Đề thi tin học Văn phòng theo chương trình mới- ôn thi công chức

Đề thi tin học Văn phòng theo chương trình mới- ôn thi công chức. CÁc bạn làm theo luyện tập thi công chức 2019.

 

Câu 1. Bạn hiểu B-Virus là gì ?
  A. Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào ổ đĩa B:
  B. Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các bộ trữ điện
  C. Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các mẫu tin khởi động (Boot record )
  D. Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các tệp của WinWord và Excel
Câu 2. Bạn hiểu Macro Virus là gì ?
  A. Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào các mẫu tin khởi động (Boot record )
  B. Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các bộ trữ điện
  C. Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các tệp của WinWord và Excel
  D. Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các tệp trên USB.
Câu 3. Bạn hiểu Virus tin học lây lan bằng cách nào?
  A. Thông qua người sử dụng, khi dùng tay ẩm ướt sử dụng máy tính
  B. Thông qua hệ thống điện, khi sử dụng nhiều máy tính cùng một lúc
  C. Thông qua môi trường không khí, khi đặt những máy tính quá gần nhau
  D. Thông qua các tập tin tải từ Internet, sao chép dữ liệu từ USB
Câu 4. Bạn sẽ làm gì để di chuyển cửa sổ ứng dụng trên Windows ?
  A. Kích và kéo biểu tượng Control để di chuyển tới vị trí mới
  B. Kích và kéo thanh tiêu đề để di chuyển tới vị trí mới
  C. Kích vào bất kì chỗ nào trong cửa sổ để di chuyển tới vị trí mới
  D. Kích vào nút Restore Down
Câu 5. Bảng mã nào trong chương trình gõ tiếng Việt Unikey được sử dụng cho font chữ VNI-Times?
  A. VNI Windows
  B. TCVN-AB
  C. Unicode
  D. UTF-8
Câu 6. Bảng mã nào trong ứng dụng gõ tiếng Việt Unikey, được sử dụng cho font chữ Tahoma:
  A. VNI Windows
  B. TCVN (ABC)
  C. Unicode
  D. UTF-8
Câu 7. Các bộ mã dùng để gõ dấu tiếng Việt, bạn sử dụng lựa chọn nào?
  A. Unicode, TCVN, VIQRŸ
  B. Unicode, TCVN, X UTF-8
  C. Unicode, X UTF-8, Vietware X
  D. Unicode, TCVN, Vni Windows
Câu 8. Bạn mở bộ gõ tiếng Việt (Unikey) để soạn thảo. Bạn lựa chọn kiểu gõ Telex và bảng mã Unicode khi đó bạn cần chọn nhóm font chữ nào trong các font chữ sau để đọc được tiếng Việt:
  A. vn Times, .vn Arial, .vn Courier
  B. vn Times, Times new roman
  C. Tahoma, Arial, Times new Roman
  D. VNI Times, Arial, .Vn Avant
Câu 9. Cách chuyển đổi chữ hoa sang chữ thường và ngược lại, bạn sử dụng:
  A. Home – Font – Change Case
  B. Home – Font – Text Effect – Change Case
  C. Nhấn phím Shift+F3
  D. Nhấn phím F3
Câu 10. Cách nào sau đây dùng để viết chữ chỉ số trên? (ví dụ: )
  A. SHIFT+
  B. CTRL+T
  C. CTRL+SHIFT+
  D. ALT+F8
Câu 11. Chế độ xem nào sau đây cho phép bạn xem văn bản theo dạng bản in :
  A. Nomal View
  B. Web Layout View
  C. Print Layout View
  D. Outline View
Câu 12. Trong word 2010, để tạo chử nghệ thuật ta chọn chức năng:
  A. Font – text effects
  B. Insert – symbol
  C. Insert – text – wordart
  D. Insert – illustrations – pictures
Câu 13. Bạn đã nhập số 15 vào ô C6. Bạn nhấn vào nút nào để có thể ô C6 có giá trị là $15:
  A. Vào thực đơn Format – Cells – Number Scientific
  B. Vào thực đơn Format – Cells – Alignment Accounting
  C. Chọn ô C6 rồi nhấn chuột vào nút $ trên thanh công cụ
  D. Vào thực đơn Format – Cells – Border.
Câu 14. Biểu thức =Sum(4,6,-2,9, A) trả lại kết quả là bao nhiêu?, bạn sử dụng lựa chọnbnào:
  A. 5
  B. 17
  C. #Name?
  D. #Value!
Câu 15. Biểu thức sau =AND(5>4, 6<9 10=”” 2=””>7, OR(2<1>2)) cho kết quả là:</1></9>
  A. True
  B. False
  C. #Name?
  D. #Value!
Câu 16. Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 9 và HK loại C (trong đó DTB: Điểm trung bình, HK: Hạnh kiểm) =If(OR(DTB>=8, HK= “A”),1000,300), bạn sử dụng lựa chọn nào:
  A. 300
  B. 1000
  C. False
  D. #Value!
Câu 17. Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là:
  A. Kiểu chuỗi, kiểu văn bản, kiểu ngày tháng
  B. Kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu ngày tháng, kiểu công thức
  C. Kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng
  D. Kiểu công thức, kiểu hàm, kiểu số, kiểu ngày tháng
Câu 18. Biểu tượng tác động trên đối tượng để:
  A. Xoay ngang (Horizontal) hoặc xoay đứng (Staked)
  B. Tạo Drop Cap
  C. Kéo dãn ký tự
  D. Tăng chiều cao ký tự
Câu 19. Cách tạo liên kết trong Powerpoint ta làm như thế nào?
  A. Home – Links – Hyperlink
  B. Design – Links – Hyperlink
  C. Transitions – Links – Hyperlink
  D. Insert – Links – Hyperlink
Câu 20. Chế độ View nào giúp ta làm việc tốt nhất với các chuyển cảnh khi thiết kế (Slide transitions) ?
  A. Reading View.
  B. Slide Show
  C. Notes Pages
  D. Normal
Câu 21. Cho biết nhóm hiệu ứng “Emphasis” trong PowerPoint 2010 dùng để:
  A. Làm đối tượng biến mất
  B. Nhấn mạnh đối tượng
  C. Làm đối tượng chuyển vị trí trên slide
  D. Làm xuất hiện đối tượng
Câu 22. Chọn lựa nào trong ứng dụng PowerPoint 2010 dùng để ẩn hiện Slide kết thúc nền màu đen:
  A. File – Options – Advanced – Slide Show chọn hoặc bỏ chọn dòng End with black slide
  B. File – Options – Advanced – Display – chọn hoặc bỏ chọn Show all windows in the Taskbar
  C. File – Options – Advanced – General – chọn hoặc bỏ chọn dòng Show add-in user interface errors
  D. File – Options – Advanced – Editing options – chọn hoặc bỏ chọn Allow text to be dragged and dropped
Câu 23. Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng : 0000000a) Vậy nó thuộc lớp nào:
  A. Lớp A
  B. Lớp C
  C. Lớp B
  D. Lớp D
Câu 24. Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 1100000a) Vậy nó thuộc lớp nào:
  A. Lớp D
  B. Lớp E
  C. Lớp C
  D. Lớp A
Câu 25. Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 1110000a) Vậy nó thuộc lớp nào:
  A. Lớp B
  B. Lớp C
  C. Lớp D
  D. Lớp E

Tags:

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);