Kho Bạc Nhà Nước Tuyển Dụng 2018 -UPDATE 2019

Kho Bạc Nhà Nước Tuyển Dụng 2018 ✅ UPDATE 2019 là một trong những chủ đề ✅được quan tâm nhiều trong thời gian gần đây. Thông thường vào tháng 3 hàng năm, kho bạc nhà nước sẽ công bố tuyển dụng công chức viên chức kho bạc. Năm nay ban đầu có những đồn đoán về việc sát nhập một số đơn vị trong bộ Kế HoạchBộ Tài Chính nên có thể chậm hơn.

UPDATE 2019: CHƯA CÓ TIN CHÍNH THỨC

Thông báo tuyển dụng kho bạc 2017

http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/btc/r/cd/td/td_chitiet?dDocName=MOFUCM102627&_afrLoop=30271190363665537

Các điều kiện để thi kho bạc 2018 các bạn có thể căn cứ vào thông báo trên:

1. Điều kiện chung:

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức KBNN:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể về văn bằng, chứng chỉ

2.1. Vị trí chuyên viên nghiệp vụ

a) Về trình độ và ngành đào tạo:

– Vị trí chuyên viên nghiệp vụ tuyển dụng tại KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Có trình độ Đại học (cử nhân) hoặc sau đại học thuộc ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng;

– Vị trí chuyên viên nghiệp vụ tuyển dụng tại cơ quan KBNN Trung ương:

+ Vị trí chuyên viên luật: Có trình độ đại học (cử nhân) hoặc sau đại học thuộc ngành luật.

+ Vị trí chuyên viên xây dựng cơ bản: Có trình độ đại học hoặc sau đại học thuộc ngành xây dựng dân dụng, kiến trúc, xây dựng đô thị.

b) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

c) Có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc trình độ A trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

2.2. Vị trí chuyên viên làm công tác tin học:

a. Tại KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

– Có trình độ Đại học (cử nhân) hoặc sau đại học thuộc ngành: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông; mạng máy tính, toán tin;

– Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

b. Tại cơ quan KBNN Trung ương:

– Điều kiện về trình độ đào tạo:

+ Đối với chuyên viên quản trị hệ thống: Có trình độ đại học, hệ chính quy loại khá trở lên hoặc sau đại học các trường công lập trong nước hoặc các trường đại học ở nước ngoài thuộc các ngành: Khoa học máy tính; Truyền thông và mạng máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Công nghệ thông tin; Tin học ứng dụng; Toán tin ứng dụng; Công nghệ điện tử, viễn thông; Công nghệ kỹ thuật máy tính; Kỹ thuật điện tử, viễn thông.

+ Đối với chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu: Có trình độ đại học, hệ chính quy loại khá trở lên hoặc sau đại học các trường công lập trong nước hoặc các trường đại học ở nước ngoài thuộc các ngành: Khoa học máy tính; Truyền thông và mạng máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Công nghệ thông tin; Tin học ứng dụng; Toán tin ứng dụng; Công nghệ điện tử, viễn thông; Công nghệ kỹ thuật máy tính; Kỹ thuật điện tử, viễn thông.

+ Đối với chuyên viên quản lý an ninh thông tin: Có trình độ đại học, hệ chính quy loại khá trở lên các trường công lập trong nước trở lên hoặc các trường đại học ở nước ngoài thuộc các ngành: Kỹ thuật mật mã; An toàn thông tin; Khoa học máy tính; Truyền thông và mạng máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Công nghệ thông tin; Tin học ứng dụng; Toán tin ứng dụng; Công nghệ điện tử, viễn thông; Công nghệ kỹ thuật máy tính; Kỹ thuật điện tử, viễn thông.

+ Đối với chuyên viên đảm bảo kỹ thuật: Có trình độ đại học, hệ chính quy loại khá trở lên hoặc sau đại học các trường công lập trong nước hoặc các trường đại học ở nước ngoài thuộc các ngành: Điện tử viễn thông, Điện – điện tử, Kỹ thuật điện tử, Vật lý điện tử, Công nghệ điện tử, Khoa học máy tính, Công nghệ kỹ thuật máy tính.

– Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

2.3. Vị trí kế toán viên:

a) Có trình độ Đại học (cử nhân) hoặc sau đại học thuộc ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng;

b) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

c) Có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc trình độ A trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

2.4. Vị trí nhân viên bảo vệ:

a) Tốt nghiệp Trung học phổ thông;

b) Có sức khỏe tốt, phẩm chất đạo đức tốt, không bị kỷ luật, không có tiền án, tiền sự.

2.5. Vị trí nhân viên lái xe:

a) Tốt nghiệp Trung học phổ thông;

b) Có bằng lái xe chuyên nghiệp hạng D trở lên đang được phép sử dụng;

Lưu ý:

– Thí sinh có giấy chứng nhận tốt nghiệp do Trường cấp đang trong thời gian chờ cấp bằng đại học hoặc sau đại học được đăng ký dự thi. Trường hợp trúng tuyển phải nộp bản sao có chứng thực bằng đại học hoặc sau đại học cho cơ quan có thẩm quyền trước khi ra quyết định tuyển dụng.

– Thí sinh đăng ký dự tuyển có thể sử dụng một trong các chứng chỉ sau thay thế cho chứng chỉ tiếng Anh B:

+ TOEFL 400 trở lên (PBT), 42 trở lên (iBT);

+ IELTS 4.5 trở lên;

+ TOEIC 405 trở lên.

+ Chứng chỉ tiếng anh B1 khung Châu Âu trở lên.

Tags:

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);