TỔNG HỢP BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÁC CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ

TỔNG HỢP BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÁC CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ.[Lưu để dành khi cần].Hi vọng hữu ích cho các bạn sinh viên chuẩn bị làm đề tài tốt nghiệp!

 

1- Kế toán : Tải ở đây http://www.mediafire.com/file/6ha8x5m85iddsbs/Ketoan.zip
Link 1:  http://sem.hust.edu.vn/files/Sinh%20vi%C3%AAn%20h%E1%BB%87%20%C4%91%E1%BA%A1i%20h%E1%BB%8Dc/TTTN,%20KLTN/Mau%203_Tr%C3%ACnh%20b%C3%A0y%20B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20TTTN%20B2.doc

6- Tiểu luận kinh tế chính trị: 
7- Kinh tế chính trị- Chủ nghĩa xã Hội khoa học:
http://www.mediafire.com/?rbuhd6446rulext hay ở đây http://www.mediafire.com/file/rbuhd6446rulext/KTCT_CNXHKH.zip
9- Tài chính ngân hàng: http://www.mediafire.com/?ba6537abkm25k3x hay ở đây http://www.mediafire.com/file/ba6537abkm25k3x/Taichinh_Nganhang.zip

Nguồn: Page Kiến thức Kinh tế – CHÚ Ý; MÌNH ĐÃ UPDATE LẠI TOÀN BỘ LINK 2019

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply