So sánh môi trường, công việc, lương thưởng Thuế – Kho Bạc – Ngân Hàng Nhà Nước – Ngân Hàng Thương Mại

Đề thi trắc nghiệm tin học công chức thuế mới- đề số 7 mới. Để nhận được tài liệu các bạn nhớ nhé:
– PHẢI GIẢI THÍCH ÍT NHẤT 5 ĐÁP ÁN
-LÀM BẰNG MÁY TÍNH THÌ COMMENT TRONG WEB
– LÀM BẮNG ĐIỆN THOẠI THÌ CHỤP ẢNH COMMENT Ở ĐÂY

Phiên bản Windows được nêu tên trong bài thuộc Windows 7.
Phần mềm Word, Excel được nêu tên trong bài thuộc phiên bản 2010.
Mặc định win7 bản cài đặt bình thường, không phải bản rút gọn, ngày tháng chế độ dd/mm/yyyy.
Biểu thức excel lỡ có thiếu dấu = không phải là sai, do quên đánh thôi.
Nói rõ ràng rồi ai còn cãi táng sml.
1. Khi đăng ký một địa chỉ email mới trên mạng internet *

A. Không được trùng tên với bất kỳ người nào trong mạng.
B. Có thể trùng tên trên cùng một máy chủ.
C. Có thể trùng tên nhưng khác máy chủ.
D. Có vẻ sai hết rồi.
2. Font chữ Times New Roman có thể sử dụng kiểu gõ nào để đánh tiếng Việt trong Word *

A. UNICODE
B. TELEX
C. TCVN3
D. Tất cả đều không sai
3. Hệ điều hành Windows là hệ điều hành có: *

A. Giao diện đồ họa
B. Màn hình động
C. Đa nhiệm
D. Có vẻ các ý trên đều đúng
4. Trong các cách sắp xếp trình tự công việc dưới đây, trình tự nào là hợp lí nhất khi sọan thảo văn bản: *

A. Định dạng-Gõ văn bản-In-Chỉnh sửa.
B. Chỉnh sửa-Định dạng-Gõ văn bản – In.
C. Gõ văn bản -Định dạng-Chỉnh sửa–In.
D. Gõ văn bản -Định dạng-In-Chỉnh sửa
5. Để thêm bảng biểu vào trong Word, ta thực hiện cách nào? *

A. Insert -> Table -> Insert Table
B. Insert -> Table -> chọn số dòng và cột
C. Insert -> Table -> Draw Table
D. Cách nào cũng được
6. Muốn xóa định dạng của văn bản Word, ta dùng tổ hợp phím: *

A. Shift + Space
B. Ctrl + Shift + Space
C. Ctrl + Space
D. Delete + Space
7. Font chữ VNI-Healve sử dụng bảng mã nào để đánh tiếng Việt trong Word *

A. UNICODE
B. TELEX
C. TCVN3
D. Các câu trên không đúng.
8. Trong Excel, công thức =IF(5=>5,”Không được tuyển dụng”,”Được tuyển dụng”) sẽ cho kết quả: *

A. Được tuyển dụng
B. Không được tuyển dụng
C. Báo lỗi
D. Tất cả đều sai
9. Để chọn không liên tục các tập tin hay thư mục trong Windows, trong khi nhấn chuột phải thì ta giữ phím: *

A. Ctrl
B. Shift
C. Alt
D. Tất cả đều sai
10. Trong Word muốn chia đôi màn hình soạn thảo ta thực hiện: *

A. View -> Split
B. Home -> Split
C. Page Layout -> Split
D. Design -> Split
11. Trong các dãy tên thiết bị sau, dãy nào chỉ gồm các thiết bị nhập? *

A. Đĩa USB Flash, Webcam, Projector, bàn phím.
B. Ram, Rom, Chip, UPS
C. Bàn phím, chuột, bút vẽ, Scanner
D. UPS, Đĩa cứng, Máy ảnh kỹ thuật số, Bút vẽ
12. Khi soạn thảo văn bản tiếng Việt trong Microsoft word, trong văn bản ta có thể có: *

A. Sử dụng nhiều font cùng một bảng mã
B. Sử dụng nhiều font trong nhiều bảng mã khác nhau
C. Cả hai câu a,b không sai
D. Cả hai câu a,b không đúng
13. Khi mất điện, thông tin lưu trữ trong các thành phần nào sau đây bị mất *

A. ROM
B. RAM
C. CPU
D. Đĩa cứng
14. Biểu thức =day(date(2016,2,30)) có kết quả là: *

A. 1
B. 30
C. 0
D. Tất cả đều sai
15. Trong Word, sau khi chọn bảng biểu, thanh ribbon sẽ hiện thêm bao nhiêu tag? *

A. 1
B. 2
C. 3
D. 0
16. Giả sử trên màn hình Word đang có một văn bản gồm nhiều trang. Để in ra giấy các trang chẵn (2, 4, 6 …), sau khi vào Menu File/Print (hoặc gõ tổhợp phím Ctrl+P) trước khi nhấn Print để bắt đầu in, ta phải chọn: *

A. Print Selection
B. Print Current Page
C. Only Print Odd Pages
D. Only Print Even Pages

17. Giả sử G10, G11, G12 có giá trị là: 23, 23, 56. Tại A5 gõ: =if((G10+G12)/2>20,AVERAGE(G10:G12)+SUM(G10:G12)-78,AVERAGE(G10:G12,6)/2) có kết quả A5 là: *

