Ảnh những tai nạn máy xúc tháng 1/2017

Gửi tới các bạn những tai nạn máy xúc tháng 1/2017 diễn ra tại các công trường khu vực Đông Nam á. Các máy xúc bị hỏng và hư hại trong quá trình làm việc tại các khu vực nguy hiểm , bùn lầy .v.v

 

Các ảnh

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply