Tổng hợp thêm thông tin tuyển dụng công chức toàn quốc mới nhất tháng 11- phần 2

Tổng hợp thêm thông tin tuyển dụng công chức toàn quốc mới nhất tháng 11- phần 2. Tuyển công chức tháng 11 phần 1 các bạn xem ở đây.

– Viện kiểm sát nhân dân tối cao tuyển dụng công chức năm 2017: http://www.vksndtc.gov.vn/dskhac-thongbao
– Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tuyển dụng công chức năm 2017: http://cpcs.vn/tin-tuc/thong-bao-thi-tuyen-cong-chuc-nam-2017.htm
– Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thông báo tuyển dụng công chức: http://vienkiemsatbrvt.gov.vn/portal/p/1472
– Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2017: http://www.bvcantho.vn/?tabid=113&NDID=111&key=Thong_bao_Ve_viec_tuyen_dung_vien_chuc_nam_2017

– Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức năm 2017: http://vkssonla.gov.vn/index.php?module=thongbao&act=view&id=74
– Trung tâm Y tế Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2017: http://ytevinhcuu.com/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-trung-tam-y-te-dot-2-nam-2017


– Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang tuyển dụng viên chức năm 2017: https://sogdhagiang.vnptioffice.vn/public/Detail.aspx?id=24248&l=0
– UBND huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng 330 viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017 – 2018: http://pgdbinhchanh.hcm.edu.vn/he-thong-van-ban/ke-hoach-to-chuc-xet-tuyen-vien-chuc-nganh-giao-duc-va-dao-tao-nam-hoc-2017-2018-vbct8101-238439.aspx
– Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II tuyển dụng viên chức: http://www.tapchigiaothong.vn/cang-vu-duong-thuy-noi-dia-khu-vuc-ii-tuyen-dung-vien-chuc-d51921.html

– Trường THCS Phong Phú, Bình Chánh, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2017 – 2018: http://thcsphongphu.hcm.edu.vn/Default.aspx
– Trường Đại học Vinh tuyển dụng giảng viên và giáo viên: http://vinhuni.edu.vn/thong-bao/seo/thong-bao-tuyen-giang-vien-va-giao-vien-79833
– UBND TP.Bắc Giang ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã (đợt 2) năm 2017: https://sonoivu.bacgiang.gov.vn/node/1551
– Trung tâm Y tế TP.Móng Cái, Quảng Ninh tuyển dụng năm 2017: http://trungtamytemongcai.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=794:trung-tam-y-t-thanh-ph-mong-cai-thong-bao-tuyn-dng-nm-2017&catid=108:thong-bao
– UBND huyện Mù Cang Chải, Yên Bái tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2017: http://mucangchai.yenbai.gov.vn/van-ban-chi-dao-dieu-hanh/?Userkey=Ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-su-nghiep-giao-duc-va-Dao-tao-nam-2017-1-1
– Bệnh viện Nguyễn Trãi tuyển dụng viên chức năm 2017: http://bvnguyentrai.org.vn/tuyen-dung/222-tuyen-dung-vien-chuc-16-11-2017
– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017: http://www.haiphong.gov.vn/Portal/Detail.aspx?Organization=LDTBXH&MenuID=6960&ContentID=127400
– Trung tâm hành chính Bình Dương tuyển nhân sự: https://goo.gl/fwFntS
– UBND tỉnh Bắc Giang xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức y tế năm 2017: http://syt.bacgiang.gov.vn/news/Tuyen-dung/Ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-y-te-nam-2017-1427/
– Đài Truyền hình Việt Nam tuyển dụng lao động: http://tvad.com.vn/tuyen-dung-11/thong-bao-tuyen-dung-lao-dong-hop-dong-721

– Bệnh viện Nhi Đồng 2 tuyển dụng nhân sự mới: http://www.benhviennhi.org.vn/…/thong-bao-tuyen-dung-moi.ht…
– Ủy ban Chứng khoán nhà nước tuyển dụng công chức năm 2017: https://goo.gl/zhBfwB
– UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh năm 2017: http://vpubnd.quangtri.gov.vn/vi/nvlaws/Quyet-dinh/QD-Ban-hanh-Ke-hoach-tuyen-dung-cong-chuc-tinh-Quang-Tri-nam-2017-22233/
– UBND huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017: http://kyanh.hatinh.gov.vn/kyanh/portal/read/tin-tuyen-dung/news/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-chi-tieu-tuyen-dung-vien-chuc-vao-lam-viec-tai-cac-.html/20171103170708

Nguồn: Facebook ôn thi tuyển công chức

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply