì 1 và kì 2/2013: http://www.mediafire.com/?t2pf5lm9u1p1gw4
-Đề thi Kinh tế quốc tế 3tc kì 2 và kì 3 năm 2012: http://www.mediafire.com/?8eq0cjqpgq4ro8a

**Thảo luận kì1/2013
http://www.facebook.com/DethiNEU/posts/499884620066262
http://www.facebook.com/DethiNEU/posts/499888940065830
http://www.facebook.com/DethiNEU/posts/499887713399286

ên môn học (Tiếng Việt): Kinh tế quốc tế

Tên môn học (Tiếng Anh): International Economics

Mã môn học: INEC214

Số tín chỉ: 03

TÀI LIỆU HỌC TẬP

Tài liệu học tập học phần Kinh tế quốc tế gồm có: Đề cương chi tiết môn học và Bài giảng

TT

Tài liệu

Chi tiết

1

Đề cương học phần Kinh tế quốc tế

Tại đây

2

Bài giảng Kinh tế quốc tế

Tại đây

 

Tài liệu môn kinh tế quốc tế, Lý thuyết kinh tế quốc tế, Tóm tắt lý thuyết kinh tế quốc tế, Sách Giáo trình Kinh tế quốc tế, Giáo trình Kinh tế quốc tế NEU, Giáo trình Kinh tế quốc tế Học viện Tài chính, Sách bài tập kinh tế quốc tế, Giáo trình Nhập môn kinh tế quốc tế

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);