Tuyển công chức thuế chuyên viên công nghệ thông tin vào làm việc tại cục công nghệ thông tin và cơ quan giám sát ngân hàng năm 2022

Thông báo tuyển dụng viên chức: Đại học Đà Nẵng tuyển viên chức 2018: 35 chỉ tiêu các ngành dạy
Đại học Đà Nẵng tuyển viên chức 2018: 35 chỉ tiêu các ngành dạy
Đại học Đà Nẵng tuyển viên chức 2018: 35 chỉ tiêu các ngành dạy

Vị trí việc làm, chỉ tiêu tuyển dụng

– Khoa Thống kê – Tin học:

+ 02 GV Bộ môn Tin học quản lý

+ 01 GV Bộ môn Thống kê

– Khoa Kinh tế

+ 01 GV Bộ môn Kinh tế phát triển

+ 01 GV Bộ môn Kinh tế học

– Khoa Marketing: 03 GV Bộ môn Marketing

– Khoa Ngân hàng: 01 GV Bộ môn hành chính công

– Khoa Quản trị kinh doanh

+ 02 GV Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng quát

+ 02 GV Bộ môn Quản trị nguồn nhân lực

– Khoa Luật

+ 01 GV Bộ môn Luật Hành chính – Nhà nước

+ 01 GV Bộ môn Luật Kinh tế – Nhân sự

– Khoa Thương mại điện tử

+ 02 GV Bộ môn Kinh doanh thương mại

+ 02 GV Bộ môn Thương mại điện tử

– Khoa Du lịch

+ 02 GV Bộ môn Kinh doanh Khách sạn

+ 02 GV Bộ môn Kinh doanh Lữ hành

– Khoa Kinh tế chính trị

+ 02 GV Bộ môn Kinh tế chính trị

+ 01 GV Bộ môn Tư tưởng HCM

– Khoa Lý luận chính trị: 01 GV Bộ môn Đường lối cách mạng ĐCS

– Tổ ngoại ngữ chuyên ngành: 04 Giảng viên

– Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế: 04 Nghiên cứu viên

Các mẫu đơn Đại học Đà Nẵng tuyển viên chức 2018

1. Mẫu Đơn tuyển dụng

2. Mẫu Sơ yếu lý lịch

3. Mẫu Thông tin ứng viên

Nguồn tin chính thức: http://due.udn.vn/vi-vn/thongbao/thongbaochitiet/id/7650/bid/456

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);