Lưu ý nộp hồ sơ công chức thuế

Lưu ý nộp hồ sơ công chức thuế .Mình note lại một số thông tin trước khi đến nộp hồ sơ, tránh việc đến rồi phải sửa lại, gây mất thời gian của mọi người và để tránh phải chờ đợi. Một số lưu ý khi điền Phiếu đăng ký dự tuyển
1. Phần thông tin cá nhân
– Nơi cấp CMND/CCCD là Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục…, (lưu ý ko ghi là “Cục trưởng” Cục CS…),….
– Thành phần bản thân hiện nay: điền “nhân viên” (nếu đang đi làm) hoặc “chưa có việc làm” (nếu hiện ko đi lm). Không được bỏ trống. Không điền: độc thân,…
– Trình độ văn hoá: “12/12 chính quy”
2. Phần thông tin cơ bản về gia đình
Khai báo đầy đủ thông tin về các thành viên trong gia đình: bố đẻ, mẹ đẻ, anh/chị/em ruột, vợ/chồng, bố chồng, mẹ chồng (nếu đã lập gia đình).
Thực hiện khai báo đầy đủ theo các trường thông tin đã được liệt kê theo mẫu: “Quê quán:…..; Nghề nghiệp:…..; Chức danh, chức vụ:…..; Cơ quan, tổ chức công tác:……; Nơi ở:…….; Không thuộc các tổ chức chính trị- xã hội (nếu là thành viên trong ban chấp hành của các tổ chức chính trị-xã hội thì nêu rõ chức danh và thuộc tổ chức nào)”
Trường hợp người thân đã mất, kính đề nghị anh/chị vẫn thực hiện kê khai đầy đủ. Tuy nhiên chỉ cần ghi “đã mất. Quê quán:…. và có thuộc tổ chức chính trị – xã hội không)
3. Phần thông tin về quá trình công tác
Cập nhật đến thời điểm hiện tại và trong phần Cơ quan, tổ chức công tác lưu ý ghi thêm vị trí việc làm (ví dụ: Nhân viên kế toán, Công ty A)

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);