Danh sách thi công chức thuế vòng 2- Miền Nam- chính thức

Danh sách thi công chức thuế  vòng 2- Miền Nam. Thông báo danh sách thí sinh dự thi vòng 2 trong kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 tại Điểm thi TP Hồ Chí Minh. Thông báo ra vào Ngày 02/10/2017.

 

 


Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 thông báo Danh sách thí sinh dự thi vòng 2 theo từng phòng thi tại Điểm thi Thành phố Hồ Chí Minh trong kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 (theo danh sách đính kèm).

Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 trân trọng thông báo./. 

nguồn “http://www.gdt.gov.vn” 

Linh danh sách ở đây   

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply