Luật công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 bao gồm ?

UBND huyện Ngọc Hồi, Kon Tum tuyển dụng 3 viên chức năm 2020.  Thực hiện Công văn số 2507/UBND-KTTH ngày 14/7/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc chủ trương tuyển dụng viên chức của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ngọc Hồi; Công văn số 1408/SNV-CCVC ngày 22/7/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum về việc hoàn chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức và Kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ngọc Hồi năm 2020.

UBND huyện thông báo tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện năm 2020, cụ thể như sau:

I. NHU CẦU VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Nhu cầu tuyển dụng: 03 chỉ tiêu, cụ thể: (có bảng nhu cầu chi tiết kèm theo).

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

Việc tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ngọc Hồi thực hiện theo 2 vòng được quy định tại Nghị định hợp nhất số 03/NĐHN-BNV ngày 21/5/2019 của Bộ Nội vụ, cụ thể như sau:

2.1. Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2.2. Vòng 2

Các thí sinh có kết quả đạt yêu cầu vòng 1 thì tiếp tục tham gia sát hạch phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Lưu ý:

– Điểm sát hạch thông qua phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN NGƯỜI DỰ TUYỂN 1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1.1. Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

– Tuổi đời từ đủ 18 trở lên.

– Có phiếu đăng ký dự tuyển.

– Có lý lịch rõ ràng.

– Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ được giao.

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm theo quy định của pháp luật.

1.2. Những trường hợp sau đây không được đăng ký dự tuyển

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

– Đối với người đang công tác tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước nếu có nguyện vọng đăng ký tham gia dự tuyển thì phải được sự nhất trí bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền quản lý.

III. PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG VÀ CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN

1. Phiếu đăng ký dự tuyển, thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

1.1. Phiếu đăng ký dự tuyển

– Mỗi thí sinh dự tuyển nộp 02 Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính. Phiếu đăng ký dự tuyển khai không đúng sự thật sẻ bị xóa tên khỏi danh sách dự tuyển hoặc bị hủy kết quả tuyển dụng.

– 02 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

*Mẫu Phiếu dự tuyển: theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định hợp nhất số 03/NĐHN-BNV ngày 21/5/2019.

Lưu ý: Trường hợp người dự tuyển có bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang Tiếng Việt;

1.2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

– Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 23/7/2020 đến ngày 23/8/2020.

– Địa điểm phát hành và thu nhận hồ sơ, phiếu đăng ký dự xét tuyển: Tại Phòng Nội vụ UBND huyện Ngọc Hồi (Thôn 6, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thông báo này được đăng trên Trang thông tin điện tử huyện Ngọc Hồi (địa chỉ:http://ngochoi.kontum.gov.vn); niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND huyện Ngọc Hồi (tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Phòng Nội vụ); thông báo công khai trên Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Ngọc Hồi./.

*****Phụ lục chi tiết như sau (Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn):

Loader
Loading...

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);