A. 54
B. 58
C. 56
D. 60
18. Khi vẽ hình trong Word để vẽ hình vuông hoặc hình tròn dễ dàng ta ấn phím nào khi vẽ? *

A. Ctrl
B. Alt
C. Shift
D. Tự ước lượng bằng mắt.
19. Để căn chỉnh một đoạn văn bản vào chính giữa ta đưa con trỏ nhập liệuđến đoạn văn bản đó sau đó chọn cách nào trong các cách sau: *

A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + R
B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + J
C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + L
D. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + E
20. Ở chế độ ngầm măc định, tập tin Excel có phần mở rộng là: *

A. XLS
B. XLSX
C. XLSM
D. XLSB
21. Trong Excel, công thức sau sẽ trả kết quả nào: =ROUND(7475.47,-2) *

A. 7475.47
B. 7500
C. 7475
D. Tất cả đều sai.
22. Trong Excel, công thức nào sau đây tính ngày từ ngày 09/01/2009 đến ngày 05/03/2011 (định dạng dd/mm/yyyy) *

=05/03/2011–09/01/2009+1
=DATE(05/03/2011)-DATE(09/01/2009)+1
=DAY(05/03/2011)-DAY(09/01/2009)+1
=DATE(2011,03,05)-DATE(2009,01,09)+1
23. Trong Excel, công thức sau trả về giá trị nào =ABS(5-10+SQTR(16))*10 *

A. 10
B. 19
C. 29
D. Công thức có vẻ sai.
24. Chức năng Format Painter trong Excel dùng để làm: *

A. Sao chép định dạng
B. Tô màu vùng chọn
C. Định dạng vùng chọn
D. Thực hiện thao tác Copy Paste nhanh
25. Để thực hiện thao tác chèn cột bên trái cột đang được chọn trong bảng biểu, ta dùng cách sau: *

A. Layout -> Insert Left
B. Layout -> Column Left
C. Insert -> Table -> Column Left
D. Insert -> Table -> Column -> Left
26. Hàm =INT(25.55) cho kết quả *

A. 26
B. 25
C. 25.6
D. 25.55
27. Trong Excel giả sử ô D4 có công thứ sau: =HLOOKUP(A4,A10:D12,4,0) kết quả sai ở thành phần nào? *

A. Thành phần thứ 1
B. Thành phần thứ 3
C. Thành phần thứ 4
D. Không sai
28. Công thức sau trả về kết quả nào: =int(-44.1)+round(24.991,1)+trunc(29.9) *

A. 19
B. 29
C. 9
D. Kết quả khác
29. Để cài đặt thêm các bộ Font trong môi trường Windows, ta dùng chức năng: *

A. Desktop của Control Panel.
B. Fonts của Control Panel.
C. Regional Settings của Control Panel.
D. System của Control Panel.
30. Trong Excel, để đông cứng từ dòng số 2 và cột B thì ta làm thao tác: *

A. Chọn ô B2, View -> Freeze Panels
B. Chọn ô C3, View -> Freeze Panels
C. Bôi đen cùng lúc dòng 2 và cột B, View -> Freeze Panels
D. Tất cả đều sai
31. Trong Word, để ghi ký hiệu hóa học của nước, ta ghi chữ H20, bôi đen số 2 nhấn tổ hợp phím: *

A. Ctrl + =
B. Ctrl + Shift + =
C. Shift + =
D. Ctrl +
32. Nhập ô C1 = sumif(A2:A6,”A”,B2:B6) cho ra kết quả là: *

Captionless Image
A. 50115000
B. 10113000
C. 60228000
D. 70229000
33. Thiết bị nào trong các thiết bị sau là thiết bị ra của máy tính? *

A. Bàn phím.
B. Chuột.
C. Máy in.
D. Máy scan.
34. Trong Excel, để gán link cho ô ta sử dụng tổ hợp phím *

A. Ctrl + L
B. Ctrl + G
C. Ctrl + B
D. Ctrl + K
35. Trong Word, giả sử bảng biểu có ô A5 = 5, A6 = 6, A7 = 7, A13 = A5+A6+A7 có kết quả là: *

A. 18
B. 19
C. 20
D. Tất cả đều sai
36. Kết quả của công thức nào sau đây luôn luôn cho giá trị TRUE *

A. =COUNTIF(C10:F15,”>0″)>=COUNT(C10:F15)
B. =COUNTIF(C10:F15,”>0″)>=COUNTA(C10:F15)
A. =COUNT(C10:F15)>=COUNTA(C10:F15)
A. =COUNT(C10:F15)<=COUNTA(C10:F15)
37. Trong biểu thức =subtotal(9,A1:A20), thì 9 tương ứng với : *

A. SUM
B. PRODUCT
C. MIN
D. COUNT
38. Muốn lấy 3 số hàng trăm ngàn, chục ngàn, ngàn trong cột số lượng ta có thể dùng biểu thức sau: (bắt đầu từ ô B2 kéo công thức xuống ô B6) *

Captionless Image
A. =mid(B2,len(B2)-5,3)
B. =right(round(B2/1000,0),3)
C. =mid(B2,3,3)
D. A và B đều đúng
39. Trong Excel hàm Mid(m,n,x) có công dụng : *

A. Lấy x kí tự của chuỗi m từ vị trí n
B. Lấy x kí tự của chuỗi n từ vị trí m
C. Lấy m kí tự của chuỗi x từ vị trí n
D. Lấy n kí tự của chuỗi x từ vị trí m
40. Ô D4 nhập biểu thức =AVERAGEA(A1:C1) sẽ có kết quả là: *

Captionless Image
A. 3
B. 2
C. 1
D. Báo lỗi

nguồnnhóm LOVETHUE

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);