Đề tin học văn phòng (40câu/45ph)- ôn thi công chức thuế 2017

Gửi tới các bạn Đề tin học văn phòng (40câu/45ph)- ôn thi công chức thuế 2017.( các bạn có thể tải thêm nhiều tài liệu khác bằng cách tham gia group này: https://www.facebook.com/groups/chiasetailieuvieclamketoan/)1. Trong excel 2003 muốn đánh số trang trên 1000 thì làm cách nào:

a. Ko đánh được vì số quá lớn

b. Insert/Page Number

c. Insert/Large Number

d. Ko đáp án nào đúng2. Tính =MOD(45,8)3. Tính: INT(-44.1) + ROUND(24.9,0) + TRUNC(29.9)

a. 9

b. 29

c. 19

d. Đáp án khác4. Cho các hàm sau

A) ROUND(172.55,0) = 170

B) ROUND(172.55,1) = 172.6

C) ROUND(172.55,-1)= 170

D) ROUND(172.55,-2)= 180a.A B đúng

b.B C đúng

c.A C đúng

d.B D đúng5. Muốn chèn header and footer thì dùng lệnh gì: File/ H&F, view/H&F, insert/H&F .6. Đáp án nào đúng:

a. H&F của 1 văn bản chỉ có thể giống nhau

b. Có thể chèn H&F khác nhau giữa các trang

c. Có thể chèn H&F trang đầu tiên khác các trang còn lại

d. H&F trang đầu tiên, cuối cùng khác các trang còn lại7. Một số câu về di chuyển công thức sang ô khác như từ ô E2 sang G7 chẳng hạn, mọi ng sẽ tính xem công thức thay đổi như thế nào với các ô có địa chỉ tương đối8. Tại ô C4 có biểu thức = A1+$C4+B$2

Công thức A1+$C4+B$2 sẽ thay đổi thế nào khi ta copy từ ô C4 sang E179. Một hai câu về SUMIF

Muốn tính tổng của vùng E2:E8 với điều kiện là “máy tính” trong vùng dữ liệu A2:A8. Ta có công thức nào:

a. =Sumif(A2:A8,”máy tính”)

b. =Sumif(A2:A8,”máy tính”,E2:E8)

c. =Sumif(E2:E8,”máy tính”,A2:A8)

d. =Sumif(E2:E8,”máy tính”)10. Hàm nào dùng để tìm kiếm trong excel 2003:

a. vlookup

b. seek

c. find

d. sum11. Nhập công thức: 2 + $9.00, ta được:

a. #N/A

b. 2 + $9.00

.12. Muốn biết ngày giờ hiện tại dùng hàm nào: now, day, date, current13. Các thiết bị nhập: bàn phím, usb, máy scan 14. Cách đánh dấu điểm dừng tab: vào format chọn creat tab hay là đánh dấu trển thanh trước15. Một số nhận xét về excel: excel là công cụ tính toán, chỉnh sửa ảnh, vẽ biểu đồ .chọn cái sai16. Trên excel có thể làm gì: chèn Word, trình duyệt web17. Một cách chọn nhiều file liền kề

a. Giữ phím Ctrl rồi chọn các file

b. Giữ phím Alt rồi chọn các file

c. Kích chuột vào file đầu tiền muốn chọn, giữ shift rồi kích vào file cuối cùng18. Nút Ctrl + Esc dùng để làm gì

a. Mở start

b. Đóng văn bản

c. Chuyển cửa sổ mới

.19. Muốn hòa ô C9 với C11 ta làm:

a. Không hòa được

b. Chuột phải chọn Merge

c. Chọn nút Merge and Centre ở trên thanh công cụ

d. Table/Merge .20. Khi trình duyệt IE, muốn ko hiện thị hình ảnh thì chọn cái nào trong menu option

a. Show Images

b. Display Images

c. Show Pictures

d. Display Pictures21. Cách lưu nội dung trang web vào ổ đĩa máy tính: file-> Save as22. Trong excel muốn chỉnh sửa nội dung của ô đang chọn: ấn F2; F5; F623. Muốn di chuyển giữa các văn bản đang mở trong word sửu dụng phím tắt nào:

a. F5

b. F6

c. Ctrl +F6

d. Ctrl + F524. Chọn các tập tin liên tục trong thư mục thì làm thế nào?25. Muốn đánh số cho các đoạn văn bản:

a. Format-> Bullet and numbering

b. Edit-> Bullet and numbering

c. View->Bullet and numbering26. Một câu về Split trong word thì tối đa bao nhiêu? (câu này mình ko hiểu hỏi về cái ji nên ko nhớ chính xác câu hỏi)

a. 2

b. 4

c. 8

d. Nhiều hơn 227. Trong excel thực hiện lệnh đóng băng vùng trước cột B và phía trên hàng 2 thì làm thế nào? câu này ko biết làm nên cũng ko nhớ đáp án28. Một câu về cách sử dụng lệnh Sort29. Muốn tính số ngày từ 9/1/2010 đến 8/3/2012 thì đùng lệnh gì? (đại loại thế)

a. =date(8/3/2012)- date(9/1/2010)+1

b. =date(2012/3/8)- date(2010/1/9)+1

c. =day(8/3/2012)- day(9/1/2010)+1 

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply