40 câu hỏi trắc nghiệm tin học- thi thử ôn thi công chức thuế , kho bạc nhà nước

40 câu hỏi trắc nghiệm tin học rất hay- đề thi thử ôn thi công chức thuế , kho bạc nhà nước 2019. Đây là một trong những phần renew tài liệu ôn thi công chức thuế và tài liệu ôn thi kho bạc nhà nước mới nhất hiện nay.

40 câu hỏi trắc nghiệm tin học- thi thử ôn thi công chức thuế , kho bạc nhà nước
40 câu hỏi trắc nghiệm tin học- thi thử ôn thi công chức thuế , kho bạc nhà nước

1. Trong Windows 7, ấn chuột phải vào một thư mục, chọn Properties. Thao tác này có thể: A. Xem các thông tin chi tiết của thư mục
B. Đổi tên thư mục
C. Thiết đặt các thuộc tính (chỉ đọc, ẩn.) cho thư mục
D. Cả A và C đều đúng

2. Trong Word 2010, Tổ hợp phím Ctrl + 1 CÓ tác dụng: *
A. Giãn dòng 2cm
B. Giãn dòng đơn
C. Giãn dòng đôi
D. Xuống dòng

3. Giả sử giá trị đơn giá nằm tại ô A3 của Sheet1, giá trị của cột Số lượng nằm tại ô F3 của Sheet2. Để tính giá trị Thành tiền theo công thức = Số lượng * Đơn giá vào ô H3 của Sheet2 thì ta lập công thức như thế nào? A. =A3*F3
B. =Sheet1!A3 * Sheet1!F3
C. =Sheet1!A3 * F3
D. =A3 * Sheet2!F3

4. Trong Power Point, Tổ hợp phím Ctrl + D có tác dụng: A. Bắt đầu trình chiếu từ slide cuối cùng
B. Tạo slide mới và chèn vào slide đầu tiên
C. Copy slide đang chọn xuống ngay dưới slide đó
D. Tất cả đáp án trên đều sai

5. Trong Word 2010, Tổ hợp phím Ctrl + J CÓ tác dụng: A. Căn lề trái/ phải
B. Căn lề đều hai bên
C. Căn giữa
D. Xuống dòng

6. Trong Excel 2010, Để xoá một Sheet đã chọn, ta thực hiện: A. Chọn menu View – Delete Sheet
B. Chọn menu File – Delete Sheet
C. Ấn chuột phải lên tên Sheet tại Sheet Tab – Delete
D. Cả A và B đều đúng

7. Trong Windows 7, Có thể Copy toàn bộ cài đặt Windows vào ổ đĩa Flash USB có dung lượng 512MB được không? A. Hoàn toàn được
B. Không thể được vì bộ cài đặt Windows 7 lớn hơn 512 Mb
C. Không được vì máy không cho copy
D. Tất cả đều sai

8. Trong Word 2010, để mở hộp thoại Font: *
A. Ctrl + Shift + P
B. Ctrl + Shift + D
C. Ctrl + Shift + F
D. A và C đều đúng

9. Trong Excel 2010, Tổ hợp phím Alt + Enter có tác dụng: *
A. Chuyển qua ô khác
B. Chuyển qua cột khác
C. Bắt đầu dòng mới trong ô
D. Tạo một ô mới

10. Để khởi động Explorer ta thực hiện: *
A. Bấm tổ hợp phím Windows + Spacebar
B. Bấm tổ hợp Windows + E
C. Bấm tổ hợp phím Windows + A
D. Bấm tổ hợp phím ALT + A

11. Trong Word 2010, Để theo dõi sự thay đổi của tài liệu khi chỉnh sửa, ta thực hiện: A. Không thực hiện được vì Word 2010 đã mặc định
B. Chọn Review – Tracking – Track Changes
C. Chọn Home – Tracking – Track Changes
D. Đáp án khác

12. Trong Excel 2010, Cho biết kết quả của biểu thức sau: =And(“DaNang”<>”D*”,False):
A. True
B. False
C. #Value
D. Biểu thức sai cú pháp

13. Trong Excel 2010, Cho bảng sau: Tại ô B3 ta nhập biểu thức: =IF(SUMIF(A1:A2;”b”;B1:B2)=300;COUNT(A1:C2);SUM(B1:C2;A2)) thì kết quả B3 là: A. 3
B. 4
C. 1100
D. 1400

14. Trong Windows 7, nhấn tổ hợp phím Windows + L thì: *
A. Khóa máy
B. Tắt tất cả các cửa sổ đang dùng
C. Khởi động lại máy tính

15. Cho biết kết quả của công thức sau: =Average(3,7,5,9)/0: A. *#DIV/0!
B. 6
C. 0
D. 5

16. Để sử dụng bảng mã TCVN3 (ABC) ghi tiếng việt, ta phải dùng kiểu gõ nào:
A. VNI
B. Telex
C. Không hỗ trợ tiếng Việt
D. VNI hay Telex đều được.

17. Trong Excel 2010, Cho biết kết quả của công thức sau: =AND(OR(FALSE,3>2),AND(TRUE,FALSE)): A. 2
B. 3
C. FALSE

D. TRUE

18. Trong Windows 7, Để xem dung lượng của ổ đĩa ta có thể thao tác như sau:
A. Kích chuột phải tại My Computer, rồi chọn Properties
B. Kích đôi chuột vào My Computer, kích chuột phải tại ổ đĩa cần xem, rồi chọn Properties
C. Kích chuột phải tại My Computer, kích chuột phải tại ổ đĩa cần xem, rồi chọn Format
D. Tất cả các câu trên đều đúng

19. Trong Word 2010, Tổ hợp phím Ctrl + Enter CÓ tác dụng : A. Ngắt trang
B. Xuống dòng
C. Chuyển đến trang cuối cùng
D. Chuyển về trang đầu tiên

20. Trong Excel 2010, Cho biết kết quả của công thức sau: =DAY(DATE(2004,3,0)): A. 28
B. 29
C. 30
D. Báo lỗi

21. Trong bảng tính MS Excel 2010, để thiết lập nhãn in, ta thực hiện: A. Thẻ Insert – Page Setup – Print Titles
B. Thẻ Page Layout – Page Setup – Print Titles
C. Thẻ File – Page Setup – Print Titles

D. Thẻ Format – Page Setup – Print Titles

22. Trong Windows 7, Để xoá hẳn một File hoặc Folder được lưu trong đĩa cứng của máy, ta thực hiện :
A. Kích phải chuột vào File hoặc Folder cần xoá, nhấn giữ phím Shift đồng thời bấm Delete
B. Nhấn phím F2 rồi chọn Delete
C. Kích phải chuột vào File hoặc Folder cần xoá, chọn Delete
D. Cả A và C đều đúng

23. Phát biểu nào sau đây là đúng: A. Word 2010 có giao diện Ribbon đẹp hơn và dễ dàng thao tác hơn
B. Giao diện mới Widget của Office 2010 chỉ chạy được trên Win 7
C. Word 2007 được người dùng Việt Nam ưu chuộng hơn word 2010 vì nó không chạy được trên Win 7
D. Tất cả đều đúng

24. Trong Excel 2010, hàm IFNA dùng để: A. Trả về giá trị mà bạn chỉ định nếu công thức trả về giá trị lỗi #N/A; nếu không thì trả về kết quả của công thức.
B. Kiểm tra lỗi của giá trị đã xác định và trả về TRUE hoặc FALSE tùy thuộc vào kết quả
C. Để đánh dấu các ô trống, trả về giá trị lỗi #N/A.
D. Không hỗ trợ.

25. Trong Windows 7, nhấn tổ hợp phím Windows + Home thì: A. Trừ cửa sổ đang dùng, các cửa sổ còn lại sẽ bị thu nhỏ
B. Tắt tất cả các cửa sổ đang dùng
C. Khởi động lại máy tính
D. Không có gì xảy ra

26. Trong Word 2010, Để chèn 1 ký tự đặc biệt, ta thực hiện: A. Chọn Insert trên nhóm Ribbon – Chọn ký tự đặc biệt.
B. Chọn Home trên nhóm Ribbon – Chọn Symbol
C. Chọn Insert trên nhóm Ribbon – Chọn Symbol
D. A B C đều sai

27. Trong Excel 2010, Khi ta nhập giá trị nào sau đây thì nội dung sẽ tự động canh lề phải sau khi nhấn Enter
A. 21/08
B. 30/03/2009
C. -6
D. Tất cả đều đúng

28. Trong Excel 2010, Cho biết kết quả của công thức sau: =IF(AND(23>12,OR(12>23,23>12)),2007,2006):
A. 2006
B. 2007
C. 2008
D. Lỗi

29. Trong Windows 7, công cụ Snipping Tool dùng để làm gì?
A. Chia nhỏ file để gửi mail dễ hơn.
B. Chụp từng phần bất kỳ của màn hình thay vì phải chụp toàn màn hình.
C. Chỉnh sửa hình ảnh có sẵn.
D. Windows 7 chưa hỗ trợ chức năng này.

30. Trong Excel 2010, công thức sau sẽ cho kết quả như thế nào biết rằng các ô dữ liệu trong công thức đều lớn hơn 0 =IF(SUM(B2:D2)>=AVERAGE(B2:D2),1,0)
A. 0
B. 14
C. 13
D. 1

31. Tại ô B2 có biểu thức =A$2*$D4, để chuột ở ô B2 bấm Ctrl + X, sang ô D4 bấm Ctrl + V thì sẽ có biểu thức là:
A. $A2*$D2
B. E$2*$D4
C. A$2*$D4
D. Tất cả đều sai

32. Trong Word 2010, bạn có thể:
A. Lưu văn bản bằng định dạng .txt
B. Lưu văn bản bằng định dạng .docx
C. Lưu văn bản bằng định dạng .pdf
D. Tất cả đều đúng

33. Trong Excel 2010, Tổ hợp phím Ctrl + ; có tác dụng:
A. Cập nhật tính toán trong Sheet hiện hành
B. Đặt tên cho vùng chọn
C. Cập nhật ngày tháng
D. Chèn 1 hyperlink

34. Trong Excel 2010, Các giá trị nào sau đây không phải là địa chỉ ô:
A. $J15
B. IZ$15
C. $H$5
D. Cả 3 đều sai

35. Trong bảng tính MS Excel 2010, công thức =Low(“HV TC”) cho kết quả:
A. HV TC
B. hv tc
C. Hv Tc
D. #NAME?

36. Trong Excel 2010, Cho biết kết quả của biểu thức lệnh:=MAX(20,7)+MOD(20,7)+MIN(20,7):
A. 30
B. 25
C. 52
D. 33

37. Trong Windows 7, Chọn câu phát biểu không chính xác:
A. Chọn một Folder/ File: kích chuột tại tên Folder/ File
B. Chọn nhiều Folder, File liên tục: Kích chuột tại tên Folder/ File đầu tiên, rồi nhấn giữ phím Shift và kích chuột tại tên Folder/ File cuối
C. Chọn nhiều Folder, File không liên tục: nhấn giữ phím Shift trong khi kích chuột tại tên các Folder File
D. Chọn nhiều Folder, File không liên tục: nhấn giữ phím Ctrl trong khi kích chuột tại tên các Folder File

38. Trong Power Point, Tổ hợp phím Shift + F5 có tác dụng:
A. Bắt đầu trình chiếu từ slide đang chọn
B. Tạo slide mới
C. Chèn âm thanh vào slide
D. Tất cả đáp án trên đều sai

39. Trong Excel 2010, Công thức ở ô B2 sẽ cho kết quả là:
Captionless Image

A. a
B. 3000
C. 2000
D. Báo lỗi

40. Trong bảng tính MS Excel 2010, để tách dữ liệu trong một ô thành hai hoặc nhiều ô, ta thực hiện:
A. Thẻ Insert – Text to Columns – Delimited
B. Thẻ Home – Text to Columns – Delimited
C. Thẻ Fomulas – Text to Columns – Delimited
D. Thẻ Data – Text to Columns – Delimited

Nguồn: Hoa Bỉ Ngạn

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);