Tài liệu chuẩn chính thức: Bộ đề thi và câu hỏi môn thi kiến thức chung và nghiệp vụ chuyên ngành

Tài liệu chuẩn chính thức: Bộ đề thi và câu hỏi môn thi kiến thức chung và nghiệp vụ chuyên ngành. Download trực tiếp các Tài liệu chuẩn chính thức:Bộ đề thi và câu hỏi môn thi kiến thức chung và nghiệp vụ chuyên ngành Bộ đề thi và câu hỏi môn thi kiến thức chung và nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Bình năm  cồm tất cả các mã ngành được website Tỉnh Quảng Bình chia sẻ

 

Link download trực tiếp ở đây:

 

 

TT Chuyên ngành Mã ngành Bộ đề thi
1. Môn kiến thức chung   Tải về
2. Chuyên ngành Kiểm lâm KL Tải về
3. Chuyên ngành Chăn nuôi-Thú y CNTY Tải về
4. Chuyên ngành Thủy lợi và Phòng chống lụt bão ThL Tải về
5. Chuyên ngành trồng trọt TrgT Tải về
6. Chuyên ngành Tài chính, kế toán TC-KT Tải về
7. Chuyên ngành Thanh tra nhà nước TTr Tải về
8. Chuyên ngành Khám chữa bệnh YT.KCB Tải về
9. Chuyên ngành Dược YT.D Tải về
10. Chuyên ngành Dân số KHHGĐ YT.DS Tải về
11. Chuyên ngành An toàn vệ sinh thực phẩm YT.TP Tải về
12. Chuyên ngành Quản lý thị trường QLTT Tải về
13. Chuyên ngành Công nghiệp CN Tải về
14. Chuyên ngành Chính sách lao động CSLĐ Tải về
15. Chuyên ngành Kế hoạch đầu tư KHĐT Tải về
16. Chuyên ngành Văn thư, lưu trữ VTLT Tải về
17. Chuyên ngành Quy hoạch và xây dựng QH-XD Tải về
18. Chuyên ngành Quản lý đất đai QLĐĐ Tải về
19. Chuyên ngành Quản lý Du lịch DL Tải về
20. Chuyên ngành Công nghệ thông tin CNTT Tải về
21. Chuyên ngành Tư pháp TP Tải về
22. Chuyên ngành Ngoại vụ NgV Tải về
23. Chuyên ngành Xây dựng công trình giao thông XDGT Tải về
24. Chuyên ngành Công tác Đoàn và Phong trào TTN ĐTN Tải về
25. Chuyên ngành Công tác Mặt trận Tổ quốc MT Tải về
Danh mục tài liệu ôn tập môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành
  • Danh mục tài liệu ôn tập môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành
  • UBND tỉnh
  • 12/01/2017
  • Đề cương
  • Cán bộ, công chức, viên chức
  • Tải về (386 lượt)

De thi công chức môn kiến thức chuyên ngành, Tài liệu on thi công chức môn kiến thức chung, De thi công chức môn kiến thức chung năm 2020, Kiến thức chuyên ngành tiếng anh là gì, De thi công chức môn chuyên ngành, Thi công chức môn nghiệp vụ chuyên ngành, Thi công chức gồm những môn gì, Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức khối nhà nước

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);