Tổng hợp các tài liệu ôn thi Bộ Nội Vụ(cập nhập mới nhất)

Tổng hợp các tài liệu ôn thi Bộ Nội Vụ ,De thi công chức môn nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ, Tài liệu ôn thi công chức vòng 2, Sở Nội vụ Thái Nguyên tuyển dụng 2021, Danh mục tài liệu ôn thi công chức 2021, De thi công chức môn Kiến thức chung năm 2020, Danh mục tài liệu ôn thi viên chức, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên, Danh mục tài liệu on thi công chức, (cập nhập mới nhất). Đây là những tài liệu chính thức từ các sở nội vụ các địa phương và một số sưu tầm thêm nên tính chính xác rất cao để mọi người tham khảo, không phải mua những tài liệu không rõ ràng. Tốt hơn nếu ôn thi lớp ôn thi bộ nội vụ nhưng bạn phải xác định có uy tín không

 

Danh mục tài liệu (nội dung ôn thi) tuyển dụng công chức, viên chức Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên năm 2021

1. Viên chức: Tải nội dung tại đây

2. Công chức: Tải nội dung tại đây

Tài liệu ôn thi tuyển công chức năm 2019 tiền giang

Tài liệu môn kiến thức chung (xem tại đây)

Tài liệu môn tiếng Anh (xem tại đây)

Danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng lại công chức năm 2020

 

 Quyết định số 3856/QĐ-HĐ ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng tuyển dụng tại công chức theo Kết luận số 71-KL/TW về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng lại công chức năm 2020.
Tải nội dung chi tiết tại đây: /uploads/3856 dm tai lieu on tap dccc 2020.pdf
 
 

Danh mục tài liệu ôn thi công chức

Tai lieu on thi mon kien thuc chung-TTCC 2018.rar
Tải CV 1732 + Danh mục tài liệu: Tại đây
Tài liệu ôn thi thi tuyển viên chức Sở Nội vụ
Tài liệu rất hay: Ngành Nội vụ: Mã ngành NOVU​
File đính kèm
8. Thong tu 07_2012_TT-BNV_154327.pdf
2. Luat phong chong tham nhung (hop nhat Luat 01 va Luat 27).pdf
12. Thong tu 09_2011_TT-BNV_125299.pdf
11.Thông tư 01-TT-BNV thể thức văn bản.pdf
10. Nghi dinh 34_2016_ND-CP_312070.pdf
4. LUAT_LUU_TRU 012011.pdf
7. Thong tu 13_BNV.pdf
9.Thongtu04.2013.TT.BNV.pdf
3. Luat thuc hanh tiet kiem lang phi.pdf
5.Nghi dinh 29.pdf
6.Thong tu so 15-BNV huong dan ve tuyen dung, hop dong chi phi dao tao.pdf
1. Luat-Vien-chuc 58.pdf

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);