Tổng hợp tất cả tài liệu, đề thi về thi công chức, viên chức giáo viên Tiểu học, Mầm non 2019

Dạo gần đây, mọi người tìm kiếm rất nhiều về tài liệu thi công, viên chức giáo viên. Từ việc nộp hồ sơ ở đâu? Các tài liệu ôn thi công chức giáo viên tiểu học, mầm non. Các đề thi công chức của những năm trước và của một số quận, huyện đã thi. Nên hôm nay mình xin tổng hợp tất cả các tài liệu về thi công chức, viên chức giáo viên Tiểu học và Mầm non được update 2019.

Tổng hợp tất cả các tài liệu thi công chức viên chức giáo viên Tiểu học và Mầm non 2019 

Kinh nghiệm thi đỗ công chức giáo viên:

https://www.mocgin.com/2019/03/kinh-nghiem-e-thi-o-bien-che-giao-vien.html

Mẫu đăng kí dự tuyển thi viên chức:

99 tình huống sư phạm và cách xử lý :

https://drive.google.com/file/d/1c7q13yJm4kl0jHpeHLyOdxv0WTdrA8ED/view

Đề thi mầm non và tiểu học tỉnh Vĩnh Phúc 2019:

Các đề trắc nghiệm chuyên ngành tiểu học 2019-2020:

https://drive.google.com/file/d/1_i87JHIcM6D3Dkl-9DFZ0RmQE2pwJ0-G/view

Bộ câu hỏi trắc nghiệm về luật viên chức update 2019(có đáp án):

https://drive.google.com/file/d/1Aucq40IY5ZQ-2qgZXetSiQduioNNsKxd/view

Hướng dẫn ôn tập dự tuyển công chức giáo viên tiểu học môn Tiếng Anh 2019:

https://drive.google.com/file/d/1hhsRYXMurjLG0Ca6l08FlTBWXB1FtkTJ/view

Các dạng bài tập Tiếng Việt cần thiết ôn thi công chức giáo viên:

https://drive.google.com/open?id=18vF7B0pGT3wF8U26LemNWoF2L53W9OYZ
Tài liệu ôn thi viên chức giáo viên môn tin học 2019:

https://drive.google.com/open?id=15hBwahejhUAf1L_i6iVjzu_nBRfM71ni

Trắc nghiệm môn tin học có đáp án:

Đề thi trắc nghiệm chuyên ngành mầm non 2019:

https://drive.google.com/open?id=1SJDF5Y7KEsgRqCKtB6PDmdp6e8TfWUiS

Câu trắc nghiệm tin học bản PDF

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply