Các kiến thức cần học để thi Agribank

Các kiến thức cần học để thi Agribank :De thi Agribank 2021, Tài liệu on thi Agribank 2021, De thi Agribank tín dụng, De thi ngân hàng Agribank 2020, De thi Agribank 2020, De thi kế toán ngân hàng Agribank, Đề thi Agribank, UB, De thi Tín dụng Agribank 2020 Hệ thống hóa kiến thức, trang bị kiến thức mới cần thiết và đủ cho việc thi tuyển vào Agribank.Chương trình sẽ ôn luyện sâu tất cả các mảng kiến thức nghiệp vụ cần có, bao gồm:

Các kiến thức cần học để thi Agribank
Các kiến thức cần học để thi Agribank

Các kiến thức cần học để thi Agribank

Phần 1: Tổng quan công việc vị trí tuyển dụng

 • Xác định sự phù hợp;
 • Hiểu biết về công việc của vị trí;
 • Các văn bản pháp luật quan trọng liên quan đến vị trí.

Phần 2: Nghiệp vụ Kế toán Ngân hàng

 • Nghiệp vụ Tiền gửi & Tài khoản;
 • Nghiệp vụ Thẻ;
 • Nghiệp vụ Thanh toán;
 • Nghiệp vụ Ngân quỹ và Mua bán ngoại tệ.

Phần 3: Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại

 • Nghiệp vụ Tín dụng;
 • Nghiệp vụ Cho vay;
 • Nghiệp vụ Bảo lãnh & Thanh toán Quốc tế
 • Giao dịch bảo đảm

Phần 4: Kỹ năng thi tuyển

 • Kỹ năng thi viết nghiệp vụ
 • Kỹ năng phỏng vấn sơ loại

Thời lượng & hình thức học: Tổng thời lượng học cô đọng trong 16 buổi học – mỗi buổi học 3 tiếng theo hình thức học trực tiếp (offline) và trực tuyến (online). Hình thức học trực tiếp được tổ chức tại HN.

Yêu cầu trước khi tham gia khóa học

 • Không gian yên tĩnh
 • Sổ sách ghi chép, note bài học
 • Thiết bị học tập (PC, Laptop, Smartphone)
 • Đường truyền Internet tốc độ cao

Kiến thức mục tiêu

 • Nắm được các quy định pháp luật về hoạt động Ngân hàng & hoạt động Kế toán
 • Hệ thống hóa kiến thức dành riêng cho việc thi tuyển vị trí Tín dụng, Kế toán, TTQT
 • Trang bị các kỹ năng cơ bản phục vụ thi việc thi tuyển: Thi viết & Phỏng vấn sơ loại
 • Hệ thống kiến thức theo đề cương ôn tập, trên cơ sở chữa Đề thi các năm

Phần 1: Nhóm Nghiệp vụ Kế toán Ngân hàng

Nghiệp vụ Tiền gửi & Tài khoản;
Nghiệp vụ Thẻ;
Nghiệp vụ Thanh toán;
Nghiệp vụ Ngân quỹ và Mua bán ngoại tệ.

Phần 2: Nghiệp vụ Tín dụng & Thanh toán Quốc tế

Nghiệp vụ Cho vay
Nghiệp vụ về Giao dịch bảo đảm
Nghiệp vụ về Rủi ro Tín dụng
Các Văn bản Pháp luật Điều chỉnh
Nghiệp vụ về Thẩm định Tín dụng
Nghiệp vụ về Thanh toán Quốc tế

Phần 3: Kỹ năng thi tuyển

Kỹ năng phỏng vấn sơ tuyển
Kỹ năng thi Nghiệp vụ
Hệ thống các dạng Bài tập phục vụ thi tuyển

Bạn cần phải nắm được kiến thức gì để thi Agribank?

Nắm được các quy định pháp luật về hoạt động Tín dụng & Kế toán
Hệ thống hóa kiến thức dành riêng cho việc thi tuyển môn thi Tài chính – Tín dụng
Trang bị các kỹ năng cơ bản phục vụ thi việc thi tuyển: Thi viết & Phỏng vấn
Hệ thống kiến thức theo đề cương ôn tập

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);