Take advantage of là gì? Take advantage đi với giới từ gì?

Take advantage of là gì? Take advantage đi với giới từ gì? là câu hỏi của rất nhiều người khi học tiếng Anh. Bài viết này, Ngolongnd sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn.

Take advantage of là gì? Take advantage đi với giới từ gì?
Take advantage of là gì? Take advantage đi với giới từ gì?

Take advantage of là gì?

advantage /əb’vɑ:ntidʤ/

Take advantage of someone/ something: lợi dụng ai đó, tận dụng cái gì

Đây là một idiom phổ biến và nhiều người biết.

Ex: It is a nice day, so that we should take advantage of the good weather and go picnic.

(Thật là một ngày đẹp, vì thế chúng tôi nên tận dụng thời tiết tốt và đi dã ngoại)

➔ Trong câu này, nhờ có thời tiết mà chúng tôi đã tận dụng điểm thuận lợi này để có thể đi dã ngoại.

– Take advantage of được dùng với nghĩa là đạt được, tận dụng cơ hội để đạt được mục đích nhất định.

Ex: He should take advantage of the homestay’s gym while they are here.

(Anh ấy nên tận dụng phòng tập thể hình của nhà nghỉ trong khi họ đang ở đây)

– Khi muốn áp đặt, khai thác một điểm yếu của người nào đó nhằm lợi dụng họ thì ta sử dụng Take advantage of

Ex: Advertisers try to take advantage of our basic need to feel included in a team.

(Các nhà quảng cáo cô gắng tận dụng nhu cầu cơ bản của chúng tôi để thâu tóm trong một nhóm)

– Ngoài ra, take advantage of còn được sử dụng với nghĩa là lạm dụng tình dục

Ex: A doctor was sentenced for taking advantage of one of the girls in the hospital.

(Một bác sĩ đã bị kết án vì lợi dụng tình dục với một trong những cô gái ở bệnh viện)

Take advantage đi với giới từ gì trong tiếng Anh?

take advantage of someone

to use someone’s weakness to improve your situation:
Don’t you realize that he’s taking advantage of you and your money?

take advantage of something

to use an opportunity to achieve results, sometimes in an unfair way:
Let’s take advantage of the good weather and go to the beach.

Take advantage đi với giới từ gì trong tiếng Anh
Take advantage đi với giới từ gì trong tiếng Anh?

Giải thích cụ thể:

S + Take advantage of + somebody/something

Cấu trúc này dùng để diễn tả việc lợi dụng, tận dụng người nào, cái gì

Ex: Many schools don’t take advantage of the Internet.

(Nhiều trường không tận dụng mạng Internet)

+ Nếu theo sau là ‘something’: mang nghĩa tích cực là tận dụng ai/cái gì một cách triệt để

S + Take advantage of + something

= S + make the most of + something

Ex: Take advantage of your offer of a 60% reduction in books.

(Tận dụng phiếu giảm giá 60% để mua sách)

+ Nếu theo sau là ‘somebody’ thì cấu trúc này thường mang nghĩa tiêu cực, ý muốn diễn tả sự không công bằng về vấn đề nào đó.

S + Take advantage of + something

= S + make unfair use of someone

Ex: Elizabeth plans to take full advantage of that trip to buy things they need to sell with high prices.

(Elizabeth dự định lợi dụng chuyến đi này để mua những thứ họ cần để bán với giá cao)

Bài tập/Game về Advantage of và Disadvantage of

Bài tập advantage
Bài tập/Game vui

Hy vọng những kiến thức trên có thể giúp bạn học tốt hơn. Chúc bạn đạt điểm cao trong học tập!

 

 

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);