Tài liệu tiếng Anh chuyên ngành điện, nông nghiệp, kiến trúc, chế tạo máy – link Google driver

 

Tài liệu tiếng Anh chuyên ngành điện, nông nghiệp, kiến trúc, chế tạo máy – link Google driver

Thêm Tiếng Anh Chuyên Ngành .
Share ngay lập tức =))))))))
Tag 3 bạn bè Cùng gmail sẽ có điều tuyệt vời xảy ra nhé !
(Một bộ bí kíp sẽ được send )


Thêm vài ngành nữa cho các bạn nè.
+Ngành điện https://drive.google.com/…/0B8SCu8bslpDHTFNkVWlNUU56RDA/view
AUDIO : https://cloud.mail.ru/public/AqQY/6kg84qfXH
+ Ngành nông nghiệp:
https://drive.google.com/…/0B8SCu8bslpDHdUNrazV2Um9iWTA/view
AUDIO : https://cloud.mail.ru/public/MNa5/jVc4vLZqh
+ Ngành xây dựng: https://drive.google.com/…/0B8SCu8bslpDHNlF4eko2QlZuS1U/view
AUDIO : https://cloud.mail.ru/public/2bxZ/sdboaaZw1
+Kỹ sư điện :https://drive.google.com/…/0B8SCu8bslpDHSWZWQVpUcUp5ekE/view
+Ngành kiến trúc:https://drive.google.com/…/0B8SCu8bslpDHWmtXTTd1dXFyUjg/view
+ Ngành kỹ thuật: https://drive.google.com/…/0B8SCu8bslpDHUEc4MEZ4OE1tcG8/view
+Ngành chế tạo máy
https://drive.google.com/…/0B8SCu8bslpDHM1lvbHdTTjZ0b0k/view
AUDIO: https://cloud.mail.ru/public/K97i/VgKEiGKTn

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply