UBND huyện tại Thanh Hóa tuyển 27 chỉ tiêu, 14 hành chính kiêm kế toán hạn nộp 11/01/2019

UBND huyện tại Thanh Hóa tuyển 27 chỉ tiêu, 14 hành chính kiêm kế toán hạn nộp 11/01/2019. UBND huyện Đông Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng nhân viên hành chính kiêm kế toán các trường mầm non và giáo viên tiểu học năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu, trong đó:

– Khối Mầm non: 14 chỉ tiêu nhân viên hành chính kiêm kế toán.

– Khối Tiểu học: 13 chỉ tiêu giáo viên.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 18/12/2018 đến ngày 11/01/2019, trong giờ hành chính, trừ các ngày nghỉ, lễ theo quy định.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ – UBND huyện Đông Sơn. Địa chỉ: Khu phố Cao Sơn – Thị trấn Rừng Thông – Đông Sơn – Thanh Hóa.

http://dongson.thanhhoa.gov.vn/web/thong-bao/ve-viec-tuyen-dung-vien-chuc.html

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply