Trung tâm cấp cứu 115 TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng 29 chỉ tiêu, 5 kế toán, 5 hành chính hạn nộp 09/01/2019

Trung tâm cấp cứu 115 TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng 29 chỉ tiêu, 5 kế toán, 5 hành chính hạn nộp  09/01/2019. Trung tâm cấp cứu 115 TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu, trong đó:

– Phòng Điều hành: 18 chỉ tiêu.

– Phòng Kế hoạch tài chính: 06 chỉ tiêu.

– Phòng Tổ chức hành chính: 05 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 09/01/2019.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm cấp cứu 115 TP.Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 266A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Vui lòng xem ở file đính kèm:

SƠ YẾU LÝ LỊCH:

so_yeu_ly_lich_tu_thuat_101220188.doc

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

don_dang_ky_du_tuyen_101220188.doc

THÔNG BÁO:

363a-tb-ttcc115_thong_bao_xet_tuyen_101220188.pdf
Trung tâm Cấp cứu 115 Tp.HCM

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Nguồn http://www.115.org.vn/ban-tin-115/thong-bao-ve-viec-xet-tuyen-vien-chuc-2018-c4901-10633.aspx

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply