Tài liệu ôn thi công chức thuế hải quan: TRẮC NGHIỆM XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Tài liệu ôn thi công chức thuế hải quan: TRẮC NGHIỆM XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH .Tài liệu ôn thi cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ khai HQ 2016 Môn TRẮC NGHIỆM XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Câu hỏi hay về xử lý vi phạm hành chính, Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn luật hành chính có đáp an, Câu hỏi trắc nghiệm luật xử lý vi phạm hành chính, Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính, Luật xử lý vi phạm hành chính, Vi phạm hành chính là hành vi trắc nghiệm, Trắc nghiệm môn quản lý hành chính nhà nước có đáp an, Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 pdf

Tài liệu ôn thi công chức thuế hải quan: TRẮC NGHIỆM XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Tài liệu ôn thi công chức thuế hải quan: TRẮC NGHIỆM XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH


1) Cùng một hành vi, mức độ vi phạm thì mức phạt tiền của cá nhân và tổ chức khác nhau thế nào??
+ Mức phạt tiền của tổ chức gấp 2 lần so với cá nhân
2) Tình tiết giảm nhẹ trong lĩnh vực hải quan Gồm 9 tình tiết:
1. Người vi phạm hành chính đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại;
2. Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi; tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính;
3. Vi phạm hành chính trong tình trạng bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người khác gây ra; vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng; vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;
4. Vi phạm hành chính do bị ép buộc hoặc bị lệ thuộc về vật chất hoặc tinh thần;
5. Người vi phạm hành chính là phụ nữ mang thai, người già yếu, người có bệnh hoặc khuyết tật làm hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;
6. Vi phạm hành chính vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình gây ra;
7. Vi phạm hành chính do trình độ lạc hậu;
8. Vi phạm lần đầu
9. Tang vật vi phạm có trị giá không quá 50% mức tiền phạt tối thiểu của khung tiền phạt đối với hành vi vi phạm.

3) Vi phạm hành chính lần đầu có phải là tình tiết giảm nhẹ không?
+ Có

4) Thởi hạn xử lý VPHC về thủ tục trong lĩnh vực hải quan?
+ 2 năm

5) Thời hạn cơ quan hải quan tiến hành tố tụng thụ lý xem xét tính vào thời điểm xử phạt ?
+ Có

6) Quá thời hạn vi phạm hành chính thì:
+ Không bị xử phạt vi phạm hành chính
+ Nhưng vẫn phải nộp thuế theo quy định

7) Thời hạn được coi là chưa xử lý VPHC
+ nếu qua 6 tháng kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo, 1 năm kể từ ngày chấp hành xong xử phạt hành chính khác, hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt mà không tái phạm

8) Vi phạm quy định khai về khai hải quan đối với ngoại tệ tiền việt nam bằng tiền mặt người xuất cảnh nhập cảnh không bị xử lý vi phạm?
+ Tang vật vi phạm dưới 5 triệu

9) Đúng tên hàng , khai sai mã số thuế suất lần đầu có bị xử phạt không?
+ Không bị xử phạt

10) Cá nhân tổ chức vi phạm hành chính do bất khả kháng?
+ không bị xử lý vi phạm

11) Đối với mỗi VPHC có thể đồng thời áp dụng vi phạm hành chính và cảnh cáo k?
+ không chỉ áp dụng 1 trong 2, không áp dụng đồng thời

12) Quá thời hạn VPHC thì có bị xử phạt ??
+ Không bị xử phạt
+ Vẫn áp dụng biện pháp thu và các biện pháp khắc phục hậu quả khác

13) Trường hợp nhầm lẫn trong quá trình nhập khẩu gởi hàng hóa vào Việt Nam sẽ không bị xử phạt khi người gởi hàng, nhận hàng thông báo bằng văn bản tới cơ quan hải quan được thủ trưởng cơ quan hải quan nơi tiếp nhận và xử lý hồ sơ chấp nhận trước thời điểm nào?
+ trước thời điểm miễn kiểm tra thực tế hàng hóa
+ hoặc quyết định kiểm tra thực tế hàng hóa

14) Người nào có thẩm quyền được quyết định xác nhận??
+ thủ trưởng cơ quan hải quan nơi tiếp nhận và xử lý hồ sơ

15) Thời điểm thi hành xử phạt VPHC?
+ 1 năm kể từ ngày ra quyết định

Nguồn: Do Group TTHQ-XNK sưu tầm. https://www.facebook.com/groups/thutuchaiquanxuatnhapkhau/

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);