Thanh tra chính phủ tuyển 05 công chức 2019- hạn nộp 20/2/2019

Thanh tra chính phủ tuyển 05 công chức 2019- hạn nộp 20/2/2019.Thanh tra Chính phủ ban hành văn bản số 16/TB-TTCP, thông báo thi tuyển công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ như sau:

1. Thanh tra chính phủ tuyển 05 công chức 2019:

– Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội (Vụ III): 01 chỉ tiêu.

– Vụ Tổ chức cán bộ: 01 chỉ tiêu.

– Văn phòng: 01 chỉ tiêu.

– Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 3 (Cục III): 01 chỉ tiêu.

– Cục Phòng, Chống tham nhũng (Cục IV): 01 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 10/01/2019 đến hết ngày 20/02/2019 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Vụ Tổ chức cán bộ – Thanh tra Chính phủ. Địa chỉ: Lô D29 khu đô thị mới Trần Thái Tông – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội.

Nguồn: http://www.thanhtra.gov.vn/ct/news/Lists/ThongBao/View_Detail.aspx?ItemId=278

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply