Danh sách thí sinh thi công chức thuế vòng 2- Miền Bắc – 2017

Danh sách thí sinh thi công chức thuế vòng 2- Miền Bắc – thi công chức thuế 2016 – diễn ra vào 2017 vào ngày 1/10 tại các địa điểm miền Băc. Cái này giúp các bạn tra cứu lại kết quả thi và phúc khảo . Danh sách thi miền Nam các bạn xem ở đây: danh sách thi thuế vòng 2 miền Nam


Tiếp theo Thông báo số 3168/TB-HĐTD ngày 20/9/2017 của Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2016 (vòng 2), Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 thông báo như sau:

I. Kết quả thi vòng 1 (sau phúc khảo):

Danh sách kết quả thi vòng 1 (sau phúc khảo) của thí sinh đã tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 vào Cơ quan Bộ Tài chính, Cơ quan Tổng cục Thuế và 59 Cục Thuế các tỉnh, thành phố (theo danh sách đính kèm).

II. Danh sách thí sinh dự thi vòng 2:

Danh sách thí sinh dự thi vòng 2 theo từng phòng thi tại từng địa điểm thi kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 vào Cơ quan Bộ Tài chính, Cơ quan Tổng cục Thuế và 59 Cục Thuế các tỉnh, thành phố (theo danh sách đính kèm).

– Từ phòng 1 đến phòng 38: Tòa nhà H7A;

– Từ phòng 39 đến phòng 84: Tòa nhà H7B;

– Từ phòng 85 đến phòng 98: Tòa nhà H5;

– Từ phòng 99 đến phòng 110: Tòa nhà H6.

Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 trân trọng thông báo./.

 

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply